ABB leverer til stort vannkraftprosjekt i Lysebotn

2014-03-04 - ABB er tildelt kontrakt av Lyse Produksjon AS for krafttransformatorer med gassisolerte tilkoblinger til Lysebotn 2. Det nye kraftverket skal erstatte dagens kraftverk. Dette er et godt miljøprosjekt, der ABBs leveranse vil bidra til at det nye kraftverket får økt kraftproduksjon uten nye naturinngrep.

Avtalen omfatter levering av to 215 MVA krafttransformatorer og tilhørende gassisolerte tilkoblinger til det nye kraftverket, som har planlagt driftsstart våren 2018. Utstyret fra ABB skal leveres i 2018.

- Vi er veldig fornøyde med at ABB igjen er valgt som leverandør til Lysebotn. I 2010 gjennomførte vi en vellykket leveranse av to krafttransformatorer til dagens kraftstasjon i Lysebotn, og krafttransformatorene til det nye kraftverket vil bidra til å øke kraftproduksjonen i regionen, sier direktør for divisjon Power Products i ABB, Gøran Salomonsen.

Det nye kraftverket i Lysebotn er et av Norges største vannkraftprosjekter i nyere tid og vil øke produksjonen av fornybar kraft med 180 GWh. Det tilsvarer om lag 15 prosent mer produsert elektrisitet enn i dagens kraftverk, takket være økt effektivitet, økt fallhøyde og høyere virkningsgrad.

ABB er en ledende leverandør av krafttransformatorer til kraftstasjoner i Norge, med en betydelig installert base og nesten hundre års erfaring på området.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 150 000 ansatte i ca. 100 land.


Transformatorer fra ABB settes på land innerst i Lysefjorden.

SøkKONTAKT OSS