ABB yhdistää Pohjanmeren merituulivoimalan Saksan sähköverkkoon

2013-10-21 - ABB on saanut merkittävän tilauksen Saksan ja Hollannin siirtoverkko-operaattori TenneT:ltä vaihtovirtaisen sähkönsiirtoyhteyden toimittamisesta. Siirtolinkki yhdistää Saksan Pohjanmerellä, sijaitsevan Sandbankin merituulipuiston SylWin alpha -nimiseen HVDC-konvertteriasemaan. Siirtoyhteyden valmistuttua merituulipuisto voi säästää 1,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa korvaamalla fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiatuotantoa.


ABB:n avaimet käteen -toimitus sisältää merikaapelijärjestelmän suunnittelun, toimituksen ja asennuksen. Toimitus sisältää kaksi 36 kilometrin pituista 155 kilovoltin (kV) merenalaista AC-kaapelia ja kaksi rinnakkaisreaktoria. Yhteyden siirtokapasiteetti on 288 megawattia (MW), mikä vastaa noin 300 000 saksalaisen kotitalouden sähkönkulutusta. Yhteyden on määrä valmistua vuonna 2015.

Sandbank on Saksassa viides TenneT:n tilaama merituulivoiman siirtoyhteyshanke, jonka ABB toimittaa. Tällä hetkellä ABB rakentaa Nordergründen AC-siirtoyhteyttä yhdistämään merituulipuiston suoraan mantereella sijaitsevaan sähköasemaan. Muut kolme merituulivoiman siirtoyhteyshanketta perustuvat ABB:n HVDC Light -tekniikkaan, joista BorWin1 on jo käytössä ja DolWin1 ja DolWin2 ovat rakenteilla.

ABB (www.abb.fi) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n palveluksessa työskentelee noin 100 maassa yli 145 000 henkilöä, joista Suomessa lähes 7 000.