var lastLevel1Obj = ""; var lastLevel1Index = ""; var lastLevel2Obj = ""; var lastLevel2Index = ""; var level2ItemDefault = 1; //Default level2 item to highlight when clicking parent level1 item. function initSet(strArg){ var obj=document.getElementById(strArg); var objName=obj.name;//Get the name of the obj. //Sjekk om det er 1. eller 2. nivå. Inneholder name "-" er det 2. nivå. var level=objName.indexOf("-"); if(level > -1){ //Sett 1. og 2. nivå var parentObjName = objName.substr(0, level); var parentObj = document.getElementsByName(parentObjName); set1(parentObj[0]); set2(obj); } else{ //Sett 1. nivå set1(obj); } } function init(strArg) { var eee = document.getElementsByTagName('UL'); for(x=2; x