АББ пуска в експлоатация най-мощната подземна и подводна кабелна система за пренос на енергия в света

525-киловолтовото напрежение поставя световен рекорд за екструдирана HVDC кабелна технология, удвоявайки потока на енергия и разширявайки обхвата, за да осигури по-добро интегриране на отдалечените източници на възобновяема енергия и взаимовръзки.
Цюрих, Швейцария, 21 август 2014 – АББ, лидерът в енергетичните и автоматизационни технологии, обяви нов пробив в кабелните технологии. Компанията успешно е разработила и тествала 525-киловолтова (kV) екструдирана кабелна правотокова система за високо напрежение (HVDC), за да направи инсталациите за възобновяема енергия по-ефективни и рентабилни.

Тази най-нова иновация ще увеличи повече от два пъти енергийния капацитет до около 2600 мегавата (MW) от 1000 MW, а също така и ще разшири обхвата на кабелите до дистанции от 1500 километра – значително увеличение в сравнение с досегашните под 1000 километра, като същевременно ще запази загубите в преноса под 5 процента.

Новият кабел предлага 64 процента увеличение над 320 kV, най-високото напрежение, използвано понастоящем за този тип технология. 525-киловолтовата система може да се използва за подводни и подземни приложения, което я прави идеална за ефикасна доставка на енергия през гъсто населени или екологично чувствителни зони, за крайбрежни приложения и такива в открито море.

“Този колосален пробив в технологиите ще промени осъществимостта на проектите за възобновяема енергия и ще играе основна роля в използването на подземни и подводни кабели високо напрежение за интегриране на възобновяемите енергийни източници при по-дългите разстояния,” сподели Улрих Шписхофер, Генерален директор на АББ.

Осигурявайки пренос на повече енергия на по-големи разстояния при намалени загуби в преноса, новата 525-киловолтова кабелна технология на АББ предлага решения за държави и електроразпределителни дружества, стремящи се да дадат възможност на системите си за пренос на електроенергия да интегрират в себе си повече възобняема енергия, генерирана от отдалечени инсталации за слънчева и вятърна енергия. Например, една единствена двойка 525-киловолтови екструдирани HVDC кабели може да пренесе достатъчно енергия от гигантски офшорни вятърни ферми за захранването на два милиона домакинства.

Новата технология предлага спестявания в капиталовите и оперативни разходи. Тя също така ще подпомага развитието на постояннотоковите мрежи, където АББ отстрани ключов технологичен проблем с разработването на хибридния HVDC прекъсвач.

Иновативната кабелна система се състои от кабели, използващи нов, напречно свързан полиетиленов изолационен материал за постоянен ток (XLPE), разработен от Borealis – всепризнат лидер в таз индустрия, както и прекъсвачи и присъединявания, произведени от АББ.

Кабелните връзки за HVDC системи са съществени компоненти на бъдещите устойчиви енергийни системи, които ще трябва да прехвърлят огромни количества електроенергия през големи разстояния, често през териториите на или помежду отделни държави. ABB е световен лидер в кабелните системи за високо напрежение, с база от инсталирани мощности в световен мащаб във всякакви приложения, включително за захранване на централни градски части, на петролни и нефтени платформи, подводни взаимовръзки и интегрирането на източници на възобновяема енергия. АББ е пуснала в експлоатация над 25 кабелни връзки за постоянен ток и почти 100 кабелни връзки за променлив ток в цял свят.

АББ ще представи 525-киловолтовата екструдирана HVDC кабелна система по време на технологичния симпозиум на Cigré в Париж от 25 до 29 август 2014 г.
АББ (www.abb.com) е лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови и промишлени клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата от компании АББ функционира в около 100 държави и разполага с над 145 000 служители.


Search