ABB: az értékteremtés következő fázisa

2016-10-05 - Zürich, - Az ABB megkezdi a Next Level stratégiájának 3. ütemét. Ennek célja, hogy még több értéket állítson elő a vevők és a részvényesek számára. Fő elemei: az ABB divíziókból 4 piacvezető, vállalkozó szellemű egységet kell kialakítani, mely törekvések keretében az ABB mint tulajdonos megtartja az Energetikai Hálózatok divíziót, de folytatja annak átalakítását; valamint további cél az ABB digitalizálásban rejlő lehetőségeinek teljes körű kiaknázása és az ABB-márka megerősítése.
Négy fókuszált, piacvezető és vállalkozói szellemiségű divízió kialakítása:

    Energetikai Termékek

    Robotika és Hajtások

    Ipari Automatizálás

    Energetikai Hálózatok

  Az ABB megtartja az Energetikai Hálózatok divíziót, és folytatja a divízió átalakítását:
    A “Power Up” program céljai: növekedés, alacsony kockázat és növekvő részvényhozam

    Új, kockázatmentesített üzleti modell az EPC-típusú fővállalkozásoknál

      alállomások: üzleti partnerség a Fluorral

      part menti szélerőművek: üzleti partnerség az Aibellel

    A kábel üzletág leválasztása és eladása 2017 első negyedévében várható1 (1A hatósági engedélyek beszerzésétől, ill. a tranzakciói lezárására vonatkozó feltételek teljesítésétől függ)

    Árrésre vonatkozó cél: 200 bázisponttal 10-14%-ra növelés; az új cél 2018-ban lép érvénybe

  A digitalizálásban rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása
    “ABB Ability”: teljesen integrált, minden vevői szegmensre kiterjedő digitális termékkínálat;

    Megerősíti az ABB vezető szerepét a negyedik ipari forradalomban is

    Széleskörű partnerség a Microsofttal az új generációs digitális megoldások fejlesztése érdekében

    Guido Jouret, az IoT-hálózatok úttörő fejlesztője tölti be október 1-től a Chief Digital Officer pozíciót

  A globális ABB-márka megerősítése
    Ezernél is több márka integrálása a fő ABB márkanév alá

    Előfeltétel a teljes digitális termékvonal kialakítása

    Biztosítja, hogy az ABB – csakúgy, mint a múltban – a jövőben is vezető szerepet töltsön be az új technológiák fejlesztése terén

  A szellemi dolgozók termelékenységének javítását célzó programunkban – a határidők és a tervezett költségek változatlanul hagyása mellett – a költségmegtakarítás célértékét 30%-kal 1,3 milliárd dollárra emeljük

  Az összes többi pénzügyi cél megerősítést nyert
  Második, 3 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot indítunk 2017. és 2019. között; a tőkeallokációs prioritások nem változnak


Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója kiemelte: „Az elmúlt két év során az ABB működése hatékonyabb, a szervezete egyszerűbb lett, a piaci lehetőségekre pedig gyorsabban tud reagálni. Sikerült folyamatosan növelni az árrést, a pénztermelő képességünk pedig kiváló! A Next Level stratégia 3. ütemének végrehajtása során az átalakítási folyamat sikereire, az úttörő technológiák fejlesztésében, valamint a digitalizálás terén kivívott vezető szerepünkre fogunk támaszkodni. A négy egyszerűbb szervezeti felépítésű, piacvezető és vállalkozó szellemű üzletágunk, valamint az „ABB Ability” segítségével hatékonyan, fókuszáltabban és gyorsabban ki tudjuk majd elégíteni az energetikai átalakítás és a 4. ipari forradalom nyomán jelentkező vevői igényeket.”

Peter Voser, az ABB igazgatótanácsának elnöke a következőket mondta: “A Next Level stratégiánk eddigi sikeres végrehajtásának köszönhetően jelentősen javult a működési és a pénzügyi teljesítményünk, az ABB ma jobban képes reagálni a külső vevői elvárásokra, a szervezeti felépítése pedig egyszerűbbé vált. A 3. ütem elemeinek kidolgozásában az igazgatótanács, a vállalat vezetése és a külső tanácsadóink vettek részt. A 3. ütem fő célkitűzése, hogy biztosítsa a vállalat hosszú távú sikerességét, és ezzel párhuzamosan még több értéket teremtsünk a vevőink és a részvéneseink számára. Az ABB vezetésével folytatódni fog az Energetikai Hálózatok divízió átalakítása, mivel meggyőződésünk, hogy a mérlegelés tárgyát képző opciók közül ez a legjobb, ez szolgálja leginkább a részvényeseink érdekeit is. Határozottan támogatjuk a vállalat menedzsmentjét és a ma bemutatott akciótervet is.”

