ABB:ltä joustava mikroverkkoratkaisu uusiutuvan energian käytön tehostamiseen

2016-11-08 - ABB:n modulaarinen mikroverkko sisältää skaalautuvan, kuljetuskonttiin pakatun ratkaisun, jonka kuljettaminen sujuu helposti ja asentaminen sekä käyttöönotto nopeasti ja turvallisesti.ABB on esitellyt modulaarisen ja skaalattavan käyttövalmiin mikroverkkoratkaisun, jonka avulla vastataan kehittyvien markkinoiden tarpeisiin tuottaa sähköä hajautetusti. Kustannustehokas kuljetuskonttiin pakattu ratkaisu on tarkoitettu käytettäväksi kehittyneissä ja kehittyvissä maissa. Se edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja vähentää fossiilisilla polttoaineilla toimivien generaattorien käyttämistä.

ABB:n innovatiivinen tekniikka perustuu PowerStore-akkuun, erityiseen Microgrid Plus -ohjausjärjestelmään ja pilvipohjaiseen etähallintaan. Niiden avulla etäällä olevat voidaan liittää sähköverkkoon ja turvata kustannustehokkaasti keskeytymätön sähkönsyöttö niin suunniteltujen kuin suunnittelemattomien runkoverkon sähkökatkojen aikana.

Kaikki mikroverkossa tarvittavat laitteet; ABB:n tehomuunnin, erityinen Microgrid Plus -ohjausjärjestelmä ja akku on integroitu kuljetuskonttiin nopean, helpon ja turvallisen käyttöönoton varmistamiseksi. Asiakas voi yhdistää mikroverkkoon aurinko-, tuuli- dieselgeneraattorin tuottamaa ja runkoverkosta peräisin olevaa energiaa käyttökohteen ja paikallisten olosuhteiden mukaan.

ABB:n modulaarinen mikroverkko on pienikokoinen. Sitä on saatavana neljänä 50–4 600 kW:n versiona. Vakiotoimintoja ovat runkoverkkoon yhdistäminen ja irottaminen saarekkeeseen täysin itsenäisesti. Kuljetuskonttiin pakattu ratkaisu on helppo kuljettaa sekä nopea ­asentaa ja ottaa käyttöön. Käyttöä ja kunnossapitoa varten on kehitetty pilvipohjainen etähallintajärjestelmä.

"Modulaarinen, standardoitu, käyttövalmis ja skaalattava mikroverkkoratkaisumme auttaa turvaamaan luotettavan ja kustannustehokkaan sähkönsaannin niin maaseudulla kuin kaupungeissa", sanoo ABB:n Power Grids -divisioonan johtaja Claudio Facchin. "Se osoittaa, että ABB on sitoutunut innovaatioihin ja ympäristövaikutusten vähentämiseen, ja se nostaa uusiutuvien energialähteiden integroinnin täysin uudelle tasolle ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Juuri tähän ABB:n Next Level -strategia perustuu."

ABB on mikroverkkotekniikassa suunnannäyttäjä ja markkinajohtaja. Syrjäisille paikkakunnille, saarille, teollisuusalueille ja osaksi kunnallistekniikkaa on asennettu yli 30 valmista ratkaisua. ABB:n kattavaan mikroverkkotarjontaan sisältyy konsultointi, suunnittelu, koneenrakennus, toimitukset, asentaminen, käyttöönotto ja elinkaaripalvelut.


HakuYHTEYDENOTTO