Mezinárodní konference ABB přivítala distributory polovodičů z více jak 20 zemí světa

2013-10-04 - Téměř 40 účastníků z celého světa se v září letošního roku sjelo do Prahy, aby se zúčastnilo třídenní Mezinárodní konference distributorů polovodičů ABB a vyslechlo si přednášky zaměřené jak na obchodní strategie pro roky 2014-2015, tak na nejnovější generace technologií a výrobků a tržní potenciál jednotlivých regionů.

Konferenci zahájil Jürgen Bernauer, Senior VP, Managing Director ABB PS PSGS, úvodním proslovem, v němž představil obchodní strategii pro segment Polovodiče i hlavní cíl pro období následujících dvou let, jímž bude rozvoj nových segmentů trhu. Poté se otevřel prostor pro jednotlivé programové bloky, v nichž zazněly např. prezentace věnované budoucím trendům v oblasti polovodičů či představení nejnovějších výrobků ABB (mimo jiné tyristoru IGCT přinášejícího zákazníkům oproti předchozím modelům o 30 % vyšší vypínací schopnost).

Nechyběla ani přednáška zástupce ABB ČR Ladislava Radvana, produktového manažera ABB Polovodiče Praha, na téma indukčního ohřevu a hodnocení jeho potenciálu pro výkonové polovodičové součástky. Účastníci si s velkou pozorností vyslechli také příspěvky samotných distributorů, které byly věnovány hlavně analýze současné tržní situace a očekávaným obchodním příležitostem v jejich regionech.Součástí konference byl i bohatý doprovodný program, který nabídl jak teambuildingovou aktivitu, tak dostatek prostoru pro neformální rozhovory. Společenským vrcholem konference pak byla vedle závěrečného předání ocenění distributorům, kteří s ABB Polovodiče spolupracují již 20 let, také oficiální slavnostní večeře, během níž Jaroslav Veselý Division Manager PS CZ, ve svém projevu poděkoval všem přítomným za účast na konferenci a uvedl, že tuto akci považuje za vynikající příležitost nejen k seznámení účastníků s novou továrnou a výzkumným centrem pro polovodiče, ale také k setkání odborníků z nejrůznějších, mnohdy i velmi vzdálených zemí světa (mezi účastníky byli také zástupci Koreje, Číny, Mexika, Japonska a USA). „Nesmírně si vážíme vaší dlouholeté spolupráce s ABB a jsme rádi, že se náš tým inženýrů a odborných pracovníků v ABB Polovodiče Praha bude podílet na této úspěšné spolupráci i v dalších letech,“ řekl Jaroslav Veselý na závěr.

Během konference poskytl Jurgen Bernauer rozhovor TECH Magazínu na téma Století výkonové elektroniky ABB. Plnou verzi rozhovoru najdete zde.
Hledat