Nödvändig automatisering

Fortsatt automatisering är nödvändig för svensk möbeltillverkning och industriellt trähantverk. Det menar branschorganisationen TMF.

En ny automatiseringsvåg sveper över svensk träindustri. Om det för 20 år sedan handlade om CNC-maskiner gäller automatiseringen nu robotceller. Det är en utveckling som TMF (Trä- och möbelföretagen) ser positivt på, berättar branschansvarige Robin Ljungar:
"Våra företag konkurrerar med aktörer från lågkostnadsländer och då är det oerhört viktigt att stärka sin konkurrenskraft genom ökad automation och robotisering och på så sätt öka produktiviteten, kvalitetssäkra och samtidigt sänka kostnaden per tillverkad enhet."

Möbel- och trähantverksindustri präglas av många små och medelstora företag. Snittstorleken bland TMF:s medlemmar ligger på knappt 20 anställda. Det innebär att man är försiktig med investeringar innan man är säker på att tekniken passar.

"Det är därför mycket viktigt att leverantörerna av robotar och automationslösningar kan ta fram goda exempel och tydligt visa vad våra företag kan tjäna på att använda ny teknik. En högt automatiserad produktion kan ju även locka till sig arbetskraft som blir stimulerad av att arbeta med modern teknik", säger Robin.

Robin menar vidare att förutsättningarna för ökad automatisering just nu är goda med en underleverantörsindustri som är mycket duktig på att leverera komponenter där serierna kan vara stora och där höga krav ställs på kvalitetssäkring.
"Det är väl framför allt de industrier som arbetar med stora serier som snabbast kan räkna hem investeringar i automation och robotisering men jag är övertygad om att även mindre och specialiserade företag kan dra nytta av ny teknik."

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2013

SökLÄNKAR