ABB tar hem projekt för anslutning av vindkraft i tyska Nordsjön

Sjökabel för växelström (AC) ska ansluta vindkraftparken Sandbank till HVDC-stationen SylWin alpha i tyska Nordsjön. Kabelsystemet levereras från ABB:s kabelfabrik i Karlskrona.
2013-10-21 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en betydande order från den nederländsk-tyska kraftoperatören TenneT på en AC kraftöverföringslänk som ska ansluta den havsbaserade vindkraftparken Sandbank till den havsbaserade HVDC omriktarstationen SylWin alpha.

Länken får kapacitet att överföra 288 megawatt (MW) ren vindkraft – motsvarande elförsörjningen av runt 300 000 tyska hushåll. När anslutningen har tagits i drift kommer den att bidra till besparing av 1 500 000 ton koldioxidutsläpp per år genom att ersätta fossil elenergi.

”Tysklands fokuserade satsning på förnybar energi, kallad Energiewende, skapar betydande möjligheter för oss tillsammans med det växande intresset för vindkraft i Europa”, säger Ulrich Speisshofer, koncernchef för ABB. ”Att integrera förnybar vindenergi effektivt och tillförlitligt bidrar till leveranser av ren och kostnadseffektiv el till konsumenterna på ett miljömässigt hållbart sätt.”

”ABB har ett brett utbud av tekniska lösningar för att integrera vindkraft och har byggt upp en betydande kompetens på området. Vi är glada att TenneT återigen väljer oss som samarbetspartner”, säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige.

Länken kommer att förbinda AC-plattformen vid Sandbank vindkraftpark till omriktarstationen för HVDC SylWin alpha. Sandbank ligger runt 90 kilometer utanför ön Sylt i Nordsjön.

Till anslutningen ska användas två treledare 155 kilovolt (kV) sjökablar om vardera 36 kilometer. ABB har tidigare framgångsrikt tagit i drift nio AC-kabelsystem över hela världen för anslutningar av havsbaserad vindkraft, och fler projekt pågår.

I det här projektet kommer ABB att ha huvudansvar för konstruktion, tillverkning, leverans och installation av hela det havsbaserade kabelsystemet, inklusive två shuntreaktorer på AC-plattformen. Projektet ska enligt plan vara klart 2015. Kabelsystemet levereras från ABB:s kabelfabrik i Karlskrona.

Sandbank är det femte projektet för offshore vindkraftsanslutning i Tyskland som TenneT anförtror till ABB. Ett pågående projekt är anslutning av AC-länken Nordergründe som förbinder en vindkraftpark direkt till en transformatorstation på land. De tre andra gäller anslutningar med tekniken HVDC Light, varav BorWin1 redan har tagits i drift och projekten DolWin1 och DolWin2 är under arbete.

Som en av världens ledande tillverkare av högspänningskabel har ABB omfattande kunskaper och erfarenhet inom en rad applikationer, inklusive anslutning av havsbaserad vindkraft, kraftförsörjning av olje- och gasplattformar från land samt mark- eller sjökabeldragna sammankopplingar av kraftnät. Företaget har nyligen presenterat runt 500 miljoner dollar i investeringar i USA och Sverige för att öka tillverkningskapaciteten av mark- respektive sjökabel.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:
ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
Switzerland: Tel. +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube


Sök