Povzbudivé výsledky za 3. štvrťrok

24. októbra 2013 – Spoločnosť ABB vykázala za uplynulý štvrťrok vyššie tržby, zisky aj cash flow. Pod tento výsledok sa podpísali všetky divízie koncernu.

“Máme za sebou úspešný štvrťrok, v ktorom sa nám podarilo napriek zmiešanému podnikateľskému prostrediu zvýšiť tržby, EBIT aj čistý zisk,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Na viacerých kľúčových trhoch sa nám tiež podarilo zvýšiť objem objednávok, vrátane Číny či Nemecka. Úroveň našich základných objednávok sa vrátila k medziročnému rastu, na druhej strane rast veľkých objednávok z elektrárenského či ropného priemyslu zatiaľ stagnuje.
Zároveň sa však neustále usilujeme zlepšovať našu výkonnosť a prinášať našim akcionárom vyššie hodnoty. Snažíme sa prenikať na nové trhy, prichádzať s novými inovatívnymi riešeniami v produktovej oblasti a tiež zapĺňať medzery v našom portfóliu. Ďalšou výzvou je pre nás lepšia spolupráca naprieč divíziami a oddeleniami tak, aby sme našim zákazníkom mohli dodávať ucelený balík výkonových a automatizačných riešení." ABB sa podľa Spiesshofera bude naďalej zameriavať tiež na hľadanie možností úspory nákladov a úspešnú integráciu akvizícií spoločnosti.

“Napriek tomu, že v krátkodobom výhľade trh zatiaľ vykazuje určité známky neistoty, z dlhodobého hľadiska možno povedať, že máme vďaka nášmu širokému portfóliu a inovatívnym technológiám dobrú pozíciu na trhu,” dodal Spiesshofer.


Hospodárske výsledky
Q3 13
Q3 12
Nárast/Pokles
v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak
v USD
v miestnych menách
Objednávky
9 089
9 295
-2%
-2%
Zákazkové krytie
(ku koncu septembra)
27 454
29 175
-6%
-4%
Tržby
10 535
9 745
+8%
+9%
EBIT
1 324
1 146
+16%
marža EBIT v %
12.6%
11.8%
Prevádzkový zisk EBITDA
1 638
1 483
+10%
marža EBITDA v %
15.7%
15.3%
Čistý zisk
835
759
+10%
Základný čistý zisk na akciu ($)
0.36
0.33
Cash flow z prevádzkových aktivít
1 241
768
+62%


Sumár výsledkov

Päťpercentné zvýšenie základných objednávok (t.z. objednávok pod 15 miliónov USD) bolo do určitej miery spôsobené lepšou geografickou vyváženosťou, predovšetkým na americkom trhu cez integráciu odkúpených koncernov Thomas & Betts a Baldor Electric. Rast týchto objednávok bol podporený tiež pokračujúcimi investíciami do predaja a výskumu. Na druhej strane, následkom ekonomickej neistoty klesol objem prijatých veľkých objednávok (t.z. objednávky nad 15 miliónov USD), a to o 43 %.
Objednávky zo servisu vzrástli o 2 % a predstavovali celkovo 17-% podiel z celého objemu objednávok, teda o percento viac ako v rovnakom kvartáli vlani.

Tržby vzrástli o 9 %, pričom nárast v tomto ukazateli zaznamenali všetky divízie. Tržby zo servisu vzrástli medziročne o 5 %, čo predstavuje 15-% podiel z celkového objemu tržieb.

Zmeny v manažmente

Začiatkom tohto štvrťroku oznámila ABB zvolenie Jean-Christophe Deslarzesa za riaditeľa pre oblasť ľudských zdrojov s účinnosťou od 15. novembra 2013. Na tomto poste nahrádza Garyho Steela, ktorý odchádza do dôchodku.

Za riaditeľa divízie automatizácie a pohonov bol od 15. septembra 2013 zvolený Pekka Tiitinen, ktorý nahradil Ulricha Spiesshofer. Ten sa od rovnakého dátumu ujal postu generálneho riaditeľa skupiny ABB.

Výhľad

Naši dlhodobý "ťahúni" - potreba zvyšovania priemyselnej produkcie, vyššia spoľahlivosť a efektívnosť dodávok elektriny a obnoviteľné zdroje—zotrvávajú na svojom mieste.

Naše strategické ciele stanovené pre roky 2011-15 chceme aj naďalej posilňovať napríklad zvyšovaním tržieb zo servisu, zabezpečením synergií z nedávnych akvizícií, zvyšovaním spokojnosti našich zákazníkov a úspešným uvádzaním nových technológií do prevádzky. Naďalej plánujeme tiež pracovať na úspore nákladov a zvyšovaní produktivity na úrovni 3-5 % z celkových nákladov z predaja ročne.
ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 145 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má zastúpenie v 4 mestách a zamestnáva zhruba 190 ľudí.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube

HľadajKONTAKT