ABB i Fluor nawiązują współpracę w zakresie globalnych dostaw stacji elektroenergetycznych

2016-10-05
  • Współpraca połączy wiodącą pozycję rynkową ABB w zakresie technologii energetycznych z doświadczeniem Fluor w zarządzaniu dużymi przedsięwzięciami inżynieryjnymi, zaopatrzeniowymi i budowlanymi w charakterze generalnego wykonawcy projektów (EPC).
  • Celem współpracy jest wykorzystanie nowych możliwości wzrostu dla obu spółek.
ABB i Fluor nawiązały globalną współpracę strategiczną do celów realizacji dużych przedsięwzięć inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC) „pod klucz” dotyczących stacji elektroenergetycznych. Dzięki połączeniu wiodącej technologii i czołowej pozycji rynkowej ABB w zakresie przesyłu i dystrybucji energii z doświadczeniem i wiedzą Fluor w obszarze realizacji dużych przedsięwzięć EPC współpraca pomoże zaspokoić podlegające ciągłym zmianom zapotrzebowanie ze strony sieci energetycznych na całym świecie na bezpieczne, niezawodne i nowoczesne stacje elektroenergetyczne.

„Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z firmą Fluor, tak aby wykorzystać ogromne możliwości wynikające z trwającej Rewolucji Energetycznej i związanych z nią inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Razem zamierzamy rozwijać naszą działalność poprzez wzajemne uzupełnianie swoich silnych stron, oferując unikalne usługi dla klientów realizujących przedsięwzięcia obejmujące stacje elektroenergetyczne”, powiedział Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu Grupy ABB. „Współpraca strategiczna, taka jak ta, stanowi główny filar naszej strategii Next Level i pomaga nam zwiększać wzrost, jednocześnie ograniczając ryzyko.”

Stacje elektroenergetyczne to kluczowy element infrastruktury sieci energetycznych, który usprawnia efektywny przesył i dystrybucję energii elektrycznej. Pozwalają one na sterowanie przesyłem, łączą elektrownie z siecią oraz sieci przesyłowe i dystrybucyjne z odbiorcami końcowymi.

„Nowa globalna współpraca strategiczna pomiędzy Fluor a ABB, ukierunkowana na rynek stacji, ma zgodnie z oczekiwaniami, zapewnić wyjątkowy efekt synergii dla naszych klientów z branży energetycznej”, powiedział David Seaton, prezes zarządu i dyrektor naczelny Fluor. „Takie podejście jest przykładem tego, w jaki sposób skupiamy się na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów poprzez oferowane przez nas wyjątkowe, zintegrowane rozwiązania.”

ABB jest wiodącym światowym dostawcą stacji elektroenergetycznych z izolacją powietrzną, izolacją gazową, a także rozwiązań hybrydowych, o poziomach napięcia do 1200 kV. Stacje te zapewniają sprawny i niezawodny przesył oraz dystrybucję energii elektrycznej przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Służą one odbiorcom komunalnym, przemysłowym i indywidualnym; stosuje się je m.in. w takich segmentach gospodarki jak kolej, transport miejski i odnawialne źródła energii.„Ta globalna współpraca z Fluor wzmacnia naszą strategiczną koncentrację na rozwoju nowych modeli biznesowych, tak by w miarę dalszej transformacji naszej działalności, budować coraz lepszą ofertę dla klientów”, powiedział Claudio Facchin, szef Globalnej Dywizji Produktów i Systemów Energetyki ABB.

Informacje o ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i inteligentnych ruchomych urządzeń mechanicznych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu i transportu oraz infrastruktury na całym świecie. Od ponad czterdziestu lat ABB tworzy przyszłość cyfryzacji w przemyśle. Biorąc pod uwagę ponad 70 milionów urządzeń zainstalowanych przez ABB oraz 70 000 systemów sterujących we wszystkich sektorach klientów, ABB jest doskonale spozycjonowana, aby odnosić korzyści z Rewolucji Energetycznej i Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w ponad 100 krajach świata, a jej doświadczenie bazuje na ponad 130 latach działalności. new.abb.com

Informacje o ABB
Fluor Corporation (NYSE: FLR) jest globalną spółką zajmującą się zagadnieniami inżynieryjnymi, zaopatrzeniem, produkcją, budową i utrzymaniem ruchu, która projektuje, buduje i utrzymuje efektywne pod względem kapitałowym obiekty dla swoich klientów na sześciu kontynentach. Fluor obsługuje swoich klientów, zapewniając im innowacyjne i zintegrowane rozwiązania na całym świecie od ponad stu lat. Centrala spółki znajduje się w Irving, Teksas. Fluor jest na 155. pozycji na liście FORTUNE 500 – w 2015 r. jej przychody osiągnęły 18,1 miliarda USD. Spółka zatrudnia ponad 60 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.fluor.com lub obserwując profil na Twitterze – @FluorCorp.

Ważna uwaga dotycząca informacji odnoszących się do przyszłości
Niniejszy komunikat zawiera informacje i oświadczenia odnoszące się do przyszłości. Te oczekiwania, szacunki i projekcje można generalnie zidentyfikować poprzez stwierdzenia zawierające takie słowa jak „oczekuje”, „wierzy”, „szacuje”, „cele”, „plany”, „potencjalnie”, „zamierza” lub podobne wyrażenia. Istnieją jednak liczne zagrożenia i niepewności, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą, a które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą się znacząco różnić od informacji i stwierdzeń odnoszących się do przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej, i które mogą mieć wpływ na naszą zdolność osiągnięcia któregokolwiek lub wszystkich celów przez nas określonych. Chociaż ABB Ltd uważa, że oczekiwania wyrażone przez spółkę w każdym takim stwierdzeniu odnoszącym się do przyszłości opierają się na racjonalnych założeniach, spółka nie może zagwarantować, że te oczekiwanie rzeczywiście się spełnią.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z:

ABB
Dział kontaktów z mediami
Saswato Das, Antonio Ligi, Domenico Truncellito, Sandra Wiesner
Tel.: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Fluor
Dział kontaktów z mediami
Brian Mershon/ Brett Turner
Tel.: 469.398.7621/864.281.6976

Dział relacji z inwestorami
Geoff Telfer/Jason Landkamer
Tel.: 469.398.7070/ 469.398.7222 tel.

SzukajZOBACZ TAKŻE: