ABB Next Level stratejisini başlattı

2014-09-11 - ABB’nin Next Level stratejisi şirketin üç odak alanı olan karlı gelir artışına, kesintisiz uygulamaya ve işletme temelli işbirliğine bağlıdır.
Güç ve otomasyon portföyü üzerinden sürdürülebilir değer yaratılması hızlanacak
 • Ağırlık merkezi karlı organik büyüme, rekabet gücünü artırma ve riski azaltma yönünde kaydırılacak
 • Kanıtlanmış işletme modeli üzerinden performans artışı sağlanacak
 • Değişiklikler 1000 günlük programlar halinde uygulanacak
 • Firma ve İcra Komitesi yeni stratejiye uygun şekilde yapılandırılacak
 • ABB’nin ana işkollarının özsermayesi korunacak
 • Peter Terwiesch İcra Kuruluna Proses Otomasyonu bölümünün başkanı olarak atandı
 • Bölgesel yapılanma pazara odaklanmaya daha elverişli şekilde oluşturulacak
 • Bölge sayısı 8'den 3'e indirilecek ve deneyimli İcra Kurulu Üyeleri tarafından yönetilecek: Asya, Orta Doğu ve Afrika Frank Duggan; Kuzey ve Güney Amerika Greg Scheu; Avrupa Veli-Matti Reinikkala tarafından yönetilecek
 • Yönetim Kuruluna Sasol CEO'su David Constable aday gösterildi
 • Yeni hedefler hissedarlar için cazip getiri sağlamaya odaklanacak
 • 4 milyar dolarlık hisse geri alım programı ile hissedarlar nakit toplamaya güçlü katkıda bulunacak

Londra/Zürih, 9 Eylül 2014 – ABB, 2015-2020 periyodu için koyduğu, sürdürülebilir değer yaratma amaçlı Next Level stratejik ve finansal hedeflerini tanıttı. Bu strateji, ABB’nin odaklandığı üç alan olan karlı büyüme, kesintisiz uygulama ve işletme temelli işbirliği etrafında oluşturuldu. Önümüzdeki dönemlerde şirket ağırlık merkezini hızlı büyüyen pazarlara kaydırarak karlı büyümeyi hızlandıracak, rekabet kabiliyetini artıracak ve işletme modellerinin barındırdığı risk faktörünü düşürecek.

Şirket işletilen hisse başına kar (EPS) yıllık bileşik büyüme oranını (CAGR) %10-15 artırmayı ve 2015-2020 döneminde %14-16 civarında cazip bir nakit yatırım getirisi (CROI) sunmayı hedeflemekte. Aynı şekilde gelirini yıllık %4-7 oranında artırmayı hedefliyor, ki bu oranlar GSYH'nin ve pazarın tahmini büyüme oranının üzerindedir. ABB aynı dönem içerisinde tutarlı bir şekilde, halen faiz vergi ve amortisman öncesi kar (FVAÖK - EBITA) ile ölçülen karlılığı %11-16 üzerine çıkartmak isterken, yıllık serbest nakit akışını ortalama %90’ın üzerinde dönüştürmeyi hedefliyor. Yeni finansal hedefler 1 Ocak 2015’ten itibaren geçerli olacak.

ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer, “Next Level stratejimiz ABB’nin yapısal büyüme ivmesini, marj artışını ve sermaye verimliliğini artırmaya odaklanacak, hissedarlarımıza daha fazla değer sunacaktır. Bir yanda rekabeti gücümüzü artırırken ve özellikle Güç Sistemleri bölümümüz için riski azaltırken, diğer yanda ağırlık noktamızı daha hızlı büyüyen sektörlere kaydırmaktayız. Kuruluşumuzun müşteri odağını beceri ve esnekliğe bağlayarak artırmaktayız. Başarılı uygulamaları konuya odaklı 1000 günlük programlarla gerçekleştirerek değişimin yolunu açacağız,” sözlerini kullandı.

