Sikkerhetsprodukter/Maskinsikkerhet

Jokab Safety, en del av ABB-gruppen, tilbyr et omfattende utvalg av innovative produkter og løsninger for maskinsikkerhet og sikkerhetssystemer. Vi leverer alt fra helt enkle sikkerhetskomponenter, til komplette sikkerhetsløsninger for hele produksjonslinjer.

Vi har lang erfaring med praktisk anvendelse av forskrifter og standarder fra både myndighets- og produksjonssiden. Vi er representert i standardiseringsorganene for maskinsikkerhet og vi jobber daglig med praktisk anvendelse av sikkerhetskrav i kombinasjon med produksjonskrav.

Vi tilbyr både utdanning (kurs i maskindirektivet og praktisk anvendelse) og rådgivning innen valg av riktige løsninger for den enkelte produksjon.Systemer
Vi leverer alt fra helt enkle sikkerhetskomponenter som for eksempel sikkerhetsreléer/ sikkerhetsbrytere, til komplette sikkerhetsløsninger for hele produksjonslinjer. Foruten et komplett program innen elektro for maskinsikkerhet, fører vi også aluminium grindsystemer for fysisk avgrensing av maskinen eller spesifikke områder/soner. Vi fører også et komplett program innen den standardiserte sikkerhetsbussen AS-i Safety.

Produkter
Vi tilbyr et komplett spekter av sikkerhetsprodukter, designet for å gjøre det enkelt å bygge opp et system for maskinsikkerhet. Vi driver kontinuerlig utvikling av innovative produkter, i samarbeid med våre kunder. Utførlig informasjon om våre produkter, samt råd om bruk av standarder, koblingseksempler etc. finner du på våre hjemmesider. Sikkerhetshåndboken kan også rekvireres som trykt utgave.

For mer informasjon, se "Lenker" i høyre marg.

SøkKONTAKT OSS