Trångbodd? Använd en flödesmätare som inte kräver långa raksträckor!

2010-03-16 - Behöver du mäta gas, vätska eller ånga och har ont om plats? Då ska du välja ABB:s Swirlmätare. FS4000 är en unik flödesmätare som bygger på beprövad vortex-teknik men skiljer sig åt i utformningen av mätsektionen.
Gemensamt för vortex- och swirlmätare är att de inte har några rörliga delar som slits vilket minimerar underhållskostnaden. Mätröret i ABB:s swirl-mätare utmärker sig genom att mediet sätts i rotation och därigenom skapas en mätbar frekvens som är proportionell mot flödet. En vortex-mätare skapar en virvel som fortsätter även efter mätaren, detta kan i vissa fall störa andra mätinstrument som sitter i direkt anslutning till flödesmätaren. ABB:s swirl-mätare har en flödesriktare på utloppet, vilket innebär att störningen av andra mätinstrument i direkt anslutning minimeras.

När ska jag använda en swirl-mätare?
Swirl-tekniken är att föredra vid behov av höga noggrannheter samt vid trånga utrymmen eller där man inte kan skapa långa raksträckor vid installation. Detta innebär även att installationskostnaden minskar, genom att man i högre grad kan använda befintliga rörinstallationer och inte behöver bygga om.

Bilden nedan beskriver raksträckorna för en traditionell vortex-mätare och en swirl-mätare vid olika applikationer. En av många fördelar med att använda en swirl-mätare är att kravet på raksträckor kraftigt reduceras (standard för en vortex-mätare är ca 25 ggr rördiametern vilket kan jämföras med en swirl-mätare som endast kräver ca. 3 ggr rördiametern).

I vårt dimensioneringsprogram (se länk till höger) kan du enkelt få fram vilken mätare som passar dina flödesdata.

Vill du veta mer?
FS4000

För frågor kontakta vår kundservice, se länk till höger eller skicka ett mail direkt till produktchefen lars.broome@se.abb.com

SökKONTAKTA OSS