ABB overtar B&R

2017-04-04 - Tar lederskap i industriell automatisering


  • Overtakelsen av B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH) fyller ABBs historiske gap innen maskin- og fabrikkautomatisering
  • Skaper en unik og omfattende automasjonsportefølje for globale kunder
  • B&R er en anerkjent leder innen innovasjon i programmerbare logiske styringer (PLS), industri-PC-er (IPC) og servosystemer for maskinstyring og stykkproduksjon
  • B&R leverte driftsinntekter med en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) på elleve prosent de to siste tiårene og et årlig salg på mer enn 600 millioner dollar i det svært attraktive, 20 milliarder dollar store markedet for maskinstyring og fabrikkautomatisering
  • B&R programvare og Internet of Things (IoT) løsninger styrker ytterligere ABBs digitale tilbud, ABB Ability
  • Er tydelig dedikert til B&Rs vekststrategi og mål om mer enn 1 milliard dollar i omsetning på mellomlang sikt
  • Kontinuitet gjennom B&Rs ledelse. Grunnleggerne støtter integreringsfasen som rådgivere
  • B&Rs hovedkvarter i Eggelsberg, Østerrike, blir ABBs globale senter for maskinstyring og fabrikkautomatisering
  • Transaksjonen finansieres av kontanter, positiv innvirkning fra gevinst per aksje allerede det første året, forventet å sluttføres sommeren 2017
  • Prisen for overtakelsen offentliggjøres ikke, jamfør bransjestandard
ABB offentliggjorde i dag overtakelsen av B&R, den største uavhengige leverandøren av produkt- og programvarebaserte og åpen arkitektur-løsninger for maskinstyring og fabrikkautomatisering i verden. B&R ble etablert i 1979 av Erwin Bernecker og Josef Rainer, og har hovedkvarter i Eggelsberg, Østerrike. De har mer enn 3000 ansatte, inkludert 1000 applikasjons- og programvareingeniører innen forskning og utvikling. Selskapet har virksomhet i 70 land og omsetter for mer enn 600 millioner dollar (1215/16) i et marked for maskinstyring og fabrikkautomatisering verdt 20 milliarder dollar. Ved å kombinere B&Rs innovative produkter, programvare og moderne løsninger for maskinstyring og fabrikkautomatisering med ABBs verdensledende tilbud innen roboter, prosessautomatisering, digitalisering og elektrifisering, vil kunder få et uslåelig tilbud innen industriell automatisering.

Gjennom oppkjøpet utvider ABB sitt lederskap innen industriell automatisering og blir unikt posisjonert for å gripe vekstmulighetene i den fjerde industrielle revolusjonen. I tillegg tar ABB et langt steg i utvidelsen av sin digitale portefølje gjennom å kombinere sin industrielt ledende portefølje av digitale løsninger, ABB Ability, med B&Rs sterke applikasjons- og programvareplattformer, sin store installerte base og kundemasse og skreddersydde automatiseringsløsninger.

- B&R er en juvel innen maskinstyring og fabrikkautomatisering og denne kombinasjonen er en mulighet som bare kommer én gang i livet. Denne transaksjonen er en milepæl for ABB, ettersom B&R vil lukke et historisk gap i ABBs portefølje. Dette er en perfekt «match» og vil gjøre oss til den eneste leverandøren av industrielle løsninger som tilbyr hele spekteret av teknologi og programvareløsninger, fra måleteknikk, styring og aktuatorer til roboter, digitalisering og elektrifisering, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

- Dette oppkjøpet passer perfekt inn i vår Next Level-strategi. Med vår unike, digitale portefølje og vår installerte base på mer enn 70 millioner tilkoplede enheter, 70 000 kontrollsystemer og nå mer enn tre millioner automatiserte maskiner og 27 000 fabrikkinstallasjoner i hele verden gjør at vår felles, globale kundebase kan gripe mulighetene som ligger i den fjerde industrielle revolusjonen, sier Spiesshofer.

- Denne kombinasjonen gir fantastiske muligheter for B & Rs kunder og ansatte. Vi er overbevist om at ABB tilbyr den beste plattformen for neste kapittel i vår veksthistorie. ABBs globale tilstedeværelse, digital tilbud og utfyllende portefølje vil være viktig for oss for å ytterligere akselerere vår innovasjonstakt og vekst, sier Josef Rainer, som var en av grunnleggerne av B&R.

