АББ намалява с 30% оперативните разходи на италианска ВИК компания с продуктово решение за управление на енергията

2017-05-22
АББ успешно реализира пилотно пускане на ABB Ability™ системата за управление на електроразпределението за италианската ВИК компания Consorzio di Bonifica Veronese (CBV), намалявайки значително времето за поддръжка на съоръженията и понижавайки оперативните разходи. Системата за управление на електроразпределението е част от дигиталното портфолио ABB Ability на АББ и свързва електрически инсталации към облака, давайки на клиентите информация в реално време и исторически тенденции, с които да подобрят цялостната работа на електрическата си система.

Дигиталните устройства, оборудване и решения, както и цифровите услуги на АББ дават възможност за значителен скок в индустриалната дигитализация. Системата за управление на електроразпределението от ABB Ability ще използва облачната платформа Azure на „Майкрософт” за събиране, обработка и съхраняване на данните.

“Ние дадохме на нашите прекъсвачи очи и уши като сетива и ги свързахме към облака Azure на „Майкрософт”; с помощта на нашите алгоритми ние подпомогнахме процеса на вземане на решения на нашите клиенти, давайки им възможност да наблюдават и управляват операциите чрез интуитивен онлайн интерфейс,” сподели Тарак Мехта, президент на дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” на АББ. „Този проект е отличен пример за стойността, която ABB Ability може да донесе за нашите клиенти. В съответствие със стратегията „Следващо ниво” на АББ и с помощта на индустриалния интернет на нещата, ние можем да дигитализираме съоръженията на нашите клиенти, за да намалим общите им оперативни разходи и потреблението им на електроенергия.”

CBV очаква да намали оперативните разходи на съоръженията си с до 30%, а времето за поддръжка с до 40%, когато ABB Ability системата за управление на електроразпределението бъде въведена изцяло и в други локации. Водните помпени станции на CBV осигуряват доставки от резервоари за фермите през периоди на суша. Продуктовото решение на АББ бе монтирано върху съществуащите съоръжения, за да даде възможност на управителите им да събират данни за работата на обекта и да наблюдават енергийната ефективност и разходи онлайн.

Рикардо Тоси, оперативен директор на CBV, сподели: “Системата за управление на електроразпределението ABB Ability ни даде възможност да свържем съществуващия си хардуер към облака, за да можем да управляваме нашия завод по-ефективно. Наличността на тези данни ни направи годни за сертификати за енергийна ефективност на стойност 24 000 евро, без времето и разходите за независимо външно одитиране. Ние ще внедрим това решение в още десетки водоразпределителни съоръжения и прогнозираме, че можем да намалим оперативните си разходи с около 30%”.

АББ също така свърза и малко съоръжение с генератор на водна електроенергия на CBV към облака. С дистанционен достъп до всички данни, сега за CBV вече е лесно да измерва точно колко енергия доставя до разпределителните дружества, както и да осигурява необходимото качество на захранването. Технологията може да осигурява дистанционно наблюдение за работа на множество обекти. Потребителите могат също така да настройват и получават аларми всеки път, когато възникнат анормални условия, с цел постигане на по-висока ефективност и производителност.

Системата за управление на електроразпределението от ABB Ability директно се свързва с електрическата система посредством опростена и интегрирана архитектура, възползвайки се от вградения интелект и свързаност на прекъсвачите Emax 2. Потребителите могат да получават достъп до системните данни отвсякъде и по всяко време, чрез смартфон, таблет или компютър.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 132 000 служители. www.abb.com

SearchCONTACT US

DOWNLOADS