Finansiniai rezultatai: ABB užsakymai ir dividendai augo

2015-02-05

"2014 metais turėjome nemažai iššūkių," - sakė vykdantysis direktorius Ulrich Spiesshofer. "Tačiau pasiekėme ambicingą – elektros sistemų padalinio pelningumo - tikslą. Taip pat ėmėmės ryžtingų veiksmų ir siekėme organiško augimo, sąnaudų mažinimo bei pinigų srautų didinimo. Dėka mūsų progresyvios sekančio lygmens (Next Level) strategijos esame pajėgūs suvaldyti 2015 metų globalines neaiškias tendencijas. Mūsų pasiūlymas padidinti dividendus šeštus metus iš eilės rodo mūsų ilgalaikius įsipareigojimus kurti tvarią pridėtinę vertę."

2014 metų rezultatai

2014 metais ABB toliau tęsė organiško augimo iniciatyvas ir pasiekė 9 procentų užsakymų augimą. Užsakymai išliko stabilūs ir augo visuose regionuose bei padaliniuose, nepaisant sudėtingų rinkos sąlygų. Didieji užsakymai (virš 15 mln. JAV dolerių) augo 50 proc. Pagrindiniai užsakymai augo visus ketvirčius ir padidėjo 4 proc.

"Organiško augimo iniciatyvos ir mūsų investicijos į inovacijas bei pardavimus, padidino mūsų užsakymus greičiau nei augo rinka," - sakė vykdantysis direktorius Ulrich Spiesshofer. "Tai lėmė solidesnį turimų užsakymų kiekį 2015 metams. Mūsų klientų pasitenkinimo NPS rezultatas vėl pakilo - iki 44, o tai rodo, kad klientai vertina mūsų kasdienines pastangas gerinti klientų aptarnavimą."

Pajamos ir veiklos EBITDA buvo mažesni dėl mažiau užsakymų metų pradžioje ir elektros sistemų padalinio mokesčių už projektus. Tačiau sėkminga veikla lėmė aukštus visų metų pinigų srautus. Sėkmingas “permainų” programos įgyvendinimas elektros sistemų padalinyje, siekiant susigrąžinti ilgalaikį nuoseklų augimą ir pelningumą, lėmė gerą padalinio veiklos EBITDA. Veiklos EBITDA maržai loginės automatikos ir pavarų padalinyje įtakos turėjo 2013 metų antroje pusėje užbaigtas “Power-One” įsigijimas. Atėmus šį įtakojantį faktorių, veiklos EBITDA marža būtų panaši ar net šiek tiek didesnė.

"Mes įvykdėme savo ambicingą siekį pagerinti elektros sistemų padalinio metinius rezultatus," - tęsė Spiesshofer. "Visi kiti padaliniai generavo pastovias ir panašias maržas. Mes pagerinome grynųjų pinigų srautus ir 6 metus iš eilės sutaupėme daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių išlaidų, o tai rodo, kad mūsų nuolatinės pastangos tikrai pasiteisina. "

Grynosios pajamos sudarė 2.6 mlrd. JAV dolerių ir vienai akcijai tenkantis pelnas siekė 1.13 JAV dolerio. Sėkmingos priemonės pagerinti apyvartinio kapitalo valdymą prisidėjo prie didesnės grynųjų pinigų investicijų grąžos (CROI) - 12,7 proc.

2014 metais bendrovė išmokėjo daugiau nei 2.8 mlrd. JAV dolerių grynais už atpirktas akcijas bei metinius dividendus akcininkams. Už 2014 metus valdyba pasiūlė dividendus padidinti iki 0,72 Šveicarijos franko, lyginant su 0,70 Šveicarijos franko pernai metais. Šis pasiūlymas bus teikiamas akcininkų patvirtinimui bendrovės metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2015 metų balandžio 30 d.

2014 metų IV ketvirčio rezultatai

Paskutinį ketvirtį trijų pagrindinių klientų sektorių ABB užsakymai išliko iš esmės nepakitę. Komunalinių paslaugų sektorius vis dar išlieka atsargus. Nors šis sektorius ir toliau investavo į elektros energijos perdavimo sujungimą į tinklus bei atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją.

Pramonės klientų poreikiai smarkiai skyrėsi, priklausomai nuo sektorius ir regiono. Bendrai, pramonės paklausa energetikos ir automatikos sprendimams, siekiant pagerinti turimo turto našumą ir efektyvumą, išliko pastovi. Naftos ir dujų sektoriaus paklausa buvo didelė ir mažesnių naftos kainų galimas poveikis neįtakojo ketvirčio rezultatų. Kalnakasybos sektoriaus paklausa išliko žema. Pastaraisiais metais matoma ryški automatikos augimo trajektorija automobilių sektoriuje tęsėsi ir 2014 metais, kurią įtakojo naujų modelių įvedimas, robotų technologijų inovacijos bei regioninė plėtra. Nuolatinis poreikis gerinti geležinkelių ir jūrų transporto efektyvumą paskutinį ketvirtį davė gerus rezultatus ir energetikos, ir automatikos verslui, o statybos rinka buvo gan skirtinga.

Ketvirčio užsakymai buvo stabilūs. Pagrindiniai užsakymai didėjo šeštą ketvirtį iš eilės ir paaugo 2 procentais. Serviso užsakymai sudarė 18 procentų visų užsakymų. Ketvirtąjį ketvirtį pajamos sumažėjo 3 proc.

Daugiau anglų k. skaitykite čia >>>

ABB (www.abb.com) yra energetikos ir automatikos technologijų, padedančių energetikos, pramonės, transporto ir infastruktūros objektų užsakovams tobulinti veiklą ir tausoti aplinką, lyderė. ABB įmonių grupėje dirba apie 145.000 darbuotojų daugiau nei 100 šalių.

IeškotiKONTAKTAI

  • Media Relations
  • ABB Corporate Communications
    Thomas Schmidt
    Twitter: @ABBcomms
    Antonio Ligi
    Tel: +41 43 317 6568