Luotettavuutta sairaalan sähkönjakeluun

2017-01-31 - ABB:n tuotteet, ratkaisut ja palvelut ovat erittäin merkittävässä roolissa sairaaloissa. Tavoitteena on, että sairaalan sähköverkko on turvallinen ja toimii häiriötilanteissakin.


ABB:n MicroScada Pro-valvontajärjestelmä ennakoi ja ehkäisee vikaantumiset sekä turvaa kriittiset toiminnot häiriötilanteissa.

Kriittisen sähkönsyötön varmentaminen on keskeinen tehtävä sairaaloissa. ABB:n laadukkaat tuotteet, ratkaisut ja palvelut auttavat sähkönjakeluverkkoa toimimaan häiriöttömästi ja energiatehokkaasti niin, että elintärkeiden laitteistojen toimivuus pystytään varmistamaan myös häiriötilanteissa.

Valvottua varmuutta
ABB:n tuotetarjoama ulottuu sairaalan keskijänniteverkon ja pienjänniteverkon ratkaisuihin, joita ovat muuntajat, kojeistot, UPS-varmennetut järjestelmät, varavoimakoneet ja muut kriittisen sähkönsyötön ratkaisut.

Parhaatkin sähkönjakelujärjestelmät vaativat valvontaa ja varmistusta. ABB tarjoaa ratkaisuksi tähän MicroSCADA Pro -valvontajärjestelmän, joka tarkkailee sähköverkon tilaa reaaliajassa.

Harri Liukku
Rakennusteollisuuden myyntijohtaja Harri Liukun mukaan uusissa sairaaloissa valvonta pyritään ulottamaan myös pienjänniteverkkoon, jolloin verkon tilasta saadaan hyvin tarkka kuva.

Valvontajärjestelmän antaman tiedon turvin voidaan esimerkiksi ennakoida huollon tarpeita, mikä parhaimmillaan auttaa ehkäisemään latteiden vikoja. Lisäksi pystytään turvaamaan kriittisimmät toiminnot häiriötilanteissa, joten esimerkiksi leikkaussalit pysyvät toiminnassa myös sähkökatkosten aikaan.

"Järjestelmään voidaan koota tietoja myös energiankulutuksen mittauksista. Tämän avulla pystytään puuttumaan reaaliajassa energiasyöppöihin, löytämään trendejä ja vaikuttamaan energiankulutukseen", Liukku kertoo.

Energiatehokkuutta kiinteistöautomaatioon
Liukku muistuttaa, että sähkönjakeluun liittyvän kokonaisuuden lisäksi ABB voi toimittaa kiinteistöihin KNX-taloautomaatiojärjestelmän, jolla ohjataan keskitetysti sairaalan valaistusta.

"Valaistuksen ohjauksessa läsnäolotunnistuksella sekä päivänvalon mukaan säädettävillä valaistuksen ohjauksella saadaan merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa."


Valitsemalla ABB:n tuotteet, ratkaisut ja palvelut varmistat, että kiinteistön sähkönjakelu toimii toivotulla tavalla ja tuki löytyy läheltä.

Teksti: Pauliina Rahunen

Artikkeli on julkaistu KunnallisSuomi-lehden numerossa 1/2017

HakuYHTEYDENOTTO