ABB beş bölüm ve bu bölümlerin liderliği altındaki işkolu birimleri tarafından yönetilen güç ve otomasyon portföyünü büyütmeyi sürdürecek. Ocak 2015 itibariyle bölgesel yapılanmalar, müşterilerle işbirliği, paylaşılan hizmetler, bulundukları ülkelerden de sorumlu olacak üç bölgeye bağlanacak. Spiesshofer, “Bu hamle müşteriye daha iyi odaklanmamızın yanı sıra verimlilik, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında daha iyi olmamızın yolunu açacak ve pazar odaklı işbirliklerini artıracak” dedi.

Next Level stratejisine parallel olarak, ABB'nin İcra Komitesinde (EC) bazı yapısal düzenlemeler de yapılacak. Halen ABB’nin Orta Avrupa ve Almanya sorumlusu olan Peter Terwiesch, Proses Otomasyonu bölümünden sorumlu İcra Kurulu üyesi konumuna getirildi. Yeni oluşturulan üç bölge üç deneyimli İcra Kurulu üyesi tarafından yönetilecek: Frank Duggan (Asya, Orta Doğu ve Afrika), Greg Scheu (Kuzey ve Güney Amerika) ve Veli-Matti Reinikkala (Avrupa). Değişiklikler 1 Ocak 2015’den itibaren geçerli olacak.

Sasol CEO’su David Constanble 2015 Genel Kurul Toplantısında oylamak üzere Yönetim Kurulu’na aday gösterildi. Sasol EPC alanında ve proses sektöründe engin deneyime sahip. Ayrıca ABB için önemli bir büyüme bölgesi olan Afrika’da güçlü bağları var.

Spiesshofer şu bilgileri de ekledi: “Bugün duyurulan hisse geri satın alımı programımız sayesinde hissedarlarımız temel işkollarımızın sağladığı sağlıklı nakit akışından olduğu kadar temel faaliyet alanımız dışındaki işkollarını küçültmemizden de yarar görecek. Bu da ABB'nin hissedarlarına sürekli olarak cazip getiri sunma kararlılığının güçlü bir işaretidir. Ayrıca, ABB’nin büyüme potansiyeline verilmiş güçlü bir güvenoyudur.”

ABB’nin 16 Eylül 2014’e kadar başlaması ve 4 milyar dolara kadar nakit sağlaması beklenen güçlü nakit yaratma girişimine, hissedarlar da hisse geri satın alım programıyla katılabilecek. Şirket geri satın alma programının yaklaşık dörtte üçünü hisse sermayesinin düşürülmesine ayırmayı, kalanıyla da 22 binden fazla katılımcısı olan personel hisse alım programını küresel olarak desteklemeyi planlıyor.


Next Level stratejisi

ABB’nin Next Level stratejisi şirketin üç odak alanı olan karlı gelir artışına, kesintisiz uygulamaya ve işletme temelli işbirliğine bağlıdır.

ABB Next Level – 2020 hedefleri1
Gelir artışı2%4-7
Operasyonel FVAÖK %3%11-16
Operasyonel Hisse Başına Gelir büyümesi Yıllık Bileşik Büyüme Oranı%10-15
Serbest nakit akışı’nın (FCF) net gelire dönüşü%>90
Nakit Yatırım Getirisi %Mid-teens (%13-19 bandı)

Operasyonel FVAÖK % 2015-2020 birimsel hedefler
İmalat Otomasyonu ve Hareket Sistemleri14-19%
Alçak Gerilim Ürünleri15-19%
Proses Otomasyonu11-15%
Güç Ürünleri12-16%
Güç Sistemleri57-11%

1   Tanımlar için “Capital Markets Day 2014”ün altındaki “Supplemental Financial Information”e bakınız – “Daha fazla bilgi”, web sitemizdeki www.abb.com/investorrelations adresinde bulunabilir.
2  Ortalama yıllık gelir artışı benzer bir temelde, altı yıl üzerinden, baz yıl 2014
3 Hedefler tüm yılı temel alır
4 Birleşik yıllık büyüme hızı = CAGR. 2014 baz yıldır ve sabit döviz kuru değişimleri varsayılmaktadır.
5 Güç sistemleri için marj hedefi 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, “step-change” programı bittikten sonra geçerli olacaktır.


