ABB visar var skåpen ska stå

Forsmark kärnkraftverk låter byta komponenter i två reaktorers ställverk. Gamla Aseaskåp får nytt ABB-innehåll, kortslutningstestat och jordbävningsverifierat.

I Forsmarks reaktorer 1 och 2 finns mängder av ställverk som svarar för matning och styrning av motorer, pumpar och ventiler till reaktorns drift och till reservkraft. De flesta, med högsta säkerhetsklass, får aldrig tappa spänningen.
"Ställverken är gamla Asea-ställverk och de behövde bytas av åldersskäl och vi hade också kravet att se till att ställverken blev jordbävningssäkra", berättar Ulric Sahlberg, projektledare Forsmarks Kraftgrupp.

Byts under revisionerna
Hur skulle det gå till? Hela skåpen kunde inte bytas för kablaget fick inte röras. Byta varje lös komponent för sig? Det gällde 350–400 skåp...
"Vi tog en diskussion med ABB som kunde sina gamla VMG-ställverk. Tillsammans med dem har vi utvecklat kassetter som utbytesgrupper, med färdigmonterade nya komponenter till skåpen", förklarar Ulric

Ulric Sahlberg, projektledare Forsmark.På Forsmarks reaktorer 1 och 2 uppgraderas äldre ställverk med nya komponenter i kassetter. ”Personsäkert kapslat, går snabbt att montera och lätt att byta komponenter”, säger Ulric Sahlberg, projektledare Forsmark.


Forsmark ställde upp specifikationer och ABB konstruerade kassetter i alla önskade varianter, för allt från 5A till 800A. Säkerhetsklassningen innebar extra kortslutningsprov av alla varianter och jordbävningsprov av VMG-skåp med nya kassetter.

Totalt ska 1 800 kassetter monteras, 4–5 i varje skåp, när skåpens gamla innanmäten rivits ut. Kassetterna som levereras färdiga från ABB gör montaget relativt enkelt.
"Våra montageteam byter under revisionerna, i något av reaktorernas fyra skilda säkerhetssystem i taget, och kommer att hålla på till 2018", säger Ulric

Högre personsäkerhet
Ulric tycker det är skönt att bytet till ny, modern utrustning kommit igång.
"Gamla kontaktorer finns ju inte att köpa. Vi har i lager men det är på gränsen att vi klarar oss tills alla är bytta. Framöver blir det enkelt att bara skruva loss en hel kassett och byta, om något går sönder. Högre personsäkerhet är också något mycket positivt. I de gamla skåpen var det alltför lätt att komma åt spänningsförande delar. I kassetten med de nya komponenterna ser man inte ens skenorna. Det känns tryggt."

Artikeln har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

Forsmark kärnkraftverk har tre reaktorer som tillsammans svarar för en sjättedel av Sveriges elproduktion. Många moderniseringsprojekt pågår, med sikte på fortsatt lång drift.

ABB har utvecklat och levererat nya ställverksgrupper, kassetter, för byte i befintliga Asea lågspänningsställverk av typen VMG 3 och VMG 6, från 1960-talet. Grupperna är utrustade med moderna komponenter och konstruerade för kärnkraftverks speciella krav på säkerhet. Ordern omfattar leverans av cirka 1 800 grupper av ett 50-tal typer.

Sök