ABB och MDH i workshop för stärkt forskningssamverkan

2016-11-01 - Inom ramen för University Relations – ABB:s strategiska avtal med Mälardalens Högskola, träffades drygt 20 forskare och medarbetare från ABB och Mälardalens högskola på ABB Corprate Research i slutet av oktober. Syftet var att diskutera utökade möjligheter till samarbete mellan akademin och industrin.
"100 years of innovation and technology – the best is still to come", står det i det konferensrum där några av ABB:s och MDH:s forskare samlats för att diskutera nya forskningsprojekt och utmaningar. Det blir genast uppenbart att i rummet befinner sig personer som kommer att vara med i utvecklandet av framtidens nya tekniker och innovationer. Här finns världsledande kunskap samlad inom områden som:
  • Future Energy
  • Robotic
  • Avionic
  • Embedded systems
  • User experience
  • Internet of things
  • Control
  • Optimization
  • Analytics

Diskussion framåt
Initiativtagare till workshopen var Helena Malmqvist, ansvarig för University Relations inom ABB och Yonne Eriksson forskningsledare inom forskningsmiljön IPR på MDH.

– Samarbetsavtalet mellan oss och MDH firar fyra år i januari och många aktiviteter har startats under den här tiden. Vi har flera gemensamma projekt igång och är part i gemensamma ansökningar om ytterligare forskningsmedel. Men genom att träffas på det här sättet, i kreativa diskussioner, vill vi identifiera ytterligare områden att utveckla tillsammans, säger Helena Malmqvist.

Helena Malmqvist, ansvarig för University Relations inom ABB.
Flera av forskarna som deltog i workshopen är adjungerande och förflyttar sig mellan akademin och industrin inom ramen för sin tjänst. Det innebär att de har god inblick i högaktuella områden och utmaningar som både industri och högskolan har att hantera.

– Vi lever i en föränderlig värld och teknikutvecklingen går oerhört snabbt fram. ABB behöver MDH:s kompetens och de behöver vår och den samproducerade forskningen vi bedriver är win-win för båda parter, säger Tomas Lagerberg, chef för automationsteknik på Corporate Reseach inom ABB Sverige.

Samproducerad forskning
Mikael Sjödin, forskningsledare inom akademin ”Innovation, design och teknik” på Mälardalens Högskola, framhöll också betydelsen av
samproducerad forskning. Han lyfte bland annat fram
komplexiteten kring säkerhetssystem kopplat till
robotik, tillförlitlig flygelektronik och mjukvaruområdet.
Mikael Sjödin, forskningsledare inom akademin ”Innovation, design och teknik” på Mälardalens Högskola.

Som avslutning uppmärksammades nya moderna sensorsystem, som till exempel kan mäta tillstånd hos människor, och hur säkerheten kring den typen av information ska hanteras.

– Vi behöver mottagare inom hela värdekedjan som kan ta emot våra forskningsresultat så att de kan förvaltas, produktrealiseras och tillämpas i processer. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna testa, implementera och skapa verksamhetsnytta, säger Mikael Sjödin.

Workshopen resulterade i att båda ABB och MDH lyfte sina fokusområden. Flera initiativ till nya gruppkonstellationer tog också form.

– Det blev många konstruktiva diskussioner. Nu kommer vi att följa upp dagens workshop genom att träffas i mindre grupper där idéer kan konkretiseras och formas i nya projekt, säger Helena Malmqvist.

ABB och MDH
I januari 2013 skrev ABB och MDH ett samverkansavtal som bland annat syftar till att göra högskolans utbildningar mer attraktiva för arbetsmarknaden. Från ABB:s horisont handlar det också om att positionera sig hos studenterna som en intressant arbetsgivare men lika viktigt är forskningssamarbeten.

Flera ABB:are ingår i branschråd för att bidra till att innehållet i utbildningsprogrammen svarar mot de krav på kompetenser som arbetsmarknaden behöver i en framtid. ABB erbjuder också studenter exjobb, praktikplatser, sommarjobb och ett antal ABB:are bidrar även med lärarkompetens som föreläsare vid seminarier och kurser.

Sök