ABB Grupa paziņo par ieņēmumu pieaugumu pirmajā ceturksnī –paaugstinājusies uzņēmuma rentabilitāte

2013-04-26
  • Uzlabotais portfelis un ģeogrāfiskais līdzsvars nodrošina stabilus rezultātus jauktā tirgus ekonomikā
  • Visu divīziju ieņēmumi palielinājušies vai saglabājušies iepriekšējā līmenī; uzņēmums „Thomas & Betts” veiksmīgi attīstās
  • Saimnieciskās darbības peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)

2013. gada 24. aprīlis, Cīrihe, Šveice – ABB Grupa paziņojusi 2013. gada pirmā ceturkšņa rezultātus, īpaši uzsverot ieņēmumu un peļņas no saimnieciskās darbības pieaugumu, neskatoties uz vājo uzņēmējdarbības vidi.

„Ņemot vērā nestabilitāti pasaules ekonomikā, tas ir lielisks 2013. gada sākums,” sacīja ABB Grupas Prezidents Džo Hogans (Joe Hogan). „Mēs turpinām sekmīgi strādāt, veiksmīgi apvienojot stabilu izmaksu kontroli ar mērķtiecīgu attīstību uzņēmējdarbībā un reģionos, kur mums ir konkurences priekšrocības, jo īpaši rūpniecības efektivitātes, enerģijas drošuma un atjaunojamās enerģijas jomās.

Mūsu portfeļa un globālās pieejamības līdzsvars, kas veidojies elastīgas darbības rezultātā, ļāva mums atrast un izmantot attīstības iespējas jauktā tirgus ekonomikā. Piemēram, mēs saņēmām dažus apjomīgus pasūtījumus kuģniecības, kalnrūpniecības un robotikas jomās, arī pasūtījumi straujas attīstības tirgos pieauga par desmit procentiem. Kopējie ieņēmumi paaugstinājās gan organiskā, gan neorganiskā ziņā.

Mēs saglabājām stingru izmaksu kontroli, īpaši ierobežojot vispārējās un administratīvās izmaksas (G&A),” apgalvoja Hogans. „Turpinot veiksmīgi uzlabot pakalpojumu izmantošanu un produktivitāti, mēs ietaupījām 260 miljonus ASV dolāru.

Uzņēmuma „Thomas & Betts” integrēšana un kopdarbība ar šo uzņēmumu noris saskaņā ar plānu. Mēs esam ļoti apmierināti ar šī uzņēmuma iegādi un nostiprināto pozīciju Ziemeļamerikas tirgū.

Elektroenerģētikas produktu divīzija atkal sasniedza labus rezultātus ar 14,9% saimnieciskās darbības EBITDA peļņas robežu – atbilstoši šim gadam noteiktajiem 14,5 līdz 15,0 procentiem. Tas panākts ar stabilu izmaksu kontroli un rūpīgi izvēlētām izaugsmes iniciatīvām ienesīgos noieta tirgos.

Mēs sasniedzām šādus rezultātus, neskatoties uz to, ka vēl aizvien pastāv sarežģījumi pieprasījuma ziņā,” apgalvo Hogans. „ASV izaugsme šajā ceturksnī turpināja palēnināties un lielākajā daļā Eiropas rūpniecības nozarē joprojām tika veiktas jauktās investīcijas. Naudas plūsma bija mazāka nekā mēs vēlētos, bet tas bija paredzams, jo naudas plūsma sakrīt ar projektu izpildes laiku, līdz ar to mēs ceram, ka tā pieaugs turpmākajos ceturkšņos.

Atlikušajos šī gada mēnešos turpināsim izmaksu un izaugsmes sabalansēšanu.

Makroekonomiskie rādītāji vēl aizvien ir neskaidri, tādēļ grūti prognozēt, kā uzņēmumi attīstīsies ekonomiskā cikla pirmajos posmos. Taču, ņemot vērā saņemtos pasūtījumus, mēs varam izkliedēt daļu šīs neskaidrības, un esam pārliecināti, ka mūsu stabilā pozīcija uzņēmējdarbībā un reģionos, arī turpmāk nodrošinās mums ienesīgas izaugsmes iespējas.


2013. gada pirmā ceturkšņa galvenie rādītāji2013. gada pirmais ceturksnis2012. gada pirmais ceturksnisIzmaiņas
Miljonos USD, ja nav
norādīts citādi
USDVietējā valūtāOrganiskais peļņas pieaugums
Pasūtījumi10 49210 3681%2%-4%
Saņemtie pasūtījumi
(marta beigās)
29 61429 910-1%2%
Ieņēmumi9 7158 9079%10%3%
EBIT1 0521 0480%
% no ieņēmumiem10.8%11.8%
saimnieciskās darbības EBITDA1 4581 22819%
% saimnieciskās darbības ieņēmumiem15,0%13,9%
ABB Grupas neto peļņa
664685-3%
pamata neto peļņa par akciju (USD)0,290,30
naudas plūsma no saimnieciskās darbības(223)(22)n/a


ABB (www.abb.com) ir līderis elektroenerģētikas un automātikas tehnoloģijās, kas palīdz tās klientiem – enerģētikas un rūpniecības uzņēmumiem – uzlabot darbības rādītājus, vienlaicīgi samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. ABB visā pasaulē nodarbina aptuveni 145 000 strādājošo 100 pasaules valstīs.

Meklēt