Kârlı büyüme

ABB karlılığı ve getirisi yüksek sektörlerde güçlü bir konuma sahip. Müşterilerine daha fazla değer yaratmaya odaklı güç ve otomasyon portföyleri Next Level stratejisinin merkezi olmayı sürdürecek. Kentsel hizmetler, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerinde güç ve otomasyon ürünlerine olan talep tüm dünyada yılda 600 milyar doların üzerinde. 2015 - 2020 arasında GSYH'dan daha hızlı artması beklenen talep bu rakama 150 milyar dolarlık yeni fırsatlar ekleyecek demektir.

Yeni fırsatlar elektrik enerjisi değer zinciri, sanayide randıman artışı, hızlı şehirleşme ve toplu taşımada enerji verimliliği alanlarında ortaya çıkacaktır. ABB, mevcut pazarlara ve hızlı büyüyen segmentlere, PIE (Penetration, Innovation, Expansion - Erişme, Yenilik, Yayılma) inisiyatiflerini harekete geçirerek girmeyi ve pazardaki ortalama büyüme hızının üzerine çıkmayı planlamakta. Her yıl Ar-Ge alanındaki 1,5 milyar dolarlık yatırımların artarak devam etmesi müşteriler için değer yaratmayı sürdürecek, elektrik değer zincirindeki trend kayması ile dördüncü sanayi devriminin yarattığı fırsatları karşılayacak inovasyonu ortaya çıkartacaktır.

ABB'nin kendi işkollarındaki küresel büyüme olanakları, 2013 yılında tanıtılan "sıcak bölgeler" yaklaşımıyla tespit edildi.

ABB, cirosundaki artışın dörtte üçünün sanayi sektörlerinin yanı sıra ulaşım ve altyapı alanlarında geleceğini, ve bu artışın servis portföyündeki artış sayesinde yaşanacağını öngörmekte. Tüm bunlar ABB'nin ağırlık merkezini stratejik olarak bölgesel ve nihai pazarlara doğru kaydırmasının sonucunda gelişecek. Stratejinin uygulandığı dönem içerisinde firma, ağırlık merkezini rekabet etme kapasitisini artırma, organik büyüme ivmesinde artış ve risk azaltmaya doğru kaydıracak.

ABB rekabetçi konumunu müşterilere sunduğu mühendislik/danışmanlık hizmetlerini ve yazılım ve katma değer hizmetlerini geliştirerek artıracaktır. Sağlam müşteri tabanının halen yazılım kullanıyor olması bu müşterilere yazılım üzerinden farklılık sunabilmek olanağını ortaya çıkartmakta.


Hızlı büyüyen segmentler ve PIE

ABB, müşterilerinin faaliyet gösterdiği nihai pazarlardaki hızlı büyümeyi yakalamak için iyi bir konumdadır. Kentsel hizmetler sektöründe mikro şebekelerin yaygınlaşması ve dijital şebekelere doğru dönüşüm; petrol, doğalgaz ve madencilik gibi proses sektörlerinde geleceğin tesislerinin tasarlanması; ulaşım ve altyapı hizmelerinde veri merkezi elektrifikasyonu ve toplu taşımacılıktaki gelişmeler bu hızlı büyüme fırsatlarından sadece birkaçıdır.

ABB bu fırsatlardan yararlanmak için başarısını müşteri memnuniyetindeki artış üzerine kuracaktır. Net Promoter Score (NPS) müşteri memnuniyeti ölçümünde, son dört yıldaki %30'luk değerin 2014'te %46'ya ulaşması, yılın ilk yarısındaki sipariş artış ivmesine bakıldığında somut olarak görülmekte. Bu ivme korunacak ve PIE yaklaşımı daha üst seviyede uygulanarak daha da artacaktır.

Organik büyümeye kararlı şekilde odaklanmakla birlikte ABB, işletmelerin ve portföylerin risklerini önceden tespit ederek azaltma yollarına gidecek, bu yollar ağırlık merkezi kaymasının altyapısını güçlendirecektir. Bu hedefe iş modellerini değiştirerek, işletmelerdeki planlama ve uygulamayı geliştirerek ve performans ile ücret politikaları arasında bir denge kurarak ulaşacaktır. Bu uygulamalar sonucunda belirsizlikler azalacak, öngörülebilirlik ve karlılık artacaktır.

