Mikrosähköverkot ratkaisevat tämän päivän energiahaasteita

2017-10-23 - ABB toimittaa vakaata ja kestävää sähköä milloin ja mihin tahansa

Esimerkkejä tästä on paljon:
Mikrosähköverkko mahdollistaa alaskalaisen saaren energiaomavaraisuuden.

Mikrosähköverkot ovat tuoneet kestävän sähkön yhteen Australian syrjäisimmistä ja kuumimmista kylistä sekä Etelämantereen tutkimusasemalle yhteen maapallon kylmimmistä paikoista.

Keniassa mikrosähköverkko takaa luotettavan sähkönsaannin kansainvälisen Punaisen Ristin keskukseen, joka ei enää voinut luottaa mantereen verkkoon. Toinen mikrosähköverkko on valjastanut tuulivoimaa käytettäväksi syrjäisessä kylässä, jolla ei koskaan ole ollut mahdollisuutta liittyä kantaverkkoon.

Olipa kyseessä sitten valojen päällä pitäminen tai niiden päälle saaminen ylipäätään, ABB:n mikroverkkoteknologia tarjoaa vakaata ja kestävää sähköä erillisverkoissa tai varmistuksena kantaverkolle. Etelä-Afrikan Robben Islandin asennus on yhtiön uusin mikroverkkohanke, mutta se on vain yksi ympäri maailmaa käytössä olevasta lähes 40:stä ABB:n mikroverkosta.

"Olemme aivan yksin täällä Alaskanlahdella, joten teemme monet asiat täysin itse", sanoo Kodiak Electric Associationin puheenjohtaja Darron Scott. Tämä osuuskunta käyttää ABB:n mikroverkkoteknologiaa energiansa valjastamiseen ja energiahuoltoon – 99 prosenttia siitä on nykyään tuulivoimaa ja muuta uusiutuvaa energiaa. Osuuskunta huolehtii Kodiakin saaren sähkönsaannista. Saarella on 14 000 asukasta ja esimerkiksi kalastusta, metsäteollisuutta ja kaivosteollisuutta.

Mikä mikrosähköverkko sitten on? Periaatteessa se on pienen kokoluokan sähkönjakeluverkko, itsenäinen paikallinen sähkövoimajärjestelmä, joka toimii yhtä hyvin, oli se yhdistettynä kantaverkkoon tai ei. Mikrosähköverkoissa yhdistyy tyypillisesti paikallista uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, sekä tuotantoa tukevat energiavarastojärjestelmät. Mikroverkon avulla on mahdollista vähentää dieselgeneraattorien ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä tai jopa lopettaa se kokonaan.

Koska mikrosähköverkot ja niiden tuotanto sijaitsee lähellä energian käyttöpaikkaa, ne ovat luontaisesti tehokkaita. Lisäksi mikrosähköverkkojen osat, kuten automaatioteknologia, akut, invertterit ja ohjausjärjestelmät, voidaan kuljettaa helposti konteissa, ne voidaan vakioida, testata ennalta ja asentaa nopeasti.

ABB:n sähkönhallintateknologialla on keskeinen tehtävä erilaisten energiantuotantomuotojen yhdistämisessä, stabiilisuuden varmistamisessa ja tuotannon ohjauksessa. Tällöin esimerkiksi kuormat siirtyvät auringon laskiessa saumattomasti aurinkopaneeleista akkuihin. Siten ABB:n mikrosähköverkot voivat taata vakaan ja luotettavan sähkönsaannin kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina riippumatta siitä, onko lähteenä tuuli, aurinko, vesi vai dieselgeneraattorit.

Näiden ominaisuuksien ansiosta mikrosähköverkot edistävät uusiutuvan hyödyntämistä maailmanlaajuisesti, kun tietoisuus fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutuksista lisääntyy ympäri maapalloa. Nämä ovat maailmanlaajuisia avainkysymyksiä, kun yhteisöt ja yritykset etsivät luotettavia ja kestäviä vaihtoehtoja hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville energialähteille. Ne ovat vieläkin keskeisempiä kehittyvien markkinoiden maissa, joiden kasvava luotettavan sähkön tarve aiheuttaa ympäristölle lisärasitusta, jos käyttöön ei oteta puhtaita energiaratkaisuja.ABB:n kokemukset Keniassa osoittavat, kuinka paljon merkitystä mikrosähköverkoilla voi olla kehittyvillä markkinoilla – niin syrjäisissä kylissä kuin kaupungeissakin.

Marsabitissa – tuulisessa Pohjois-Kenian 5 000 asukkaan kaupungissa, joka ei ole yhteydessä kansalliseen sähköverkkoon – ABB loi mikrosähköverkon, joka hyödyntää kahden tuuliturbiinin energian ja käyttää dieselgeneraattoria varavoimana.

Nairobissa haaste oli erilainen. Kaupunki saa sähkönsä kantaverkosta, mutta sitä vaivaavat toistuvat sähkökatkokset. Tämän vuoksi Punaisen Ristin kansainvälinen komitea hankki ABB:ltä mikrosähköverkon huolehtimaan Nairobissa sijaitsevan Punaisen Ristin maailmanlaajuisen logistiikkakeskuksen sähkönsaannista. Keskuksella on 170 työntekijää, ja se toimittaa ruokaa, lääkkeitä ja avustustarvikkeita koko Afrikkaan. ABB-järjestelmä hyödyntää paikallista aurinko- ja dieselsähkövoimaa ja takaa luotettavan sähkönsaannin myös kantaverkon katkosten aikana.

"Luotettavaa sähköä on pakko olla, jotta henkilöstömme voi jatkaa henkiä pelastavaa toimintaansa kentällä ilman keskeytyksiä", sanoo ICRC:n puheenjohtaja Peter Mauer.

ABB:n pääjohtaja Ulrich Spiesshofer näkee mikrosähköverkot kestävän modernisoinnin ytimessä.

"Mikroverkoilla on huikeaa potentiaalia Afrikassa, jossa yli 600 miljoonaa ihmistä elää ilman sähköä. Tämä pätee myös monissa muissa maailman kolkissa, kuten Intian niemimaalla tai syrjäisissä saariyhteisöissä", sanoo Spiesshofer. "Luotettava sähkönsaanti on välttämätöntä talouskehityksen vauhdittamiseksi".

HakuYHTEYDENOTTO