Az ABB bejelentette a „Next Level” stratégia tervet

A stratégia főbb szempontjai:
  • Fenntartható értékteremtés felgyorsítása a piacvezető energetikai és automatizálási portfólióban.
  • A magas növekedési ütemű piacok előtérbe helyezése lesz a hajtómotorja a jövedelmező, organikus növekedésnek, a versenyképesség javításának és a kockázati kitettség csökkentésének.
  • Teljesítményjavítás megvalósítása átfogó működési modellel.
  • Változtatások bevezetését támogató 1000 napos programok.
  • A vállalati és a végrehajtó bizottsági struktúra összehangolása az új stratégiával.
  • Világos, határozott felelősségi kört és nagyobb mozgásteret kapnak a globális üzleti vonalak, amelyek alapvető fontosságúak az ABB számára.
  • Peter Terwiesch lesz a folyamatautomatizálási divízió vezetője és tagja lesz a végrehajtó biztosságnak is.
  • Piacközpontú, egyszerűsített regionális struktúra.
  • A régiók száma 8-ról 3-ra csökken. A tapasztalt végrehajtó bizottsági tagok vezette régiók a következők: Ázsia, Közel-Kelet és Afrika (AMEA), vezeti Frank Duggan; Észak- és Dél-Amerika, vezeti Greg Scheu; Európa, vezeti Veli-Matti Reinikkala.
  • David Constable-t, a Sasol vezérigazgatóját, igazgatótanácsi tagságra jelölték.
  • Új célok a vonzó részvényhozamok biztosításáért.
  • A 4 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program keretében a részvényesek profitálhatnak az ABB stabil jövedelemtermelő képességéből.

London/Zürich, 2014. szeptember 9. – Az ABB ma bemutatta a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseit rögzítő “Next Level” stratégiáját és a pénzügyi céljait, amelyek a fenntartható értékteremtés felgyorsítását tűzik ki célul. A stratégia az ABB három kiemelt területére, azaz a nyereséges növekedésre, a következetes végrehajtásra és az üzletszempontú együttműködésre épül. A cég a jelzett időszakban nyereséges üzleti növekedés elérésére törekszik, amit úgy kíván elérni, hogy nagyobb hangsúlyt helyez majd a magas növekedést felmutató végfelhasználói piacokra, javítja a versenyképességet és csökkenti az üzleti modelljeiben rejlő kockázat szintjét.

A vállalat arra számít, hogy növekszik az egy részvényre jutó működési eredmény (EPS) 10-15 százalékos éves, összesített növekedési ütemmel (CAGR [= Compound Annual Growth Rate]), és vonzó öt éves befektetés-arányos megtérülést (CROI =cash returns on investment) ér el a 2015-2020 közötti időszakban. Az éves árbevétel-növekedés átlagos üteme bázis alapon számítva várhatólag eléri a 4-7%-ot, azaz nagyobb lesz, mint az előre jelzett GDP és piaci növekedés. Az ABB a jelzett időszak során folyamatosan javítani kívánja a jelenleg működési EBITA-ban mért jövedelmezőségét, ami így várhatóan a 11-16%-os sávban mozog majd, és ezzel párhuzamosan az éves szabad cashflow átlag konverziójának a célértéke túllépi majd a 90%-ot. Az új pénzügyi célok 2015. január 1-én lépnek érvénybe.

“A “Next Level” stratégia tervünk fókuszában olyan lépések állnak, amelyek a nagyobb részvénytőke-érték elérését szolgáló szerves növekedési ütemet, az árrés-növekedést és a javuló tőkehatékonyságot célozzák”, mondta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. “A jövőben nagyobb hangsúlyt fektetünk a magas növekedést felmutató piaci szegmensekre, s ezzel párhuzamosan javítjuk versenyképességünket és csökkentjük kockázati kitettségünket, különösen az energetikai rendszerek divízióban. A vállalati szervezet vevőközpontúságának az erősítése érdekében a szervezeti struktúrát egyszerűsítjük, áramvonalasítjuk, ezáltal a cég mozgékonyabbá válik és gyorsabban tud majd reagálni az igényekre. A kitűzött változások elérése érdekében célorientált 1000 napos programokat indítunk, így biztosítva a sikeres bevezetést.”

