ABB tar hem order värda 60 miljoner dollar på traktionsutrustning till Stadler Rail

2013-04-25 - Nästa generation order på installation av ABB:s traktions- och ombordutrustning i 76 tåg
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda mer än 60 miljoner dollar på traktions- och ombordutrustning för den schweiziska tågtillverkaren Stadler Rail. Beställningarna bokades i första kvartalet.

Den nya affären följer på tidigare order från järnvägsoperatörer som utökar sin flottor av Stadlertåg i Tyskland (Hessische Landesbahn), Ungern (MAV och GYSEV), Italien (Südtiroler Transportstrukturen), Norge (NSB) och Schweiz (Thurbo).

Utrustningen ska installeras i mer än 70 lätta eldrivna tåg av typen FLIRT (fast light innovative regional train) och GTW (Gelenktriebwagen) för 15 kilovolt växelström (kVAC) och 25 kVAC spänning samt i sex FLIRT eldrivna multisystemtåg för gränsöverskridande trafik.

”Dessa beställningar visar med tydlighet hur framgångsrika och konkurrenskraftiga Stadlers tåg är i kombination med ABB:s högteknologiska traktionssystem och speglar en ständig efterfrågan på uppgradering och utökning av tågflottor i Europa”, säger Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion. ”Affären bekräftar vår ledande ställning som tillförlitlig långsiktig samarbetspartner och förstahandsval för moderna och energieffektiva traktionslösningar.”

Dessa order är en fortsättning på det mycket lyckade samarbetet mellan ABB och Stadler Rail som inleddes 2002. Sedan dess har Stadler Rail beställt traktionsutrustning för mer än 1 200 FLIRT- och GTW-tåg.

ABB:s order omfattar traktionsomriktare med integrerade system för elförsörjningen ombord, såväl som takmonterade traktionstransformatorer. ABB:s traktionsutrustning omvandlar el från luftledningar till de spänningsnivåer som behövs för tågmotorerna samt en mängd kringutrustning och ombordsystem, inklusive belysning, värme, ventilation och automatiska dörröppnare.

ABB har en lång erfarenhet som leverantör av innovativ och energieffektiv teknik till järnvägsindustrin, med tillverkning och servicetjänster inom alla komponenter och delsystem som används i pendeltåg, fjärrtåg och höghastighetståg, både vad gäller järnvägsinfrastruktur och rullande material. Med en omfattande global installerad bas utför ABB också livscykelbaserad service, inklusive underhåll, påbyggnader och uppgraderingar.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare över hela värlen, varav runt 6 800 i Schweiz.

För mer information, kontakta
ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms

ABB compact traction converter

Sök