ABB pomáhá zvyšovat úroveň kvality vysokých odborných škol

Unikátní laboratoř Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni umožní studentům emulaci moderních řídících systémů jako v běžných průmyslových provozech.
Plzeň, 11. listopadu 2013 – Společnost ABB, přední světový lídr v oblasti energetiky a automatizace, dnes na půdě Západočeské univerzity v Plzni slavnostně otevřela zcela novou laboratoř výkonové elektroniky se zaměřením na regulaci a řízení. V České republice se jedná se o zcela unikátní laboratoř, která studentům umožní emulaci moderních řídících systémů jako v běžných průmyslových provozech.

„Společnost ABB poskytla zcela zdarma většinu klíčového vybavení laboratoře a díky této téměř milionové investici bude studentům k dispozici reálná regulovaná soustava, která má reálné fyzikální vlastnosti – je v ní možné například vyvolat poruchu, na kterou musí reagovat regulační systém. Realizace proběhla ve spolupráci ABB se ZČU, která také poskytla část technického vybavení,“ uvedla Lucie Jandová, ředitelka Marketingové komunikace a PR pro Českou republiku a země klastru.

Nová laboratoř dává studentům možnost seznámit se komplexně s problematikou realizace moderních řídících systémů, běžně používaných v průmyslových provozech. Budou si moci projít všemi klíčovými oblastmi při uvádění takového řídícího sytému do provozu, jako je například konfigurace čidel, vytváření aplikací nebo monitorovacího a ovládacího rozhraní dispečinku. „Cílem je maximálně prakticky využít a skloubit znalosti fyziky, matematiky, regulační techniky a elektrických pohonů se současným zapojením pozorovacích schopností, selského rozumu a fantazie – jinými slovy rozvíjet inženýrského ducha,“ vysvětlil Jan Molnár z katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky.

V současnosti je výuka zaměřena spíše na programování relativně jednoduchých úloh z oblasti řízení (např. řízení výtahu), což je dáno zejména dostupnými didaktickými pomůckami. Díky nově vybudované laboratoři se tak studenti budou moci věnovat plnohodnotným úlohám z oblasti měření a regulace nebo se zabývat například detaily typu průmyslových sběrnic apod. Z didaktického hlediska je důležité, že se jedná o velmi dobře pozorovatelnou soustavu s poměrně velkou variabilitou.

„Nová laboratoř nabízí jedinečnou možnost zaměřit se na základní typy regulačních úloh, které se běžně vyskytují v průmyslu, např. regulaci hladiny, průtoku či tlaku, s využitím různých senzorů
a komunikačních protokolů. Jeden úkol je možné řešit několika různými způsoby a posléze porovnávat rozdíly v jejich účinnosti a hlučnosti,“ dodává Molnár.

Laboratoř se bude využívat při výuce předmětů Průmyslová elektrotechnika a mechatronika, Aplikovaná teoretická elektrotechnika a Regulační technika.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 150 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 300 lidí.

Fakulta elektrotechnická ZČU má v současné době 1 700 studentů na pěti katedrách, které nabízejí své odborné práce a služby včetně technického vybavení pro partnery z průmyslu z České republiky i ze zahraničí. Za dobu své existence od roku 1960 se může Fakulta elektrotechnická ZČU pochlubit mnoha úspěšně vyřešenými úkoly z teoretické i aplikační oblasti.