ABB sänker driftskostnaderna för italienskt vattenbolag med 30 procent tack vare energisparlösning

2017-05-17 - ABB har framgångsrikt genomfört ett pilotprojekt med ABB Ability™ Electrical Distribution Control System tillsammans med det italienska offentliga vattenbolaget Consorzio di Bonifica Veronese (CBV).
Samarbetet ledde till att man betydligt sänkte driftskostnaderna och minskade tiden för underhåll av anläggningen. Som en del av ABB Abilitys digitala erbjudande ingår det att ”Electrical Distribution Control System” ansluter elanläggningar till molnet. På så sätt kan kunderna få information om systemet i realtid samt uppgifter om historiska trender så att de kan förbättra hela elsystemets prestanda.ABB Ability™ förenar ABB:s digitala enheter, utrustning och lösningar samt företagets digitala tjänster, vilket kommer att innebära ett stort utvecklingssprång inom industriell digitalisering. ABB Abilitys eldistributions- och styrsystem kommer att använda Microsofts molnplattform Azure för insamling av data, bearbetning och lagring.

”Vi har försett våra effektbrytare med ögon och öron genom avkänningsfunktioner och har kopplat dem till Microsoft Azure. Med hjälp av våra algoritmer kan vi stödja våra kunders beslutsprocesser genom att göra det möjligt för dem att övervaka och hantera driften via ett intuitivt onlinegränssnitt.”, sade Tarak Mehta, global chef för ABB:s division Electrification Products. ”Det här projektet är ett utmärkt exempel på vilken betydelse ABB Ability kan ha för våra kunder. I linje med ABB:s strategi Next Level kan vi med hjälp av industridelen av sakernas internet digitalisera våra kunders anläggningar och minska de totala driftskostnaderna och sänka deras energiförbrukning.”

CBV räknar med att minska anläggningens driftskostnader med upp till 30 procent och tiden för underhåll med upp till 40 procent när ABB Abilitys Electrical Distribution Control System är helt implementerat på alla ställen. CBV:s pumpstationer garanterar vattenleveranser från reservoarer till bondgårdar under torra perioder. ABB:s lösning eftermonterades för att anläggningscheferna skulle kunna samla in data om anläggningens prestanda och övervaka energieffektivitet och kostnader online.

”ABB Abilitys Electrical Distribution Control System gjorde det möjligt för oss att ansluta vår befintliga utrustning till molnet så att vi kunde sköta vår anläggning mycket mer effektivt än tidigare.”, säger Riccardo Tosi, driftschef på CBV. ”Det faktum att vi hade tillgång till dessa data gjorde att vi kvalificerade oss till energieffektivitetscertifikat värda 24 000 euro utan att behöva lägga tid och pengar på oberoende extern revision. Vi kommer att driftsätta lösningen på flera dussin vattendistributionsanläggningar, och uppskattningsvis kan vi minska driftskostnaderna med omkring 30 procent.”

ABB har också anslutit CBV:s småskaliga vattenkraftanläggning till molnet. Tack vare att CBV har tillgång till alla data på distans är det nu enklare att mäta exakt hur mycket energi som levereras till nätet och säkerställa en jämn kvalitet. Tekniken kan dessutom erbjuda fjärrövervakning vid drift av flera anläggningar. Användarna kan även ställa in och ta emot aviseringar om det skulle uppstå avvikelser i syfte att uppnå högre effektivitet och produktivitet.

ABB Abilitys eldistributions- och styrsystem ansluts direkt till det elsystemet genom en enkel och integrerad arkitektur som utnyttjar Emax 2-effektbrytarnas inbyggda intelligens och anslutningsmöjligheter. Användarna kan komma åt systemets data var och när som helst från en smart mobil, surfplatta eller dator.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Jan Mörtstrand, Marketing Manager
Electrification Products Division
Tel: 021- 34 28 52
jan.mortstrand@se.abb.com
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.com