Højeffektive besparelser

2017-06-26 - Ejby Mølle Renseanlæg sparer 5-8 pct. i energiforbrug på en højeffektiv SYN RM IE4-motor fra ABB set i forhold til en IE3-klasse sparemotor.

Hos Ejby Mølle Renseanlæg kan de ved at måle på to motorer, der kører under helt identiske forhold, konkludere, at en SYN RM IE4-motor med frekvensomformer fra ABB bruger 5-8 pct. mindre energi end en konventionel IE3-klasse sparemotor. SYN RM IE4-motoren er en såkaldt højeffektiv motor, der kører synkront med nettet.

- Vi kontaktede ABB, fordi vi afsøgte markedet for en energirigtig motor. Hvis der er penge eller et mål i det, prøver vi altid at optimere. Jeg var lidt skeptisk i starten i forhold til, om den giver en stor besparelse, men det gør den, fortæller teamleder Ib Pedersen fra Ejby Mølle Renseanlæg.

De to motorer har helt identiske driftsforhold, da de begge trækker en 15 kilowatt slampumpe. De er endda monteret ved siden af hinanden på identiske, men spejlvendte rørsystemer i det samme pumperum.

- Vi måler på elforbrug, flow og tryk. Her har vi valgt en måler af højere klasse for at få decimalerne med. Når vi sammenligner de to motorer, bliver forskellen større, hvis vi kører ned i last. Så jo længere, vi kører ned, jo mere sparer vi i forhold til en konventionel IE3-klasse sparemotor, forklarer Ib Pedersen.

Dobbelt dimensioneret
Hos Ejby Mølle Renseanlæg er alle slampumper og motorer typisk dimensioneret til det dobbelte af maskinbyggernes vejledende anbefalinger.

- Vi køber altid større end det foreskrevne behov for at sikre høj oppetid. Ellers skal vi hele tiden ud at vedligeholde pumperne, fordi der er klumper og lignende i spildevandet, fortæller Ib Pedersen.

Ved at overdimensionere opnår Ejby Mølle Renseanlæg også, at pumperne har en længere levetid, og at de kan slides mere ned, inden de skal skiftes.

Internationalt anerkendt
Ejby Mølle Renseanlæg er en del af Vandcenter Syd i Odense, der leverer drikkevand til Odense Kommune og behandler spildevand for Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Vandcenter Syd har otte spildevandsrensningsanlæg, hvor det største anlæg, Ejby Mølle, har en kapacitet på 410.000 personer.

Men ud over at servicere store dele af Fyn er Vandcenter Syd også internationalt til stede, hvor de indgår i et samarbejde om vidensdeling.

- Vi indgår i vidensdeling inden for spildevand i hele verden. Her publiceres ny viden på konferencer, så ingen kan tage patent på den. På den måde kommer det alle til gavn, forklarer Ib Pedersen.

Ejby Mølle Renseanlæg modtog i 2016 anerkendelsen ”Utility of the Future Today”, Fremtidens Forsyningsselskab, på en faglig konference i Orlando for sine resultater med at omdanne spildevand til energi.

De to motorer arbejder under identiske forhold, hvor Ejby Mølle Renseanlæg måler og sammenligner elforbrug, flow og tryk.

SøgKONTAKT OS