Generální ředitel Joe Hogan odchází z ABB z osobních důvodů

Den odchodu Joe Hogana ještě nebyl stanoven. Jeho nástupce bude včas oznámen.
Curych, Švýcarsko, 10. května 2013 – Generální ředitel Joe Hogan se rozhodl z osobních důvodů ze společnosti ABB odejít. Den jeho odchodu ještě nebyl přesně stanoven. Hogan dále povede společnost ABB až do oznámení nástupce. Jeho cílem je plynulé předání vedoucí funkce.

„Joe je vynikající a úspěšný generální ředitel, který společnost ABB pozoruhodným způsobem provedl nejhlubší hospodářskou krizí, jakou kdo pamatuje. Společnost ABB se dnes těší mnohem lepšímu postavení, než když do ní Joe Hogan před pěti lety nastoupil,“ uvedl předseda představenstva Hubertus von Grünberg. „Vím, že to je pro Joea velmi těžké rozhodnutí, a představenstvo upřímně lituje, že odchází.“

Joe Hogan do společnosti nastoupil jako generální ředitel v září 2008. Za jeho vedení společnost do posílení své činnosti investovala přibližně 20 miliard dolarů. Investice mířily hlavně do akvizic a výzkumu a vývoje s cílem zajistit přední postavení společnosti ABB v oblasti technologií pro energetiku a automatizaci.

„Pod vedení Joe Hogana se výrazně zvýšila konkurenceschopnost naší společnosti, a to díky výrazným investicím na podporu růstu a inovací, a také díky pečlivému řízení nákladů,“ dodal von Grünberg.

„Oznámil jsem představenstvu, že jsem se rozhodl z ABB odejít. Bylo to těžké rozhodnutí, protože zde zanechávám silný a talentovaný výkonný výbor a soudržné představenstvo, na jehož podporu jsem se vždy mohl spolehnout. Věřím v plynulou výměnu ve vedoucí funkci, při níž bude co možná nejméně narušen pozitivní směr, kterým se ABB ubírá,“ uvedl generální ředitel Hogan.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 145 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 200 lidí.


HledatKONTAKT

  • Media relations
  • ABB Corporate Communications, Zurich
    Thomas Schmidt, Antonio Ligi