ABB tworzy kolejny etap w historii rozwoju technologii wysokiego napięcia DC

2017-04-25 - ABB wprowadza zasadnicze usprawnienia dla HVDC Light® w zakresie zdolności przesyłowej i odległości, świętując jednocześnie 20-lecie stworzonej przez siebie technologiiABB ogłosiła najnowsze rozwiązanie w zakresie technologii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) Light, którą firma opracowała 20 lat temu, umożliwiając niezawodny przesył znacznych ilości energii elektrycznej na jeszcze większe odległości w ekonomiczny i wydajny sposób. Dywizja Produktów i Systemów Energetyki ABB jest preferowanym partnerem na całym świecie dla tych zakładów użyteczności publicznej, które chcą budować lub rozwijać swoją infrastrukturę energetyczną.

Obecnie ABB przesuwa granice tej technologii. Nowe rozwiązanie w zakresie HVDC Light pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenie zdolności przesyłowej, do 3000 MW. System jest bardziej zwarty i umożliwia dostarczanie o 350 proc. więcej energii z każdego metra kwadratowego wykorzystywanej przestrzeni. To znaczna korzyść w przypadku takich zastosowań jak morskie farmy wiatrowe i połączenia międzysytemowe w odniesieniu do obszaru stacji przekształtnikowych zarówno na platformach morskich, jak i w instalacjach nabrzeżnych. Podwojenie zdolności przesyłowej i dwukrotne zwiększenie odległości przesyłu stały się możliwe wraz z rozwojem urządzeń energoelektroniki opartych na półprzewodnikach, które zapewniają lepszą kontrolę i sprawiają, że mniejsze systemy HVDC stają się rozwiązaniami ekonomicznymi.

– W latach 50. zapoczątkowaliśmy technologię HVDC, która zmieniła reguły gry, a narodziny HVDC Light w roku 1997 to jeden z największych kamieni milowych w naszej historii innowacji – powiedział Claudio Facchin, prezydent Dywizji Produktów i Systemów Energetyki ABB. – Obchodzimy 20-lecie powstania HVDC Light wprowadzając zasadnicze usprawnienia, które umożliwią przesyłanie energii przy minimalnych stratach i przyniosą wiele korzyści naszym klientom. HVDC stanowi jeden z filarów strategii Next Level ABB, która wzmacnia naszą pozycję preferowanego dostawcy mocniejszej, inteligentniejszej i bardziej ekologicznej sieci.

Technologia ABB HVDC Light rewolucjonizuje przesył znacznych ilości energii elektrycznej na większe odległości liniami podziemnymi, podwodnymi i napowietrznymi. Dzięki swojej uniwersalności stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji funkcjonujących na ograniczonej przestrzeni. Umożliwiła stworzenie połączeń między krajami wspierając integrację oraz odpowiednie zbilansowanie odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie ułatwiła handel energią elektryczną. HVDC Light znalazła też zastosowanie w procesie integracji morskiej energii wiatrowej i przesyłaniu energii na ląd dzięki wykorzystaniu stacji przekształtnikowych umieszczonych na platformach morskich.

Technologia została znacznie rozwinięta w ciągu ostatnich dwóch dekad. Zdolność przesyłowa zwiększyła się niemal 30-krotnie, z 50 do 1400 MW, co stanowi wystarczającą ilość energii do zasilenia kilku milionów gospodarstw domowych. Poziomy napięcia wzrosły z 80 do 525 kilowoltów (kV), a odległość przesyłu z 70 do ponad 1000 km. Jednocześnie straty przesyłu zmniejszyły się do wartości poniżej 1 proc.

Dzisiaj ABB wyznacza trendy tworząc technologię HVDC Light. Firma dostarczyła 18 z 24 projektów VSC HVDC uruchomionych na całym świecie, spośród których wiele ustanowiło rekordy na skalę światową, jak np. najdłuższa na świecie linia podziemna, połączenie dla morskiej farmy wiatrowej o największej mocy przesyłowej i pierwsza linia napowietrzna wykorzystująca tę technologię.

Dzięki wykorzystaniu wyższego napięcia (do 640 kV), najnowsza technologia pozwala na dwukrotne wydłużenie odległości przesyłu do 2000 km. Możliwa jest więc integracja większej liczby odnawialnych źródeł energii i budowa dłuższych połączeń. Udało się jeszcze bardziej ograniczyć straty, co w połączeniu ze wspomnianymi udoskonaleniami, przekłada się na mniejsze koszty dla właścicieli i operatorów systemów przesyłowych. MACH – najnowszy system sterowania i zabezpieczeń w ofercie ABB Ability – poprawi wydajność i niezawodność, natomiast najnowsze stacje przekształtnikowe posiadają także kilka ulepszeń konstrukcyjnych i estetycznych.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i systemów napędowych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 132 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.pl

Szukaj