Az ABB továbbra is a piacvezető energetikai és automatizálási portfoliójára épít. A változásokat a meglévő öt divízió vezetésével, maguk az üzleti egységek (BU-k) fogják irányítani. A cégcsoport regionális szerkezete 2015 januárjától megváltozik, a régiók száma háromra csökken. Ez a három régió lesz felelős a vevőkkel való együttműködésért, a megosztott szervizért, illetve a régióhoz kapcsolódó országokban folyó tevékenységek összehangolásáért. „E lépések nyomán várhatóan javul a vevőközpontúság, a termelékenység, egyértelművé válnak a felelősségvállalási és beszámoltathatósági vonalak, illetve erősödik a piacorientált együttműködés”, mondta Spiesshofer.

A vállalat az új stratégia célok figyelembevételével a végrehajtó bizottság struktúráját is átalakítja. Peter Terwiesch, aki jelenleg az ABB Közép-Európát és Németországot átfogó régiójának a vezetője, a jövőben végrehajtó bizottsági tag lesz, és ő vezeti majd a folyamatautomatizálási divíziót. A három új régiót tapasztalt végrehajtó bizottsági tagok fogják vezetni. A régiók és a régióvezetők a következők: Ázsia, Közel-Kelet és Afrika (AMEA), vezeti Frank Duggan; Észak- és Dél-Amerika, vezeti Greg Scheu; Európa, vezeti Veli-Matti Reinikkala. A módosítások 2015. január 1-től lépnek hatályba.

Az Igazgatótanács egy új tag felvételét is javasolta. David Constable, a Sasol vezérigazgatója, kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik a tervezési, beszerzési és építési tevékenységeket átfogó fővállalkozások (EPC-ék), valamint a feldolgozó ipar területén, és kiváló kapcsolatokkal rendelkezik Afrikában is, amely az ABB egyik jelentős növekedési régiójának számít. Felvételéről a 2015 áprilisában esedékes éves közgyűlésen fognak szavazni.

„A ma bejelentett részvény-visszavásárlási programunk lehetővé teszi, hogy a részvényesek közvetlenül is profitálhassanak az üzleti tevékenységeink továbbra is stabil jövedelemtermelő képességéből, valamint a nem alapvető üzleti tevékenységekhez tartozó vállalatok legutóbbi eladásából származó bevételekből. A program jól jelzi vállalatunknak azt az elkötelezettségét, hogy befektetőink számára folyamatosan vonzó részvényhozamokat biztosítsunk”, mondta Spiesshofer. „Ez a lépés egyben megerősíti az ABB jövőbeni növekedési potenciáljába vetett bizalmat is.”  

A részvényesek profitálhatnak a 2014. szeptember 16-án induló, 4 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program kínálta forrásokból. A vállalat 4 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program forrásainak kb. háromnegyedét a részvénytőke csökkentésére, míg a fennmaradó résszel a dolgozói részvényvásárlási program kb. 22 000 részvevőjét kívánja támogatni.


„Next Level” stratégia

Az ABB „Next Level” stratégiája a vállalat három stratégiailag kiemelt területére épül, amelyek a nyereséges növekedés, a következetes végrehajtás és az üzletszempontú együttműködés.

ABB Next Level – 2020. évi célok1
Árbevételnövekedés24-7%
Üzemi EBITA %311-16%
Üzemi EPS növekedés CAGR410-15%
Szabad cash flow (FCF) konverzió nettó eredményre>90%
CROI %2015-2020 közötti időszak középső évei
Üzemi EBITA %, 2015-2020, divíziók céljai
Gyártásautomatizálás és hajtások14-19%
Kisfeszültségű termékek15-19%
Folyamatautomatizálás11-15%
Energetikai termékek12-16%
Energetikai rendszerek57-11%
1 A meghatározásokat lásd a „Kiegészítő pénzügyi információk” részben a „Capital Markit Day” (Tőkepiaci nap) cím alatt. További információkért keresse fel a weblapunka: www.abb.com/investorrelations
2 Bázis alapon számított átlag éves árbevétel-növekedés 6 évre vetítve; bázisév: 2014.
3 A célszám teljes évi bázisra vonatkozik.
4 CAGR = compound annual growth rate/ összetett éves növekedési ütem. Változatlan árfolyam feltételezése mellett; bázisév: 2014.
5 Az energetikai rendszerek divízió esetében az árrésre vonatkozó cél 2016. jan. 1-től lép hatályba, azt követően, hogy lezárult a divízió fokozatos átalakítását célzó „step change” program.


Jövedelmező növekedés

Az ABB jó pozíciókkal rendelkezik számos vonzó piaci szegmensben. A vállalat nagyobb vevői értékre fókuszáló energetikai és automatizálási portfoliója továbbra is az új stratégia központi eleme marad. A közüzemi, ipari, közlekedési és infrastrukturális szektorok évi 600 milliárd dollárt meghaladó piacot jelentenek, 2015-2020 között várhatólag gyorsabban növekednek, mint a GDP, és kb. 150 milliárd dolláros, járulékos piaci fejlődést produkálnak majd.

A változás és a fejlődés fő mozgatórugói az elektromosság/villanyáram értékláncban bekövetkező jelentős hangsúlyeltolódás, az ipari termelékenység javulása, a gyors városiasodás, és a tömegközlekedés hatékonyabbá tétele lesz majd. Az erőfeszítéseit a PIE (piaci behatolás, innováció és terjeszkedés) kezdeményezésekre összpontosítva, a vállalat a piacénál nagyobb növekedési ütemet kíván realizálni. Ennek érdekében törekedni fog azoknak a piaci szegmenseknek a jobb kiaknázására, ahol az ABB már jelen van, ill. tervezi, hogy belépjen új, nagy növekedési ütemet felmutató piaci szegmensekbe is. A vállalat folytatja a minimum 1,5 milliárd dollár/év nagyságú kutatás-fejlesztési beruházásait, hogy meg tudjon felelni az elektromosság/villanyáram értékláncban bekövetkező jelentős hangsúlyeltolódás nyomán megjelenő új kihívásoknak, ill. ki tudja aknázni a negyedik ipari forradalom nyomán feltáruló lehetőségeket.

A kockázati kitettséget értékelő, 2013-ban bevezetett “heat map” módszerrel az ABB az üzleti tevékenységek függvényében meghatározta a cégcsoport globális növekedési lehetőségit is.

Az ABB tervei szerint az organikus növekedésből eredő ún. inkrementális árbevételének háromnegyedét az ipar, a közlekedés és az infrastruktúra területén, az erős szerviz kínálatából, ill. a nagy növekedési ütemet produkáló régiók és végfelhasználói piacok előtérbe helyezéséből tudja majd realizálni. A vállalat a 2015-2020 közötti időszakban nagyobb hangsúlyt fektet majd a versenyképesség megerősítésére, a nagyobb organikus növekedési ütem elérésére és a kockázati kitettség csökkentérése.

Az erős versenyképességi pozícióinak a további javítása érdekében az ABB fokozza jelenlétét a mérnöki tervezés/szaktanácsadás, a szoftverek és a hozzáadott-értékű szolgáltatások terén. Tekintettel arra, hogy a termékkínálatának a jelentős része már ma is szoftverre alapozott, az ABB tovább kívánja erősíteni az egyedi, szoftveralapú termékkínálatát.


Nagy növekedési ütemet produkáló piaci szegmensek és PIE

Jól pozícionált helyzetének köszönhetően, az ABB beléphet a magas növekedési ütemet produkáló végfelhasználói piaci szegmensekbe is. Ezen piaci szegmensek fő mozgatórugóit a mikrohálózatok megjelenése és as digitális hálózatok fejlődése képviseli a közüzemi szektorban, de kiváló üzleti lehetőséget kínál a feldolgozóiparban az olaj és gázkitermelés, a bányászat, valamint a jövőbeni létesítmények tervezése is. A közlekedés és az infrastrukturális fejlesztések terén a legnagyobb lehetőséggel kecsegtető területnek az adatközpontok energiaellátása és tömegközlekedés számít.

Az ABB a vevői elégedettség növelése terén elért sikereire támaszkodva arra fog törekedni, hogy kiaknázza az ezekben a lehetőségekben rejlő előnyöket. Ennek első jelének számít, hogy az ABB az elmúlt négy évben a vevői lojalitást mérő NPS (Net Promoter Score) pontszámát 30 százalékpontról 2014-ben 46 százalékpontra növelte, a rendelésállománya pedig az év első felében erős növekedési ütemet mutatott. Az ABB az ígéretes PIE kezdeményezések folytatásával ezt a növekedési ütemet stabilizálni, majd fokozni kívánja.

Az organikus növekedésre történő fókuszba állításával párhuzamosan, a vállalat előtérbe helyezi a beazonosított, üzleti tevékenységgel és portfólióval kapcsolatos kockázatok célzott csökkentését. Ezt a célt az üzleti modellek módosításával, a tevékenységek jobb tervezésével és kivitelezésével, valamint a teljesítmény és a jutalmazás közötti összhang továbberősítésével kívánja elérni. Ezek a lépések várhatóan alacsonyabb volatilitási szintet, nagyobb kiszámíthatóságot és javuló jövedelmezőséget fognak eredményezni.

Az organikus növekedésre irányuló erőfeszítései mellett az ABB az új stratégia célokkal összhangban álló, fokozatos, szerves üzleti növekedést, ill. értékteremtést célzó fúziós és akvizíciós politikát kíván folytatni. Ugyancsak az organikus növekedés érdekében bővíteni kívánja a partneri kapcsolatokat azokkal a hasonló vállalati kultúrával rendelkező céggel is, amelyek kompetenciái jól kiegészítik az ABB-jét. Ennek kiváló példáját képviseli az energiatárolás és az elektromos közlekedés terén létesítendő partnerség a kínai BYD technológiai cégcsoporttal, ill. az Philipsszel folytatott együttműködésünk az épületautomatizálás területén.


Következetes végrehajtás

Az ABB a stratégiai prioritások megvalósítását az átfogó működési modellre, a költségcsökkentést szolgáló sikeres programok kiszélesítésére és a szállítói lánc menedzsmentre alapozza. A stratégia megvalósítása terén elért előrehaladás nyomon követését a nemrég továbbfejlesztett működési kiválóság és teljesítménymenedzsment rendszer biztosítja majd. A rendszer kulcsfontosságú, vevőközpontú pénzügyi és működési mérőszámok, költségek és készpénzadatok követését teszi majd lehetővé. A vezetőség anyagi jutalmazása közvetlen összefüggést mutat majd a teljesítménymutatók alakulásával. A stratégiai kezdeményezések végrehajtását, valamint a „Next Level” stratégia átfogó megvalósítását elősegítendő, az ABB 1000 napos programokat indít. A programokat a vezérigazgató alá rendelt “Next Level” stratégia csapat fogja koordinálni.


Üzletszempontú együttműködés

Az ABB minden üzleti vonalra világos, globális felelősséget ruház azzal a céllal, hogy javuljon az egységek mozgékonysága és vevőközpontúsága, ami elősegíti a Next Level stratégia megvalósítását is. Az egyszerűsített, piacorientált regionális szervezet és az új végrehajtó bizottsági struktúra 2015. január 1-én lép életbe.

Peter Terwiesch, aki 2011. óta a Közép-Európát és Németországot átfogó régiónak a vezetője, a jövőben Veli-Matti Reinikkala-t követi a folyamat automatizálási divízió élén. Peter Terwiesch divízióvezetői minőségében az ABB cégcsoport Végrehajtó Bizottságában is helyt kap. Terwiesch 1994-ben csatlakozott az ABB-hez, majd 2005-től 2011-ig vezető technológiai igazgató volt. Terwiesch 2011-ben került régióvezetői székbe. A németországi country manager kinevezése később várható.

Az ABB-szervezet működésének az optimalizálása, hatékonyabbá tétele érdekében a cégcsoport regionális szerkezetét egy hierarchiaszint kiiktatásával – a régiók száma a jelenlegi nyolcról háromra csökken – áramvonalasabbá kívánják tenni. Az egyes régiók élére a Végrehajtó Bizottság (Executive Committee) tagjai kerülnek. Az új régiók és a kapcsolódó felelősségek az alábbiak:
• Frank Duggan, az AMEA vezetője, felelősségébe fog tartozni a cégcsoport-szintű account menedzsment.
• Greg Scheu, az Észak- és Dél-Amerikát átfogó régió vezetője, továbbvezeti a cégcsoport-szintű “Integration and Service”-t.
• Veli-Matti Reinikkala, aki az európai régió vezetője, az új „Shared Service” koncepció regionális bevezetéséért és megvalósításért lesz felelős.
A divíziókért felelős végrehajtó bizottsági tagok a meglévő és az új cégcsoport-szintű üzleti funkciók tekintetében az alábbi vezetési feladatokat fogják ellátni: a beszállítói lánc menedzsment funkció Bernhard Jucker, az energetikai termékek divízió vezetője alá fog tartozni, a „minőségügy és üzemeltetési kiválóság” (Quality and Operational Excellence) Tarak Mehta (a kisfeszültségű termékek divízió vezetője) vezetése alá kerül, míg a “marketing és értékesítés” Pekka Tiitinen (a gyártásautomatizálás és hajtások divízió vezetője) alá fog tartozni.


Tőkeallokáció és mérleggel kapcsolatos prioritások

Az ABB elkötelezett a kiváló mérlegmutatók elérése és a tőkehatékonyság javítására irányuló lépések mellett. E cél elérését egy célzott, nettó forgótőke-program végrehajtása, valamint az üzemi EBITA kulcsfontosságú teljesítménymenedzsment-mérési mutatóként való alkalmazása támogatja.

„Az ABB a Next Level stratégia támogatása érdekében kiegyensúlyozott, stabil mérlegadatok kíván elérni és fenntartani. A tartósan jó mérlegadatok az ABB-t hosszú távon továbbra is bankképes, jó megtérülést ígérő partnerként pozícionálják majd üzleti partnereink előtt”, mondata Eric Elzvik, az ABB pénzügyi igazgatója (CFO). „A ma bejelentett 4 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program jól mutatja azt az elkötelezettségünket, hogy befektetőink számára vonzó hozamokat biztosítsunk.”

A tőkeallokáció elvei változatlanok maradnak, így a jövedelmező növekedést szolgáló beruházások és a részvényhozamok közötti stabil egyensúlyt fogják tükrözni. A prioritások továbbra a következők maradnak: az organikus növekedés finanszírozása, stabilan növekvő, fenntartható osztalék fizetése, értékteremtő, organikus növekedést segítő inkrementális akvizíciók végrehajtása, valamint plusz hozamot biztosítani a részvényeseinknek.

Az ABB a 4 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program forrásainak kb. háromnegyedét a részvénytőke csökkentésére fordítja, míg a fennmaradó résszel a dolgozói részvényvásárlási programot kívánja támogatni.


2014. évi kilátások

A menedzsment a második negyedév végén közzé tett üzleti kilátások számait megerősíti.


