ABB:s aktieägare godkänner alla förslag vid årsstämman

2017-04-13

  • Val av styrelseledamöter och ordförande som var tillgängliga för omval
  • Lars Förberg valdes till ny ledamot i styrelsen
  • David Constable, Frederico Fleury Curado och Ying Yeh valdes in i ersättningskommittén
  • Den åttonde utdelningsökningen i följd godkändes
  • Styrelsens och koncernledningens ersättning godkändes
  • Styrelse och ledning beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
Peter Voser, Jacob Wallenberg, Matti Alahuhta, David Constable, Louis R. Hughes, Federico Fleury Curado, David Meline, Satish Pai och Ying Yeh omvaldes ytterligare en period. Aktieägarna valde Lars Förberg att ingå i styrelsen. Aktieägarna valde också de föreslagna ledamöterna i ersättningskommittén.

Aktieägarna gav sitt bifall till den åttonde utdelningsökningen i följd till 0,76 CHF per aktie, upp från 0,74 CHF föregående år. Utbetalningen i Schweiz förväntas ske den 21 april 2017. Aktieägarna godkände också ledningens redovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2016.

Dessutom godkände aktieägarna i en bindande omröstning den maximala sammanlagda ersättningen för styrelseledamöter för mandatperioden 2017–2018 samt för koncernledningen för räkenskapsåret 2018. Dessutom godkände aktieägarna ersättningsrapporten för 2016 i en rådgivande omröstning. Styrelsen och ledningen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Aktieägarna godkände också en aktiekapitalminskning genom annullering av 46 595 000 återköpta aktier enligt det aktieåterköpsprogram som lanserades i september 2014 samt genom förnyandet av godkänt aktiekapital.

Totalt 903 aktieägare deltog i årsstämman, vilket representerar 78,7 procent av det totala röstberättigade aktiekapitalet.

Resultatet efter årsstämman kommer att publiceras på www.abb.com senare under dagen.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB har verksamhet i över 100 länder och har cirka 132 000 medarbetare www.abb.com

För mer information kontakta:
Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
E-post: media.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

Sök