Vil ha utredet fremtidig kraftforsyning på Svalbard

2016-09-28 - ABB inviterte til seminar under Arendalsuka, hvor en kraftforbindelse fra fastlandet ble lansert som en realistisk løsning på en mulig, fremtidig energiutfordring på Svalbard.

På en ordentlig varm sensommerdag var det energisituasjonen i det kalde nord ABB hadde på menyen under et seminar i en restaurant i Pollen i Arendal.Håvard Devold var engasjert da han snakket om hvorfor en kabel mellom Finnmark og Svalbard er en god idé under Arendalsuka i 2016.

- For oss er det aller viktigste at elektrifisering av Svalbard fra fastlandet blir sett på som et realistisk og konkurransedyktig alternativ. Dermed bør det også bli utredet, på lik linje med andre løsninger, sa teknologidirektør Håvard Devold etter sitt innlegg.

I den nye Svalbardmeldingen er det lite fokus på hvordan den fremtidige kraftforsyningen på Svalbard skal se ut. Forslaget til en ny Svalbardmelding ble lagt fram av regjeringen i mai og skal behandles videre i Stortinget i høst.

- I den første pressemeldingen jeg sendte etter at Svalbardmeldingen ble lagt fram, framhevet jeg nettopp energisituasjonen som et av de store spørsmålene meldingen ikke gir noe svar på, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i sitt innlegg. Hun er også saksordfører for Svalbardmeldingen.

- Det er viktig for oss å ha noen visjoner for både hvordan vi skal få til en stabil og fremtidsrettet energiforsyning til Svalbard og vise hvordan dette kan bli et fornybarsamfunn, sa hun på ABB-arrangementet i Arendal.

Håvard Devold estimerte i sitt innlegg en kostnad på rundt tre milliarder kroner for en enkel, men likevel komplett løsning for kraftforsyning fra fastlandet til Svalbard. Kraftsystemet består av en sjøkabel og omformerstasjoner i hver ende.

- Det har vært interessant å se de kostnadsanslagene som er gjort. Det gjorde det i hvert fall ikke mindre interessant, sa Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet, som er første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

- Jeg kan ikke si i dag at vi vil velge å ta strømmen fra fastlandet, men jeg er, i likhet med Skei Grande, ikke imponert over hvordan man omtaler energiforsyningen til Svalbard i fremtiden (i Svalbardmeldingen, red. anm.). Vi vil ha utredet helhetlige, bærekraftige løsninger. Det betyr termisk, sol, vind, bioenergi og eventuelt kabel. Kostnadsspørsmålet vil være sentralt, sier han.

For brukerne av kraften på Svalbard er energispørsmålet et av de aller viktigste å besvare.

- Energibiten er helt avgjørende å få på plass. Det jobbes godt på miljøsiden, og vi er nettopp blitt utpekt som en bærekraftig destinasjon, og det lugger kanskje litt når hele energiforsyningen og næringslivet er kullfyrt, sier Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening.

- Kullet kommer alltid til å være viktig for Svalbard, men mange erkjenner at dette er et marked i så kraftig endring at vi må begynne å tenke nytt, legger han til.

Bellona var trolig først med å lansere ideen om en Svalbardkabel helt tilbake i 2001. Før det viktige klimatoppmøtet i Paris i 2015 tok de forslaget opp av skuffen igjen.

- Vi tok opp arbeidet med dette temaet igjen i forbindelse med COP21 og har fått utrolig mye respons, som fra ABB og mange ulike aktører. Alle er på ballen på en del av løsningen, men nå vil det være nyttig å begynne å jobbe med helheten, sa seniorrådgiver for energi og industri i Bellona, Runa Haug Khoury, under seminaret.

- Nye fornybarteknologier har hatt et sterkt fall i installasjonskostnad og vil kunne få nye muligheter i en arktisk kontekst. Svalbard kan bli et fornybart utstillingsvindu i Arktis, og det er et hovedpoeng for oss at både lokal fornybarproduksjon og sjøkabel til det nordnorske fastlandet må utredes, legger hun til.

Les mer om responsen da ABB besøkte Svalbard HER.

ABB er invitert til å delta på høringen om Svalbardmeldingen i Stortinget torsdag 29. september 2016.Det var mange som ville høre mer om kabel til Svalbard under Arendalsuka i 2016.

SøkKONTAKT OSS

  • For mer informasjon:
  • Helene Gunther Merg
  • Informasjonsdirektør
    Tlf. 22 87 46 30
    Mobil 90 77 00 78