ABB organik büyümesini, birleşmeler ve satın almalar alanındaki kanıtlanmış deneyimini yeni stratejiye uygun satın alma fırsatlarını belirleyip gerçekleştirerek sürdürecektir. Ayrıca tamamlayıcı nitelikteki ortaklarla kurulan ve müşteriye sunulan değeri artıran, kurumsal kültürlerin iyi uyuştuğu hedefe yönelik ortaklıklar büyüme yolunda daha büyük katkıda bulunacak. Bu alandaki ilk ortak girişimler arasında, enerji depolama ve elektrikli araç alanında lider Çin teknoloji grubu BYD ile yapılan işbirliği ve Philips ile bina otomasyonu konusundaki işbirliği sayılabilir.


Kesintisiz uygulama

ABB stratejik önceliklerini kapsamlı bir işletme modeli temeline oturtacak ve başarılı olan maliyet düşürücü ve tedarik zinciri yönetimi programlarını yaygınlaştıracak. Stratejinin ilerlemesi bir süre önce geliştirilen sağlıklı operasyonel mükemmellik ve performans artırma sistemi üzerinden izlenecek. Bu izleme müşterileri, maliyetleri ve nakit hareketleri üzerinden temel finansal ve operasyonel ölçümleri değerlendirecek. Yönetici ücretleri ve kazancı doğrudan bu ölçümlerle orantılı olarak belirlenecek. Stratejik inisiyatiflerin uygulanması ve ABB'nin Next Level stratejisinin toplamda uygulanması için 1000 günlük programlar başlatılacak ve denetleme doğrudan CEO'ya rapor veren program ofisi tarafından yapılacak.


İşletme temelli işbirliği

ABB Next Level stratejisini uygulama sırasında esnekliği ve müşteriye odaklanmayı artırmak için her bir işkoluna detaylardan arındırılmış küresel sorumluluk verecek. ABB'nin Orta Avrupa ve Almanya'daki faaliyetlerinin 2011'den bu yana başında olan Peter Terwiesch ABB Grubu İcra Komitesine, Proses Otomasyon bölümünün başına atandı. Terwiesch görevi Veli-Matti Reinikkala'dan devir aldı. ABB'ye 1994'de katılan Terwiesch, 2005 - 2011 yılları arasında Teknolojiden Sorumlu Başkan görevini yürüttü. Almanya ülke müdürü yakın bir zamanda açıklanacak.

Bölgelerin sayısı sekizden üçe indirilecek ve doğrudan İcra Komitesine bağlanacak. Bu durum kurumsal hiyerarşide bir seviyeyi ortadan kaldıracak.
 • Asya, Orta Doğu ve Afrika'dan Frank Duggan sorumlu olacak. Dugan ayrıca tüm ABB Grubunda Müşteri Hesapları Yönetiminden de sorumlu olacak.
 • Kuzey ve Güney Amerika'yı yönetecek olan Greg Scheu ABB'nin Entegrasyon ve Servis yönetimi görevini de sürdürecek.
 • Veli-Matti Reinikkala Avrupa'nın yanı sıra yeni uygulamaya koyulan paylaşılan servisler (shared services) konseptinin de başlatılması ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Bölümlerden sorumlu İcra Komitesi üyeleri ayrıca ABB bünyesinde aşağıdaki işletmelerde liderlik sorumlulukları da üstlenecek: Tedarik Zinciri Yönetimi, Güç Ürünleri bölümü başkanı Bernhard Jucker'; Kalite ve Operasyonel Mükemmellik, Alçak Gerilim Ürünleri bölümü başkanı Tarek Mehta'ya; ve Pazarlama ve Satış, Ayrık Otomasyon ve Hareket bölümü başkanı Pekka Tiitinen'e rapor verecek.


Sermaye tahsisi ve bilanço öncelikleri

ABB verimli bir bilançoya sahip olmak ve sermayenin verimliliği konularında kararlılığını sürdürmekte. Bu kararlılık, net işletme sermayesi programının benimsenmesi ve temel performans yönetim ölçütü olarak operasyonel EBITDA (FVÖAK - faiz vergi ve amortisman öncesi kar) ile desteklenmekte.

CFO Eric Elzvik yeni strateji hakkında şöyle konuştu: "ABB Next Level stratejisini desteklemek için bilançonun sağlıklı olmasını sağlayacak. Bu da bizi müşterilerimizin gözünde güvenilir ve uzun süre iş yapılabilir bir partner konumunda tutmaya devam edecek. Bugün açıklanan 4 milyar dolarlık hisse geri alım programı, hissedar tabanımıza cazip getiri sunma kararlılığımızı göstermektedir."

Sermaye tahsisi ilkelerimizde bir değişiklik olmayacak; karlı yatırımlar yapmak ile hissedarlara getiri sağlamak arasında sağlıklı dengeyi devam ettireceğiz. Organik büyümeye destek, düzenli olarak artan sürdürülebilir temettü sunmak, değer yaratan büyümeye yönelik birleşimler oluşturmak ve hissedarlara ek para dönüşü sağlamak önceliklerimiz olmaya devam edecektir.

4 milyar dolarlık hisse geri alım programı kapsamında şirketimiz, programın tahminen üç çeyreğini hisse sermayesini azaltmaya ve küresel bazda çalışanların hisse planlarını desteklemeye devam etmeye ayıracaktır.


2014 Genel Bakış

Yönetim ikinci çeyrek sonunda sunulan genel bakışı onaylamaktadır.


Daha fazla bilgi

Sermaye Piyasaları Günü basın bülteni ve sunum slaytları ABB News Center'da ve Investor Relations (Yatırımcı İlişkileri) anasayfasında bulunabilir.

ABB Londra'da bir basın konferansı ve yatırımcı toplantısına ev sahipliği yapacaktır. Konferans Türkiye saati ile 11:30 - 14:00 arasında yapılacaktır. Bu etkiliği canlı olarak www.abb.com/cmd adresinden izleyebilirsiniz. Konferansın kaydı web sitemizde 12 ay süreyle izlenebilir.

Yatırımcı takvimi
2014 üçüncü çeyrek sonuçları22 Ekim 2014
2014 dördüncü çeyrek ve tüm yıl sonuçları5 Şubat 2015
2015 birinci çeyrek sonuçları29 Nisan 2015
2015 Genel Kurul Toplantısı30 Nisan 2015

Dünyanın önde gelen güç ve otomasyon teknolojileri firmalarından olan ABB (www.abb.com) kentsel hizmetler, sanayi, taşımacılık ve altyapı hizmetleri sektörlerindeki müşterilerinin performansını artırırken çevre üzerindeki etkilerini de azaltıyor. ABB Grubu yaklaşık 100 ülkede 145.000 civarında çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

Geleceğe yönelik beyanlar hakkında önemli not:

Important notice about forward-looking information

This press release includes forward-looking information and statements as well as other statements concerning the outlook for our business. These statements are based on current expectations, estimates and projections about the factors that may affect our future performance, including global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for ABB Ltd. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as “expects,” “believes,” “estimates,” “targets,” “plans,” ”outlook,” or similar expressions. However, there are numerous risks and uncertainties, many of which are beyond our control, that could cause our actual results to differ materially from the forward-looking information and statements made in this press release and which could affect our ability to achieve any or all of our stated targets. The important factors that could cause such differences include, among others, business risks associated with the volatile global economic environment and political conditions, costs associated with compliance activities, our ability to keep pace with competitors and technological developments, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations and currency exchange rates, and such other factors as may be discussed from time to time in ABB Ltd’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its Annual Reports on Form 20-F. Although ABB Ltd believes that its expectations reflected in any such forward-looking statement are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved.

London/Zurich, 9 Eylül 2014
Ulrich Spiesshofer, CEO

AramaERIŞIM BILGILERI

 • Daha fazla bilgi için:
 • ABB Grubu Medya İlişkileri:
 • ABB Kurumsal İletişim
  Thomas Schmidt
  Twitter: @ABBcomms
  Antonio Ligi
  Tel: +41 43 317 6568

  ABB Ltd
  Affolternstrasse 44
  CH-8050 Zurich, Switzerland
 • Yatırımcı İlişkileri
 • İsviçre: Tel.
  +41 43 317 71 11
  USA: Tel. +1 919 856 3827