ABB:n tehdasvalmisteinen sähkötila ja etäyhteys helpottivat Kemiran tehtaan käyttöönottoa

2016-10-11 - Kemira sai uudelle natriumkloraattitehtaalleen Brasiliassa sähköistyksen valmiiksi asennettuna ja käyttöönotettuna. Tehdasvalmisteinen sähkötila on uudenlainen ratkaisu, jossa sähkötila asennetaan ja koestetaan tehdasolosuhteissa ja toimitetaan kokonaisena työmaalle.Suomen ABB vastasi toimituksen suunnittelusta, projektihoidosta, toimituksesta, asennusvalvonnasta ja käyttöönotosta. Sähkötila valmistettiin ABB:n sopimuskumppanilla Euroopassa, missä tehtiin myös ABB:n ja Kemiran laitteiden asennukset. Tämän jälkeen sähkötila laivattiin Brasiliaan, nostettiin perustuksille ja liitettiin tehtaan järjestelmiin.

ABB:n toimittama tehdasvalmisteinen sähkötila koostuu kahdesta moduulista, joista toisessa on kaasueristetty keskijännitekojeisto ja toisessa pienjännite- ja sähkönjakelulaitteet taajuusmuuttajineen. Sähkötilasta löytyvät myös apusähkö, jäähdytys, tuuletus, omakäyttösähkökeskukset ja muut aputoiminnot. Tehtaalle toimitetussa DCS-prosessinohjausjärjestelmässä käytettiin samaa konseptia.

"Kyllä tästä ratkaisusta oli aivan merkittävä etu rakennusvaiheessa", kertoo Kemiran prosessinohjaus- ja automaatioinsinööri Hannu Väyrynen, joka vastasi sähköistysosuudesta toteutusvaiheessa. "Keskus saatiin testattua täällä Euroopassa ennen lähetystä, eikä paikan päällä tarvinnut kantaa huolta rakentamisen laadusta ja turvallisuudesta."

Tehdasvalmisteisessa sähkötilassa kaikki laitteet on testattu ja kytketty ennakkoon, jolloin järjestelmän asennus työmaalla on mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta. "Merkittävä lisäetu on, että sähkötila on työmaalle toimitettaessa rakennusteknisesti valmis, jolloin vältytään ongelmilta joita aiheutuu laitteistojen asentamisesta keskeneräisiin sähkötiloihin. Lisäksi ratkaisu parantaa työmaan kokonaisturvallisuutta", kertoo ABB:n projektipäällikkö Timo Korhonen.

Kytkentää vaille valmis
Tehdasvalmisteinen sähkötila helpottaa rakennusprojektin aikataulutusta ja koordinointia. "Teollisuudessa on lisääntynyt kiinnostus tehdasvalmisteisiin sähkötiloihin ja niiden tarjoamiin etuihin", kertoo asiakasvastaava Timo Keski-Valkama ABB:ltä. "Kun laitteet pystytään asentamaan ja koestamaan tehdasolosuhteissa, työn laatu paranee ja työmaalla tehtäviä töitä jää vähemmän. Ratkaisu on myös kokonaistaloudellisesti kilpailukykyinen."

Moduulirakenteinen sähkötila räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Useampia moduuleja yhdistelemällä voidaan toteuttaa laajojakin kokonaisuuksia teollisuuslaitosten sähköistykseen ja automaatioon. Ratkaisu vähentää haastavissa työmaaolosuhteissa tehtävien kytkentöjen tarvetta. "Asiakkaan vastuulle jäävät lähinnä sähkökeskuksen ulkoiset kaapeloinnit. Kaikki muut asennukset ja keskuksen sisäiset kaapeloinnit on jo tehty", kertoo Timo Korhonen.

"Konsepti on erittäin hyvä – valmiiksi asennettu sähkötila vain nostetaan perustuksilleen. Paikalla tehtävien asennusten vähentyminen nopeutti toteutusta”, sanoo Kemiran projektipäällikkö Jarmo Savolainen.

Etäyhteydellä ennakoivaa kunnonvalvontaa
Kemiran tehdasvalmisteiseen sähkötilaan on toteutettu etäyhteydet laitoksen sähkönjakeluun, suojareleisiin ja taajuusmuuttajiin. Laitteilta tallennetaan dataa, jonka avulla niiden tilaa pystytään seuraamaan tarkasti reaaliajassa, ja mahdollisen häiriötilanteen sattuessa ongelma voidaan paikantaa jo etänä. Tämä nopeuttaa huoltotöitä tehtaalla.

Etävalvonnan ansiosta Kemiralla on saatavilla ABB:n asiantuntijoiden tuki mahdollisissa häiriö- ja muutostilanteissa. Jatkossa ratkaisu mahdollistaa tarvittaessa myös ennakoivan kunnonvalvonnan, jossa laitteiden tilaa seuraamalla saadaan ajoissa tietoa tulevista huoltotarpeista.

Brasiliaan toimitettu tehdasvalmisteinen sähkötila on Kemiralle ensimmäinen laatuaan. "ABB:n kanssa mietimme useampaan kertaan, miten tämä olisi parasta toteuttaa. Projekti onnistui erinomaisesti, ja tehdasvalmisteinen sähkötila on varteenotettava vaihtoehto myös muihin kohteisiimme tulevaisuudessa," toteaa Hannu Väyrynen Kemiralta. "Etävalvonnan ansiosta ABB:n asiantuntijat pystyvät vikatilanteissa auttamaan Suomesta, mutta aika vähän on tukea tarvinnut toistaiseksi käyttää."

Kemiran natriumkloraattitehdas

Kemira Oyj käynnisti keväällä 2016 tuotannon uudella Ortigueirassa, Brasiliassa sijaitsevalla natriumkloraattitehtaallaan.

Tehtaalla tuotettavaa natriumkloraattia käytetään klooridioksidin valmistukseen, joka on tärkeä raaka-aine sellun massanvalkaisuprosessissa.

Tehdasvalmisteinen sähkötila
 • valmiiksi asennettu ja testattu sähkötila
 • räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan
 • sisältää kaikki tarvittavat sähkönjakelu- ja automaatiolaitteet käyttövalmiina
 • ilmastointi, jäähdytys, valaisu, paloilmaisimet, lukitukset ja muut aputoiminnot valmiina
 • kuljetetaan kokonaisena rakennuskohteeseen
 • helppo asentaa ja ottaa käyttöön
 • säästää aikaa työmaalla ja helpottaa käyttöönottoa

Etäyhteys
 • Mahdollistaa ABB:n asiantuntijoiden etätuen kustannustehokkaasti
 • Mahdollistaa ABB:n teollisen internetin palvelujen hyödyntämisen
 • Mahdollistaa etäkunnonvalvonnan
 • Säästää aikaa ja helpottaa käyttöönottoa
  Kuvat: Kemira

  Haku  YHTEYDENOTTO