ABB pälvis terviseedenduse eest Tallinna linnavalitsuse tänukirja

ABB pälvis 6. detsembril terviseedenduse eest Tallinna linnavalitsuse tänukirja. Tallinna Kiirabi koolituskeskuse saalis toimunud vastuvõtul tunnustati tervist edendavaid töökohti loonud firmasid ja asutusi.
Linnavalitsuse tänukirjad andis üle abilinnapea Merike Martinson, kes ütles, et hindab eriliselt organisatsioone, kes loovad oma töötajatele tervist edendavaid võimalusi. „Just edukad organisatsioonid on mõistnud, et luues töötajatele võimalusi oma tervisega tegeleda ja ennast sel alal arendada, tähendab see ettevõttele loovat ja teotahtelist töötajaskonda, kes need ettevõtted ja asutused just edukaks teevadki,“ ütles Martinson.

ABB-s lähenetakse töökeskkonna ohutusele ja terviseküsimustele põhjalikult ja mitmekülgselt. Ohutu töökeskkond on ettevõtte põhitegevuse lahutamatu osa. Tänaseks on ellu kutsutud mitmekülgne terviseprogramm, mille raames keskendutakse töötajate liikumis- ja toitumisharjumustele, käitumuslikele terviseriskidele ning vaimse tervise küsimustele. ABB-s on loodud ka spordiklubi, mis pakub muuhulgas liikmetele võimalust tegutseda erinevate alade sektsioonides.Tallinna tänukirja sai 21 tööohutust ja terviseedendust hindavat asutust ja ettevõtet, kus korraldatakse tervisealaseid koolitusi ja sündmusi, kus töökohad on kuulutatud tubaka ja uimastivabaks, kes aktiivselt osalevad Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikus ja jagavad häid praktikaid teiste tööandjatega.

OtsiKONTAKT