ABB tar hem order värd 110 miljoner dollar för att stärka kraftinfrastrukturen i Saudiarabien

2014-03-19 - Transformatorstationer för sammankoppling av elnät och ökad elöverföringskapacitet
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 110 miljoner dollar av Saudi Electricity Company (SEC), Saudiarabiens statliga kraftöverförings- och distributionsbolag, för att bygga transformatorstationer som kommer bidra till att öka överföringskapaciteten i landets västra region.

De nya transformatorstationerna kommer koppla samman Taif East Governorate, en del av Mecka-regionen, med det statliga 380 kV överföringsnätet. Elektricitet från transformatorstationerna, med en spänning på 110 kV, kommer att försörja bosättningarna i Turbah, Al-Khurmah och Rania, vilket kommer minska användningen av dieselgenererad kraft i isolerade områden.

"Vi är priviligerade som får fortsätta stödja utvecklingen av Saudiarabiens kraftinfrastruktur. De här transformatorstationerna kommer stärka nätet och förbättra överföringskapaciteten och förse regionen med välbehövlig elektricitet för att möta de växande behoven i hushåll och industri", säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems.

Den nyckelfärdiga ordern inkluderar konstruktion, leverans, installation och driftsättning av en 380/110 kV transformatorstation och utbyggnad av de befintliga, avlägset belägna transformatorstationerna i Bisha och Sised för att stödja sammankopplingen med 380 kV elnätet. ABB:s gasisolerade ställverk (GIS) och hybridteknologier kommer säkerställa tillförlitlighet och effektivitet samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

ABB kommer även att leverera andra viktiga produkter såsom övervaknings- och skyddsutrustning, hjälpsystem och automationsutrustning enligt den internationella standarden IEC61850 för att möjliggöra fjärrmanövrerad övervakning och styrning av transformatorstationer från ett kontrollcenter på annan plats.

ABB är världens ledande leverantör av nyckelfärdiga luft- och gasisolerade transformatorstationer, såväl som hybridstationer, för spänningsnivåer upp till 1 100 kV. Dessa stationer bidrar till effektiv cg. tillförlitlig överföring och distribution av elektricitet med minsta möjliga miljöpåverkan för energiföretag, industrier och kommersiella verksamheter samt sektorer som järnväg, urbana transportmedel och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestandan och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.


ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568

media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms

BILDER FÖR NEDLADDNING