Az üzleti növekedés elérése négy piacorientált, vállalkozó szellemű divízióval

Az ABB a szerkezetét úgy kívánja átalakítani, hogy 4, vevői igényekre fókuszált, piacvezető divíziót alakít ki. A 2017. január elsejétől érvényes négy divízió a következő: Energetikai Termékek, Robotika és Hajtások, Ipari Automatizálás és Energetikai Hálózatok. A négy divízió döntési jogkörrel és cselekvési szabadsággal felruházott vállalkozási egységként fog működni. Eredményes munkájukat a továbbfejlesztett teljesítményértékelési és bérezési modell is segíti majd, amely előtérbe helyezi az egyéni elszámoltathatóságot és felelősségvállalást. A divíziók profitálhatnak a régiók és az országok által kialakított összehangolt értékesítésből, a cégcsoport-szintű termékkínálatból, az ABB általános és adminisztratív (G&A) költségszerkezetéből, a közös ellátási lánc irányításból, valamint vállalati szintű kutatási központok eredményeiből. Az ABB a divíziók további megerősítése érdekében folytatja a portfólió optimalizálását. E cél érdekében stratégiai bővítésekre és az üzleti modellek átalakítására kerülhet sor, a nem főtevékenységeket pedig lecsökkentheti.

„A vállalkozói szellemiség alkotja majd a jövőbeni működési modellünk alapját” – mondta Spiesshofer. „A döntési jogkörrel bíró vállalkozók által vezetett négy piacvezető divíziónk a fenntartható értékteremtésre törekszik majd. Ezen törekvéseikhez hathatós támogatást biztosítanak majd a régiók, az új lendületet hozó ABB Ability, a vezető G&A költségszint rendszerünk.”

Energetikai Termékek divízió (EP divízió)

A divízió preferált partnerként vesz majd részt a fogyasztási pontok fejlesztését szolgáló projektekben.

Az Energetikai Termékek termékkínálatának, valamint a jelenlegi gyártásautomatizálás és hajtások divíziótól átkerülő tevékenységek egyesítését követően az EP Divízió teljes körű termékkörrel áll majd ügyfelei rendelkezésére, a piaci szegmensében pedig a 2. legnagyobb globális szereplővé lép elő.

A Gyártásautomatizálás és Hajtások divízió e-járművek töltésére, a naperőművekre és a villamos energia minőségének javítására szakosodott üzletágai átkerülnek az Energetikai Termékek divízióhoz, ahol a növekedés hajtómotorjaként funkcionálnak majd tovább. A felsorolt üzletágak növekedési ütemének fenntartása miatt beruházásokra lesz szükség, ami kezdetben kedvezőtlenül hat majd a divízió haszonkulcsára.

A villamosenergia-fogyasztás növekedési üteme meghaladja az energiafogyasztásét: egyre több ember számára válik elérhető az elektromos áram, illetve az áramfogyasztás új formái jelennek meg (pl. elektromos járművek töltése), amelyek növelik a keresletet. A jelenlegi árukínálatunkhoz kapcsolódó digitalizálásban és innovációban szintén nagy lehetőségek rejlenek.

Robotika és Hajtások divízió

Robotika és Hajtások üzletágnak szintén preferált partneri státuszt kell kivívnia magának a robotika és az intelligens hajtási megoldások terén.

Az ABB piacvezető kínálata az ipari motorok és hajtások terén, valamint a kiválóan teljesítő robotika üzletág lesz a Gyártásautomatizálás és Hajtások helyébe lépő új divízió fő építőeleme.

A gyorsan növekvő robotika, a piacra összpontosítva és kihasználva az ABB technológiai platformjából és a globális jelenlétéből adódó előnyöket, kiváló pozíciókkal rendelkezik ahhoz, hogy ezen a rendkívül vonzó piacon a 2. helyről előrelépjen, és a piac elsőszámú szereplőjévé váljon. Az ABB a negyedik ipari forradalom során a globális jelenlétéből, a szervizplatformjaiból és az erős piaci pozíciójából is profitálni fog.