További információk

A „Tőkepiaci napon” (Capital Markets Day) közzétett sajtóközlemény és az ott elhangzó előadás diái az ABB News Center-en (elérhetőség: www.abb.com/news), valamint a Beruházó kapcsolatok/Investor Relations honlapon (elérhetőség: www.abb.com/investorrelations) lesznek elérhetőek.

Az ABB sajtókonferenciát és befektetői találkozót fog tartani. Ezek időpontja 8:30 és 11:30 (brit nyári időszámítás szerint). A két esemény a világhálón egyenes adásban is nyomon követhető: www.abb.com/cmd. Az eseményeket rögzített változata 12 hónapig lesz elérhető az ABB honlapján.

Befektetői naptár
2014. harmadik negyedéves eredmények 2014. október 22.
2014. negyedik negyedéves és éves eredmények2015. február 5.
2015. első negyedéves eredmények2015. április 29.
2015. évi rendes közgyűlés2015. április 30.

Az ABB (www.abb.com) olyan korszerű energetikai és automatizálási technológiákat szállít a közüzemi és az ipari vevői számára, amelyek alkalmazása csökkenő környezeti hatás mellett biztosítja a jobb teljesítményt. Az ABB csoport a világ közel 100 országában van jelen, és kb. 145.000 alkalmazottat foglalkoztat.


Az előretekintő információkra vonatkozó nyilatkozat

A jelen sajtóközlemény előretekintő, jövőre vonatkozó információkat, kijelentéseket, valamint a vállalat jövőbeni kilátásaira vonatkozó megállapításokat tartalmaz. Az itt szereplő kijelentések a cégnek azokra a tényezőkre (pl. a globális gazdasági viszonyok, az ABB meghatározó piacainak számító régiók és iparágak gazdasági feltételei) vonatkozó jelenlegi elvárásait, becsléseit, előrejelzéseit tükrözik, amelyek kihatással lehetnek a jövőbeni teljesítményünkre. Ezeket az elvárásokat, becsléseket, előrejelzéseket azok a kijelentések és állítások tartalmazzák, amelyek megfogalmazására olyan szavak szolgáltak, mint pl. „arra számít”, „úgy véli”, „úgy becsüli”, „célok”, „tervek”, „kilátás”, stb. Látni kell azonban, hogy számos olyan kockázat és bizonytalansági tényező van, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Ezen tényezők nyomán a tényleges eredményeink lényegesen eltérhetnek a jelen sajtóközleményben foglalt előretekintő információkban és kijelentésekben megfogalmazottaktól. Ezek a tényezők jelentősen korlátozhatják a vállalat azon képességét, hogy a megfogalmazott céljait, vagy e célok némelyikét valóra válthassa. Ezek a tényezők – a teljesség igénye nélkül –, a következők: a bizonytalan globális gazdasági és politikai viszonyok, a törvényi és egyéb előírásoknak való megfelelést biztosító lépések költségei, a vállalat azon képessége, hogy lépést tartson a versenytársaival, illetve a technológiai fejlődéssel, új termékeink és szolgáltatásaink piaci elfogadottsága, a kormányzati rendeletek módosításai, valutaárfolyamok változása, továbbá olyan egyéb tényezők, amelyekre az ABB Ltd. az Amerikai Tőzsdefelügyeletnek (US Securities and Exchange Commission) címzett beadványiban rendszeresen felhívja a figyelmet (pl. a 20-F jelű nyomtatványon benyújtott éves jelentések esetén). Bár az ABB Ltd. bízik benne, hogy előretekintő, jövőre vonatkozó kijelentésekben megfogalmazott elvárások reális feltételezéseken alapulnak, ennek ellenére ezen elvárások biztos teljesülését nem szavatolhatja.


London/Zürich, 2014. szeptember 9.
Ulrich Spiesshofer, vezérigazgatóKeresésKAPCSOLAT