ABB ja IBM yhteistyöhön tekoälyratkaisuissa

2017-04-25 - ABB ja IBM ilmoittivat tänään strategisesta yhteistyöstä, joka yhdistää ABB:n johtavan teollisuuden digitaalisen tarjonnan, ABB Abilityn™, ja IBM Watson Internet of Things -ratkaisun ominaisuudet luomaan lisäarvoa teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialojen asiakkaille.

Asiakkaat hyötyvät ABB:n syvällisen ohjelmisto-osaamisen ja laajan digitaalisten ratkaisujen tarjonnan yhdistämisestä IBM:n asiantuntemukseen tekoälystä ja koneoppimisesta sekä erilaisista teollisuuden vertikaaleista. Ensimmäiset yhteiset ABB Abilityn ja Watsonin ratkaisut tuovat reaaliaikaisen tiedon tuotantolaitoksiin ja älyverkkoihin.

“Tämä vahva yhdistelmä merkitsee teollisuusteknologian todellista seuraavaa tasoa. Nykyisistä verkkoon liitetyistä järjestelmistä, jotka vain keräävät tietoa, siirrytään teolliseen toimintaan ja koneisiin, jotka käyttävät tietoa tunnistamiseen, analysointiin, optimointiin ja toimintaan. Teollisuusasiakkaamme hyötyvät käyttöajan ja nopeuden parantumisesta”, sanoo ABB:n pääjohtaja Ulrich Spiesshofer. ”ABB:llä on 70 miljoonaa verkkoon liitettyä laitetta, 70 000 digitaalista ohjausjärjestelmää 6 000 asennettua ratkaisua. Olemme luotettu teknologiajohtaja teollisuudessa ja meillä on neljän vuosikymmenen kokemus digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä asiakkaille. IBM on johtaja tekoälyssä ja kognitiivisessa tietojenkäsittelyssä. Yhdessä IBM ja ABB luovat vahvoja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat hyötyä neljännestä teollisesta vallankumouksesta.

Uusi sarja läpimurtoratkaisuja
ABB:n ja IBM kehittämä uusi sarja läpimurtoratkaisuja auttaa yrityksiä löytämään kokonaan uusia tapoja, joilla kohdata eräitä suurimpia teollisia haasteitaan. Niitä ovat laadunvalvonnan tehostaminen, tuotantokatkosten lyhentäminen sekä teollisuusprosessien nopeuttaminen ja tuloksen parantaminen. Nämä ratkaisut siirtyvät nykyisistä verkkoon liitetyistä järjestelmistä, jotka vain keräävät tietoa, kognitiivisiin teollisuuskoneisiin, jotka käyttävät tietoa ymmärtämiseen, tunnistamiseen, päättelemiseen ja toimintaan ja tukevat teollisuuden työntekijöitä tehottomien prosessien ja tarpeettomien työvaiheiden poistamisessa.

“Yhteistyöllä ABB:n kanssa Watson pääsee entistä syvemmälle teollisuussovelluksiin – valmistuksesta energialaitoksiin, liikenteeseen ja niin edelleen”, sanoo IBM:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Ginni Rometty. Teollisuusyritysten tuotteista, laitteistosta ja järjestelmistä kerääntyvä tieto lupaa valtavia hyötyjä innovoinnille, tehokkuudelle ja turvallisuudelle. Ainoastaan Watsonin laajoilla kognitiivisilla kyvyillä ja alustamme teollisuudelle tarjoamalla ainutlaatuisella tuella voidaan tämä massiivinen uusi tietovarasto muuttaa arvoksi luotettavalla tavalla. Odotamme innolla yhteistyötä ABB:n kanssa uudella teollisuuden aikakaudella.”

Reaaliaikainen kognitiivinen tietämys tuotantotiloihin
ABB ja IBM tehostavat Watsonin tekoälyllä esimerkiksi vikojen havaitsemista reaaliaikaisilla tuotantokuvilla, joita otetaan ABB:n järjestelmällä ja sitten analysoidaan IBM Watsonin IoT for Manufacturing -ratkaisulla. Aikaisemmin nämä tarkastukset tehtiin manuaalisesti, ja prosessi oli usein hidas ja virheille altis. Kun tuomme Watsonin reaaliaikaiset kognitiiviset ominaisuudet suoraan tuotantotiloihin, yritykset voivat yhdessä ABB:n teollisuusautomaatioteknologian kanssa kasvattaa kappalemääriä tuotantolinjoillaan samalla parantaen tarkkuutta ja tasalaatuisuutta. Kun osat kulkevat valmistusprosessin läpi, ratkaisu ilmoittaa valmistajalle kokoonpanon laadussa olevista kriittisistä vioista, joita ihmissilmä ei voi havaita. Näin laadunvalvonnan asiantuntijat voivat nopeasti puuttua asiaan. Vikojen helpompi tunnistaminen vaikuttaa kaikkiin tuotantolinjan tuotteisiin ja auttaa yritystä parantamaan kilpailukykyään ja samalla välttämään kalliita takaisinkutsuja ja mainehaittoja.

Reaaliaikainen kognitiivinen tietämys älyverkkoihin
Toisessa esimerkissä ABB ja IBM käyttävät Watsonin ominaisuuksia ennustamaan tarjontarakenteita sähköntuotannossa ja -kysynnässä historia- ja säätietojen perusteella ja auttavat energialaitoksia optimoimaan älyverkkojen toimintaa ja ylläpitoa, kun tasapainon ylläpitäminen perinteisten ja uusiutuvien energialähteiden välillä on entistä monimutkaisempaa. Lämpötilan, auringonpaisteen ja tuulennopeuden ennusteita käytetään kulutuskysynnän ennakoimiseen, mikä auttaa energialaitoksia määrittelemään optimaalisen kuormanhallinnan sekä reaaliaikaisen hinnoittelun.

HakuYHTEYDENOTTO

LINKKI ENGLANNINKIELISEEN LEHDISTÖTIEDOTTEESEEN: