Digitalisering af højspændingsstationer er en lavthængende frugt

2017-12-18 - Der ligger et stort potentiale i at digitalisere de mange højspændingsstationer på elnettet i Danmark. ABB har mange års erfaring inden for området og kan i dag dokumentere nogle betydelige fordele.

Elselskaberne bruger i dag mange ressourcer på at holde højspændingsstationerne i drift. Danmark er et af de lande i verden, hvor oppetiden på elnettet er højest, og det er en af årsagerne til, at store globale virksomheder som Apple og Facebook placerer deres europæiske datacentre i Danmark. Den høje oppetid på transformerstationerne sikres i dag blandt andet via et stort antal periodiske eftersyn. Men med nutidens teknologi kan det faktisk gøres meget smartere. Forretningsdirektør Kenneth Jørgensen fra ABB forklarer:

- Der er mange områder, der med fordel kan digitaliseres, efterhånden som ny teknologi udvikles eller bliver billigere. Et af de områder, der rummer et særligt stort potentiale, og som vi arbejder meget med lige nu, er digitalisering af højspændingsstationer. Og det er der mange gode grunde til, forklarer han.

Fra periodisk til tilstandsbaseret eftersyn
Med en digitaliseret højspændingsstation går du fra periodisk til tilstandsbaseret eftersyn. Her har ABB udviklet Asset Health, som giver kunderne mulighed for at skifte til tilstandsbaseret vedligehold baseret på real-time data. Det forlænger levetiden på det installerede udstyr og reducerer de økonomiske risici ved eksempelvis nedbrud og havari. ABB’s Asset Health er en del af ABB AbilityTM, hvor kundernes drift og vedligehold af installeret udstyr opdateres til en best practice-model baseret på ISO 55000:
- Der ligger en meget stor økonomisk gevinst i at gå fra de periodiske, fysiske eftersyn til real-time-baserede eftersyn. Det betyder, at du dels minimerer antallet af unødige udskiftninger, dels stort set aldrig kører forgæves ud til stationen, fortæller Account Manager Jakob Kledal, ABB.

Kobber reduceres med 80 pct.
En anden markant forskel er antallet af kobberforbindelser. Konventionelle stationer indeholder kilometervis af kobberkabler, der anvendes til punkttilslutning af måling, beskyttelse og styring. Det er en driftssikker, men også omkostningstung løsning. Her viser ABB’s foreløbige erfaringer, at op til 80 pct. af kobberkablerne kan erstattes med fiberoptik:
- Når du erstatter de gamle kobberforbindelser med nye fiberforbindelser, så opnår du en lang række fordele. Det gælder både økonomisk, driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt, pointerer Kenneth Jørgensen og fortsætter:
- Driftsmæssigt får du langt færre strømkredse, hvilket reducerer muligheder for driftsstop og driftstab, og sikkerhedsmæssigt går du fra kobberforbindelser med strøm og spænding til fiberforbindelser uden spænding, hvilket øger personsikkerheden under for eksempel test og idriftsættelse.

40-50 pct. mindre installationstid og areal
Digitalisering af transformerstationer giver ifølge ABB også andre fordele. Undersøgelser viser, at den tid, det tager at etablere en ny station, reduceres med 40 pct. Samtidig mindskes det fysiske areal, som stationen fylder, med op til 50 pct.
- Der er et investeringsefterslæb i Danmark, når det gælder digitalisering af stationer, og der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år ser ind i en række projekter, hvor elselskaberne vil hjemtage de gevinster, der ligger i at digitalisere de mange stationer.
- Resultatet bliver reducerede omkostninger til vedligehold til fordel for både selskaber og forbrugere. Levetiden for udstyret forlænges, miljøbelastningen reduceres, og sikkerheden forbedres. Det er svært ikke at være begejstret for de nye muligheder, slutter Kenneth Jørgensen.

Hvad er ABB AbilityTM?
ABB AbilityTM kombinerer ABB’s portefølje af digitale løsninger og tjenester på tværs af alle kundesegmenter. ABB AbilityTM omfatter således mere end 180 industrielle internetløsninger, herunder digitalt forbundne apparater, systemer og digitaliserede tjenester.
Digitalisering af højspændingsstationer med Asset Health hører under ABB AbilityTM.
Læs mere på www.abb.com/abb-ability

Højspændingsstationers udvikling
Højspændingsstationer har gennemgået en udvikling fra den gammeldags traditionelle station med alle signaler hårdt fortrådet til en moderne station med kommunikation og er nu på vej mod den digitale station med fremtidssikker digital teknologi, kommunikation og optimeret tilstandsbaseret vedligehold. Gevinsten er mindre areal og kortere montagetid.


KONTAKT OS