Az ABB továbbra is invesztálni kíván az ipari motorok és hajtások szegmensben kivívott piacvezető szerepének megőrzésbe. Pozíciójának megőrzése érdekben a gyors növekedést mutató szegmensekre összpontosít, és jelentős piaci részesedést kíván szerezni a könnyűiparban és a növekedést mutató feltörekvő piacokon is, így például Ázsiában.

A divízió intelligens szolgáltatásai és a vezető digitális termékkínálata jelentős növekedési lehetőségeket hordoznak, és már jelenleg is erősen hozzájárulnak a jó teljesítményhez. Az ABB javítani kívánja a divízió nyereségességét, amit a működési kiválóság fókuszban tartásával és az értéklánc optimalizálásával kíván elérni.

Ipari Automatizálás divízió

A korábbi folyamatautomatizálási divízió utódjaként, preferált partnerként működik majd az ipari automatizálás szegmensben. A folyamatautomatizálásban a szoftverek és a szolgáltatások terén kivívott piacvezető szerepére támaszkodva az ABB az ipari szektorok digitalizálására fog összpontosítani. Az ABB különböző területeken megszerzett egyedülálló szaktudásának ötvözése lehetővé teszi, hogy a vállalat a vezérlési termékeivel az iparágak széles körét, így például a gyógyszeripart, a bányászatot, a tengerhajózást, az olaj- és gázipart is meghódítsa. Az ABB erős piaci hídfőállásokat akar kiépíteni, vevői számára pedig igazi termékdifferenciálást kínálni. E cél elérése érdekében az ABB a növekedést mutató szegmensekre fog összpontosítani, a termékkínálatával pedig le kívánja fedni a karbantartást, az üzemeltetést és a rendszerek felügyeletét is.

Energetikai Hálózatok divízió

Az Energetikai Hálózatok divízió preferált partnerévé válik mindazon megbízóink számára, akik erősebb, intelligensebb és zöldebb villamosenergia-hálózatokat kívánnak kiépíteni.

Az Energetikai Hálózatok divíziónál folytatott stratégiai portfólió-felülvizsgálatot követően – mérlegelve a divízió eladását, a nyilvános tőzsdei bevezetést (IPO), az önálló egységként való kiszervezést és a vegyesvállalati formát is magába foglaló opciókat –, az Igazgatótanács és a Végrehajtó Bizottság úgy döntött, hogy az ABB tulajdonosi minőségben tovább folytatja az Energetikai Hálózatok divízió átalakítását, mivel így biztosítható a maximális értékteremtés a részvényeseink és vevőink számára.

A döntés meghozatalában a következő főbb tényezőket vettük figyelembe: piaci vonzerő, a jelenlegi és a jövőbeni termékkínálat, az üzleti modellben rejlő lehetőségek, a legjobb tulajdonosi szerkezet, valamint az ABB részvényesei számára nyújtott értékteremtési opciók. A stratégiai felülvizsgálatban a McKinsey független elemzéseire, valamint a Goldman Sachs és a Credit Suisse független tanácsaira támaszkodhattunk.

A jelenleg elsőszámú globális piaci szereplőnek számító divíziónak jó esélyei vannak arra, hogy kiaknázza az energetika átalakításával és a 4. ipari forradalommal megnyíló lehetőségeket. Az energetika átalakítása és a 4. ipari forradalom jelentős keresletet generál a Divízió termékei, rendszerei és szolgáltatásai iránt, illetve elősegíti, hogy annak termékkínálatában egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a digitalizálás.

A mai napon “Power Up” néven az üzletág főbb területeire kiterjedő programot indítottunk el. Ennek célja, hogy teljes körűen kibontakoztassuk, kiaknázzuk a divízióban rejlő lehetőségeket, és folytassuk a már megkezdett átalakítási folyamatot. A program a növekedés ösztönzése és a részvényhozam javítása érdekében a fő működési erősségekre, a magas növekedési ütemű szegmensekre, valamint a digitalizálást szolgáló szolgáltatásokra és szoftverekre koncentrál.

