Rapport beträffande deltagandet i ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2013

Utdelningen är föremål för godkännande av aktieägarna vid årsstämman den 25 april 2013
Aktieägare representerande 350 482 908 aktier deltar i ABB Ltd:s särskilda utdelningsförfarande DAF (Dividend Access Facility), vilket motsvarar 59 procent av ABB Ltd:s aktier registrerade hos Euroclear Sweden.

Aktieägare som deltar i DAF kommer att tillfälligt registreras som aktieägare utan rätt till utdelning från ABB Ltd. Dessa aktieägare kommer istället att få sin utdelning från ABB Ltd:s svenska dotterbolag ABB Norden Holding AB. Dessa aktieägare kommer att för varje aktie i ABB Ltd erhålla en aktie i ABB Ltd utan rätt till utdelning, ABB Ltd U, samt en separat utdelningsrätt (SR1) från ABB Norden Holding AB.

De ordinarie aktierna i ABB Ltd kommer att återregistreras på aktieägarnas konton den 6 maj 2013. Förutsatt att aktieägarna godkänner utdelningen vid ABB Ltd:s årsstämma 25 april 2013 kommer utbetalningen till deltagarna i DAF enligt plan att ske den 7 maj 2013. ABB Ltd:s U-aktie kommer, parallellt med ABB Ltd-aktien, att handlas på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 22 april 2013 till 29 april 2013. ISIN-koden för ABB Ltd:s U-aktie är SE0000625568.

Handel med utdelningsrätter, SR1, kommer inte att vara möjlig.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.


Mer information är tillgänglig på ABB:s svenska hemsida på www.abb.se/aktie.

För mer information kontakta:
ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms
Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com

SökKONTAKTA OSS