АББ печели поръчка на стойност 35 млн. щатски долара за надграждане на подстанция с цел укрепване на мрежата в южна Германия

2016-09-19 - Цюрих, Швейцария, 14 септември 2016 г. – Газоизолирано комплексно разпределително устройство(GIS) ще подпомогне повишаването на капацитета и надеждността на електропреносната мрежа

АББ спечели поръчка на стойност 35 млн. щатски долара от немското електроразпределително предприятие TransnetBW за надграждане на подстанция в Офенбург, югозападен район на провинция Баден-Вюртемберг. Германия внедрява план за енергиен преход, наречен “Energiewende” (Енергийно обновяване), който цели броя на възобновяемите енергийни източници в страната да достигне 60% до 2050 г. Това е част от процеса на преминаване на немската енергийна система от традиционно генериране към все повече „чисти“ форми на енергия. Усвояването на все повече възобновяеми източници на енергия в мрежата налага допълнителна гъвкавост и повишен капацитет на електропреносната мрежа, поради което напрежението на много от електропроводите и подстанциите се увеличавано от 220 kV на 380 kV.

Съществуващата 220 кV подстанция с въздушно КРУ (AIS) ще бъде заменена от компактна 380 kV подстанция с газоизолирано КРУ (GIS), която ще повиши капацитета на пренос на електроенергия и гъвкавостта на мрежата. Надградената подстанция ще бъде част от електропреносна мрежа, която играе важна роля в европейската енергийна търговия, тъй като е интегрирана в националната и европейската мрежа чрез множество интерконектори.

Като част от поръчката АББ ще проектира, достави и монтира завършена до ключ 380 kV газоизолирано КРУ (GIS) за монтаж на закрито, включително спомагателното оборудване, като освен това ще свърже подстанцията към 380 kV енергийна мрежа и ще изгради нова кула на терминала.

"Внедряването на най-новата компактна, надеждна и ефективна КРУ технология на АББ ще повиши капацитета и ще укрепи немската електропреносна система”, заяви Клаудио Фачин, президент на дивизия „Енергийни мрежи” на АББ. „Радваме се също така и че продължаваме своя принос към немската енергетична визия и подпомагаме преминаването към възобновяеми източници на енергия, което представлява ключова зона на фокус от стратегията „Следващо ниво” на АББ.”

Компактният дизайн за монтаж на закрито на КРУ технологията на АББ позволява спестяване на до 70% пространство в сравнение с конвенционалните КРУ с въздушна изолация. Тази компактност също така прави възможни разширявания и преоборудване в условията на ограничено пространство, които не биха били възможни с технологията на КРУ с въздушна изолация. Освен това, технологията на газоизолираното КРУ повишава надеждността и достъпността, като в същото време се намаляват изискванията за поддръжка.

АББ е компания водеща в световен мащаб в областта на въздушноизолирани, газоизолирани и хибридни подстанции с нива на напрежение до 1200 kV. Тези подстанции улесняват ефективния и надежден пренос и разпределение на електричество с минимално влияние върху околната среда, обслужвайки нуждите на клиенти от комуналния, промишления и търговски сектори като железопътен транспорт, градски транспорт и ВЕИ.

АББ (www.abb.com) е световен лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата от компании АББ развива дейност в около 100 държави и разполага с около 135 000 служители.

SearchCONTACT US