A divíziónál folyamatban lévő átalakításnak az egyik fontos eleme, hogy az üzleti modellt „megtisztítsuk” a kockázattól, és kiaknázzuk a stratégiai partnerségben rejlő növekedési lehetőségeket. Ezt a célt szolgálta a ma bejelentett két stratégiai megállapodásunk is: a nagy villamos alállomások terén stratégia kapcsolatra lépünk a Fluorral, míg a part menti szélerőművek esetében az Aibel lesz a partnerünk. A két partner szakmai tapasztalata jól kiegészíti az ABB-nek az energetikai technológiák terén meglévő vezető szerepét: a Fluor nagy volumenű tervezési, beszerzési és építési (EPC) projektek irányításával, míg az Aibel part menti szélerőművek létesítésével foglalkozik.

Az átalakítási folyamat másik fontos eleme, hogy az ABB a nem alaptevékenységnek számító, kisebb piaci rés lefedését szolgáló tevékenységeket visszavágja. Erre volt példa a kábel üzletág napokban bejelentett eladása is. Az üzletágat eladtuk az NKT Cables-nek, de a stratégia partnerség révén biztosítottuk jövőbeni hozzáférésünket a technológiához.

Az átalakítás nyomán az ABB az üzemi EBITA célsávját 8-12%-ról 10-14%-re emeli. Az új célszámok 2018-ban lépnek hatályba.

“Az ABB tulajdonosi minőségben tovább folytatja az Energetikai Hálózatok divízió átalakítását, mivel így biztosítható a maximális értékteremtés a részvényeseink és vevőink számára. Az ABB-n belül ideálisan pozícionált Energetikai Hálózatok divízió egyértelműen elősegíti a hosszú távú jövedelmező növekedés elérését az energetika átalakítása és a negyedik ipari forradalom során”– mondta Spiesshofer.

Ugrásszerű fejlődés a digitalizálásban az ABB AbilityTM-vel

Az intelligens, felhőre és a hálózatra csatlakoztatott eszközökre épülő új, már meglévő „end-to-end” digitális megoldásainkkal jó esélyünk van arra, hogy nyertesei legyünk a digitalizálásnak. A vevői tevékenységi területét alaposan ismerő ABB nagy szakmai tapasztalata felhasználásával olyan egyedülálló digitális termékkínálatot tervez kialakítani és működtetni, amely az üzemeltetés új szintjét kínálja a vevői számára.

Az ABB Ability ötvözi az ABB digitális megoldásait és szolgáltatásait az összes vevői szegmensben, megerősíti a cégcsoport piacvezető pozícióját a negyedik ipari forradalom során, és támogatja az ABB négy vállalkozói szellemiségű divíziójának versenyképességét.

Az ABB széles körű stratégiai partnerségre lép a Microsofttal, a világ legnagyobb szoftvercégével. A cél az integrált felhőplatformra alapozott, új generációs digitális megoldások fejlesztése. A vevők is sokat profitálhatnak majd abból, hogy az ABB alapos szakmai ismereteit és az ipari megoldásokat átfogó, kiterjedt portfólióját ötvözik a Microsoft Azure intelligens felhőjével és a B2B műszaki szakértelmével. A két partner az ABB üzletágai segítségével támogatja a digitális átalakulást a különböző vevői szegmensekben, így például a robotika, a tengerhajózás és az e-mobilitás terén.

„Ez a partneri kapcsolat, amely a Microsoft és az ABB egyesített erősségeire épül, egyedi előnyöket nyújt majd a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő vevőinknek egyaránt” – mondta Spiesshofer. „A következő lépésben azt tervezzük, hogy az ABB több mint 70 millió összekapcsolt eszközére, illetve a több mint 70 000 kiépített vezérlőrendszerére támaszkodva kifejlesztjük a világ egyik legnagyobb ipari felhőplatformját.”

Az ABB digitális átalakulását Guido Jouret, a Dolgok Internetének (IoT) egyik úttörő fejlesztője irányítja majd. Jouret 2016. október 1-től tölti be a Chief Digital Officer tisztséget, és közvetlenül a vezérigazgatónak tartozik majd beszámolási kötelezettséggel.

A globális ABB-márka megerősítése

Az ABB a világszerte meglévő márkák összevonásával egyetlen márkát hoz lére. Az ABB vállalatok alkotta portfóliója egységesítésre kerül, a vállalat globális kínálatának teljes skáláját az új márka fémjelzi majd. Az átállási folyamat várhatóan két évet vesz igénybe.

Az új, egységes márkanév meghatározó szerepet játszik majd abban, hogy teljes körűen kiaknázza a digitális termékkínálatban lévő lehetőségeket. Az új márkanév növeli majd a vevői hűséget, magasabb árak elérését teszi lehetővé, és növeli a vásárlások valószínűségét. Segítségével az ABB vonzóbbá teheti a stratégiát a fontos befektetők számára, jobban kihangsúlyozhatja vevőközpontúságát, és megkönnyíti a sikeres kapcsolatok kiépítését is a vevőkkel.

A márkanév olyan design elemeket tartalmaz majd, amelyek a vevők, a részvényesek, az alkalmazottak és más érdekelt fél számára is megjelenítik majd jövőképet, a követendő irányt és a vállalat egyedülálló piaci pozícióját. Az úttörő technológiák fejlesztésében megszerzett vezető szerepre, valamint a Next Level stratégia prioritásai területeire, azaz a jövedelmező növekedésre, az üzleti folyamatok következetes végrehajtására és az üzlet-szempontú együttműködésre épülő új brand fő üzenete ez lesz: „Írjuk együtt a jövőt!”

Gyorsítjuk a működési kiválóságot célzó folyamatok végrehajtását

A tavaly elindított programunk, amely a szellemi dolgozók termelékenységét kívánja fokozni, túlszárnyalta az elvárásainkat. Az eddigi eredmények alapján az ABB 30%-kal 1,3 milliárd dollárra emelte a program költségcsökkentési célszámát. Az ABB a többlet költségmegtakarítást a kezdetben bejelentett határidőre – az átszervezési és a végrehajtási költségek változatlanul hagyása mellett – kívánja teljesíteni. Az ABB rendszeres költségcsökkentési programjainak folytatásával, a működési kiválóságban és a világszínvonalú ellátási lánc menedzsmentben rejlő lehetőségek kiaknázásával éves szinten az értékesítési költségek 3-5%-át kitevő megtakarítást ér el.

Az ABB ismét megerősíti az 1000 napos működő tőke programját, amelynek keretében 2017 végére megközelítőleg 2 milliárd dollárnyi forrást kíván felszabadítani. A már folyamatban lévő program a készletgazdálkodásra összpontosít, optimalizálja a teljes értékláncot a terméktervezéstől a gyártásig, illetve optimalizálja az egyéb működő tőkét érintő intézkedéseket.

A vállalatcsoport megerősíti a 2015-2020. közötti időszak pénzügyi célkitűzéseit is. Ezek az alábbiak:

ABB Next Level – 2015-2020. közötti időszak céljai2
Árbevétel növekedése33-6%
Üzemi EBITA %411-16%
Részvényenkénti üzemi nyereség növekedése, CAGR510-15%
Szabad cashflow konvertálás nettó jövedelemre>90%
Beruházások készpénz megtérülése %6~15

Üzemi EBITA% – 2015-2020. A divíziók céljai:
Energetikai Termékek15-19%
Robotika és Hajtások14-19%
Ipari Automatizálás11-15%
Energetikai Hálózatok10-14%*
*Az árrés-cél az Energetikai Hálózatok divízió esetén 2018. január 1-től lép érvénybe.

2 A definíciókat lásd a “Kiegészítő Pénzügyi információk”-nál, a “Tőkepiaci Nap, 2016 – Bővebb információk” cím alatt. Elérhetőség: www.abb.com/investorrelations
3 Átlagos évi bevétel növekedés összehasonlító alapon, 6 éves időszakra vetítve, bázis év: 2014.
4 Teljes évre vetített cél
5 CAGR = Compound Annual Growth Rate /Összetett éves növekedési ráta. A bázisév 2014. A célszám állandó árfolyammal számol.
6 Nagy akvizíciók esetén ideiglenesen csökkenés lehetséges.

Tőkeallokáció

Az ABB ma bejelentette, hogy 2017 és 2019 között 3 milliárd dollár értékben új részvény-visszavásárlási programot indít. A program a vállalat önbizalmát, a továbbra is erős készpénztermelő képességét és erős pénzügyi pozícióját tükrözi. Az ABB 2016. szeptember 30-án jelentette be, hogy véget ért a legutóbbi részvény-visszavásárlási programja, amelynek keretében 3,5 milliárd dollárt fizetett vissza részvényeseinek. Az elmúlt 7 év során az ABB 8,7 milliárd dollárt fizetett a részvényeseinek osztalék vagy részvény-visszavásárlás formájában.