- Dette er et sterkt signal til våre ansatte, ettersom virksomheten i Eggelsberg blir ABBs globale senter for maskinstyring og fabrikkautomatisering. Det viktigste for meg er at selskapene og menneskene utfyller hverandre så bra og at vår historiske lokalisering vil spille en nøkkelrolle, sier Erwin Bernecker, som var med på å etablere B&R.

Komplementære styrker
Med oppkjøpet vil ABB utvide tilbudet innenfor industriell automasjon, ved å integrere B&Rs innovative PLS-er, Industri-PC-er, servosystemer, programvare- og løsningssuite. ABB vil tilby sine kunder en unikt omfattende automatiseringsportefølje med åpen arkitektur.

B&R har vokst jevnt gjennom de siste to tiårene med en årlig gjennomsnittlig vekst i driftsinntektene (CAGR) på elleve prosent. Inntektene er mer enn femdoblet siden 2000 til mer enn 600 millioner dollar (2015/16). Selskapet har en raskt voksende global kundebase på mer enn 4000 maskinprodusenter, en solid historikk i programvare og løsninger for automatisering og uovertruffen applikasjonsekspertise for kunder innen maskinstyring og fabrikkautomatisering.

Begge selskapene har komplementære porteføljer. ABB er en ledende leverandør av løsninger som betjener kunder innen energi, vann og avløp, industri, transport og infrastruktur. B&R er en ledende leverandør av løsninger til automatisering av maskiner og anlegg for industrier som plast, emballasje og næringsmiddel. Felles satsing på en åpen arkitektur øker kundens valg og fleksibilitet og legger til rette for tilkoblingsmuligheter i stadig mer digitaliserte industrier.

Betydelige investeringer i innovasjon
Innovasjon er kjernen i begge selskaper. B&R investerer mer enn ti prosent av omsetningen i FoU og sysselsetter mer enn 1000 personer i FoU og applikasjonsutvikling. ABB bruker halvannen milliard dollar årlig på FoU og sysselsetter rundt 30 000 teknologer og ingeniørspesialister. ABB og B&R vil fortsette å investere betydelige midler i FoU.

Automatisering av maskiner og fabrikker er en sentral pådriver for den fjerde industrielle revolusjon og IoT. ABB vil videreføre B&Rs sterke, løsningsbaserte forretningsmodell og bygge på sine egne bransjekunnskaper for å utvikle nye, programvarebaserte tjenester og løsninger for ende-til-ende-digitalisering. ABBs bransjeledende digitale tilbud, ABB Ability, vil nå utnytte den store installerte basen, applikasjons- og løsningskunnskap, ekspertise på simuleringsprogrammer og avanserte tekniske verktøy fra B&R.

Bevisst integrasjonstilnærming
Når transaksjonen er gjennomført, vil B&R bli en del av ABBs Industrial Automation divisjon som en ny global forretningsenhet - Machine & Factory Automation. Den skal ledes av nåværende administrerende direktør Hans Wimmer. Begge selskapene betrakter B&Rs ledelse og ansatte som en sentral pådriver for fremtidig vekst og integrasjon av virksomhetene sammen med kolleger fra ABB. Grunnleggerne av B&R, Erwin Bernecker og Josef Rainer, vil være rådgivere i integrasjonsfasen for å sikre kontinuitet.

Integrasjonen vil være vekstfokusert og leve av “beste-fra-begge-verdener”-prinsippet, der ABB legger sine egne PLS og servo-aktiviteter gradvis inn i den nye forretningsenheten. ABB understreker sin klare forpliktelse til å fortsette B&Rs veksthistorie ved å ha en salgsambisjon på middels sikt som overstiger én milliard dollar.

ABB er forpliktet til ytterligere å investere i utvidelsen av B&Rs virksomhet og bygge videre på selskapets suksessrike forretningsmodell og merkevare. B&Rs hovedkontor i Eggelsberg i Østerrike blir ABBs globale senter for maskinstyring og fabrikkautomasjon.

Østerrike høster fordeler som teknologi- og forretningsnav
Med dette oppkjøpet blir ABB den største industrielle automasjonsaktøren i Østerrike. ABB har hatt virksomhet i Østerrike i mer enn 100 år. B&R, med sitt hovedkontor i Østerrike, vil spille en viktig rolle i ABB fremover. Dette vil gagne Østerrike som land. Den planlagte utvidelsen av FoU og produksjonsaktiviteter i Eggelsberg og Gilgenberg vil styrke det høyteknologiske industrielle landskapet i Østerrike.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no

For mer informasjon, kontakt:

ABB Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
ABB Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
B&R Media Relations
Tel. +41 43 7748 6586-0
press@br-automation.com


SøkKONTAKT OSS