ABB tar hem order värd 30 miljoner US dollar för uppgradering av HVDC-länk i Afrika

2017-05-04 - Uppgradering för att öka kraftöverföringskapaciteten och tillhandahålla ren vattenkraft samtidigt som tillförlitligheten i elnätet förbättras i Demokratiska republiken Kongo
ABB har tagit hem en order värd över 30 miljoner amerikanska dollar från Société nationale d'électricité (SNEL), det nationella elbolaget i Demokratiska republiken Kongo för en uppgradering av kraftöverföringslänken Inga-Kolwezi för högspänd likström (HVDC). Kontraktet är en del av infrastrukturprojektet FRIPT som finansieras av Glencore och hanteras av Congo Energy, ett dotterbolag till Forrest Group International. Inga-Kolwezi länken överför kraft från vattenkraftstationen i Inga vid Kongofloden till gruvdistriktet i Katanga i sydöstra delen av landet. Den exporterar också överskottsström till övriga länder i Southern African Power Pool (SAPP).Den 170 mil långa länken byggdes av ABB 1982 och var vid den tiden världens längsta överföringslänk. ABB uppgraderade länken 2009 och installerade då nya tyristorventiler, högspänningsutrustning samt kontroll- och skyddssystemet MACHTM. ABB:s avancerade MACH-system stöder ABB:s branschledande digitala erbjudande, ABB Ability, och fungerar som hjärnan i HVDC-länken – övervakar, styr och skyddar den avancerade tekniken i stationerna och hanterar tusentals driftoperationer för att säkerställa tillförlitligheten i strömförsörjningen.

ABB har nu fått förtroendet att genomföra en uppgradering som kommer att öka överföringskapaciteten, förbättra tillförlitligheten i elnätet, förlänga livslängden och säkerställa en effektiv överföring av vattenkraft i hela regionen. Moderniseringen kommer att göra det möjligt att öka överföringskapaciteten från 520 MW till 1 000 MW, vilket säkrar kraftleveranserna till gruvdistriktet i Katanga och stärker kraftinfrastrukturen i Demokratiska republiken Kongo. ABB:s projekt omfattar systemstudier, leverans av central utrustning som högspänningsutrustning samt driftsättning.

”Vi är glada att kunna fortsätta vårt långa arbete med HVDC-länken Inga-Kolwezi och bidra till att stärka Demokratiska republiken Kongos kraftinfrastruktur. Denna uppgradering kommer att stärka leveransen av ren vattenkraft till industrikunder och hushåll”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Ordern bekräftar vår ledande ställning inom HVDC, vårt strategiska fokus på tjänsteverksamheten och vår tillväxtdrive i Afrika. Detta stärker också vår position som den givna partnern för ett starkare, smartare och grönare elnät.”

Demokratiska republiken Kongo är det elfte största landet i världen med en landmassa som är en fjärdedel av USA:s. Landet har cirka 80 miljoner invånare och en av de lägsta elektrifieringsgraderna i världen – över 80 procent av befolkningen saknar fortfarande tillgång till el. Den totala installerade produktionskapaciteten uppskattas till cirka 2 500 MW med praktiskt taget enbart vattenkraft. Merparten av elproduktionen är allokerad till gruvsektorn, i synnerhet kopparbältet, där bristen på elkraft ses som en tillväxthämmande faktor. För närvarande utnyttjar Demokratiska republiken Kongo enbart 2 procent av den uppskattade potentialen på 100 000 MW vattenkraft, varav 40 procent är koncentrerade till Inga, där regeringen nu stärker kapaciteten.

ABB banade väg för HVDC-teknik för över 60 år sedan och har genomfört över 110 HVDC-projekt. Det motsvarar en total installerad kapacitet på över 120 000 MW, vilket utgör ungefär hälften av den installerade basen världen över. ABB vidareutvecklade HVDC på 1990-talet genom att introducera en VSC-lösning (voltage sourced converter) som man kallade HVDC Light®. Företaget är ledande också inom denna teknik och har levererat 18 av de 24 VSC HVDC-projekt som driftsatts i världen.

ABB bedriver verksamhet i 23 länder i Afrika och har cirka 5 000 medarbetare i denna världsdel. Som ledande inom banbrytande teknik betjänar ABB kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen och stöder Afrikas tillväxt med innovativa lösningar för att klara lokala utmaningar: från tillgången på el till industriell utveckling och hållbara transporter. Som en del av engagemanget i Afrika tillhandahåller ABB stipendier och praktikplatser för begåvade tekniker som behöver ekonomiskt stöd för att kunna slutföra sina studier. ABB har en årsomsättning i Afrika på cirka 1,5 miljarder dollar med tillverkning i Egypten och Sydafrika.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 anställda. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

SökVILL DU VETA MER?