Mint azt a legutóbbi időben végrehajtott portfólió-tisztítás, a lefolytatott akvizíciók, a kábel üzletág eladása és az Energetikai Hálózatok divíziónál végrehajtott üzleti modell változtatásai is jól mutatják, az ABB folytatja a portfólió aktív kezelését.

Az ABB tőkeallokációs prioritásai változatlanok maradnak: 1) a szerves növekedés, a K+F finanszírozása és vonzó készpénz-hozamokat garantáló tőkeráfordítások finanszírozása; 2) állandóan növekvő, fenntartható osztalékok fizetése; 3) befektetések értékteremtő akvizíciókba; és 4) plusz készpénz kifizetése a részvényeseknek.

Néhány szó az ABB-ről

Az ABB (ABBN: SIX Swiss EX) az úttörő technológiák vezető fejlesztője és szállítója az energetikai termékek, a robotika és hajtások, az ipari automatizálás és az energetikai hálózatok terén. Ilyen termékeket kínál világszerte a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő vevőinknek. Az ABB már több mint négy évtizede formálja és írja az ipari digitalizálás jövőjét. A több mint 70 millió üzembe helyezett eszközének és a több mint 70 000, minden vevőszegmensben kiépített vezérlőrendszerének köszönhetően az ABB kiváló pozíciókkal rendelkezik ahhoz, hogy profitáljon az energetika átalakításából és a negyedik ipari forradalomból. A több mint 130 éves múlttal rendelkező ABB több mint 100 országban működik, és 135 000 főt alkalmaz. www.abb.com

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Előretekintő információkra vonatkozó nyilatkozat

A jelen sajtóközlemény előretekintő, jövőre vonatkozó információkat, kijelentéseket, valamint a vállalat jövőbeni kilátásaira vonatkozó megállapításokat tartalmaz. Ilyen információkat tartalmaznak a következő fejezetek: „Gyorsítjuk a működési kiválóságot célzó folyamatok végrehajtási ütemét”, “ABB Next Level – 2015-2020. közötti időszak céljai”,” Üzemi EBITA% – 2015-2020. A divíziók céljai” és “Tőkeallokáció”. Az itt szereplő állítások a cégnek azokat jelenlegi elvárásait, becsléseit, előrejelzéseit tükrözik, amelyek kihatással lehetnek a jövőbeni teljesítményünkre. Ezeket az elvárásokat, becsléseket, előrejelzéseket azok a kijelentések és állítások tartalmazzák, amelyek megfogalmazására olyan szavak szolgáltak, mint pl. „arra számít”, „úgy véli”, „úgy becsüli”, „célok”, „tervek”, „kilátás”, stb. Látni kell azonban, hogy számos olyan kockázat és bizonytalansági tényező van, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Ezen tényezők nyomán a tényleges eredményeink lényegesen eltérhetnek a jelen sajtóközleményben foglalt előretekintő információkban és kijelentésekben megfogalmazottaktól. Ezek a tényezők jelentősen korlátozhatják a vállalat azon képességét, hogy a megfogalmazott céljait, vagy e célok némelyikét valóra válthassa. Ezek a tényezők – a teljesség igénye nélkül –, a következők: a bizonytalan globális gazdasági és politikai viszonyokkal összefüggő üzleti kockázatok, a törvényi előírásoknak való megfeleléssel, illetve az új termékek és szolgáltatások piaci elfogadásával kapcsolatos költségek, a kormányzati rendelkezések változásai, a valutaárfolyamok változása, továbbá olyan egyéb tényezők, amelyekre az ABB Ltd. az Amerikai Tőzsdefelügyeletnek (US Securities and Exchange Commission) címzett beadványiban rendszeresen felhívja a figyelmet (pl. a 20-F jelű nyomtatványon benyújtott éves jelentések esetén). Bár az ABB Ltd. bízik benne, hogy előretekintő, jövőre vonatkozó kijelentésekben megfogalmazott elvárások reális feltételezéseken alapulnak, ennek ellenére ezen elvárások biztos teljesülését nem szavatolhatja.

KeresésKAPCSOLAT