ABB och Microsoft i samarbete för att driva den digitala industriella omvandlingen

2016-10-04 - ABB och Microsoft Corp presenterade idag ett strategiskt samarbete för att hjälpa industrikunder att skapa nytt värde med digitala lösningar. Kunderna kommer att kunna dra nytta av den unika kombinationen av det intelligenta molnet Microsoft Azure och ABB:s djupa branschkunnande och omfattande portfölj av industrilösningar.
Båda parter är engagerade i att möjliggöra den digitala omvandlingen i kundsegment som robotteknik, marina tillämpningar och hamnar, elfordon och förnybar energi. Genom att välja molnet Microsoft Azure som integrerad anslutningsplattform får ABB:s kunder nu tillgång till en molnstruktur i storföretagsklass där man kontinuerligt investerar miljardbelopp i dollar.

”Tillsammans med ABB tillhandahåller vi industrikunderna den digitalteknik och molnplattform som behövs för att alla människor, team och affärssystem i en organisation ska kunna få nya insikter och stimulera till snabbare beslutsfattande för att fånga upp ny tillväxt och nya möjligheter”, säger Satya Nadella, CEO på Microsoft.

”Detta samarbete kommer att ge unika fördelar till våra kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur, där vi bygger på den sammanlagda styrkan hos Microsoft och ABB”, säger ABB:s CEO Ulrich Spiesshofer. ”Vi bygger vidare på vår installerade bas med över 70 miljoner uppkopplade enheter och mer än 70 000 digitala styrsystem, och nästa steg är att utveckla en av världens största molnplattformar för industrin.”

Erbjudandet ABB Ability, som presenteras idag, kombinerar ABB:s portfölj av digitala lösningar och tjänster inom alla kundsegment och stärker därmed ABB:s ledarskap inom energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB:s nya integrerade molnplattform kommer att vara en viktig faktor för ABB Ability och förväntas skapa ett stort, öppet, digitalt industriellt ekosystem för kunder, partners, leverantörer och utvecklare.

ABB och Microsoft kommer tillsammans att accelerera digitala lösningar som kommer att förbättra kundernas produktivitet genom att öka drifttiden, hastigheten och avkastningen. I och med att ABB standardiserar sin plattform på Azure och utvidgar ledarskapet inom energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen kommer företaget att till fullo dra nytta av Azures tjänster som Azure IoT Suite och Cortana Intelligence Suite för att kapitalisera på insikter man inhämtat på alla nivåer – från enhet till system, till företag, till moln.

ABB och Microsoft har ett långvarigt och framgångsrikt samarbete och har levererat transformerande helhetslösningar inom flera områden som robotteknik, smarta elnät, marina tillämpningar och hamnar samt snabbladdningsinfrastruktur för elfordon.

Om ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikföretag inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät, som betjänar kunder inom energibolag, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. I över 40 år har ABB drivit utvecklingen av framtidens industriella digitalisering. Med över 70 miljoner enheter uppkopplade genom sin installerade bas på över 70 000 styrsystem över samtliga kundsegment har ABB en idealisk position för att kunna dra nytta av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. Med över 130 års erfarenhet bedriver ABB idag verksamhet i över 100 länder och har cirka 135 000 anställda. www.abb.com

Om Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) är det ledande företaget inom plattformar och produktivitet i en värld som utgår från mobilen och molnet och målet är att göra det möjligt för alla människor och alla organisationer i världen att åstadkomma mer. Microsoft är ett varumärke som tillhör Microsoftkoncernen.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande information och uttalanden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Fastän ABB Ltd bedömer att förväntningar som avspeglas i alla framåtsyftande uttalanden bygger på rimliga antaganden, kan vi inte garantera att de uppfylls.

För mer information kontakta:
ABB
Media Relations
Saswato Das,
Antonio Ligi, Domenico Truncellito, Sandra Wiesner
Tel: +41 43 317 65 68

media.relations@ch.abb.com

Microsoft
Media Relations
WE Communications for Microsoft
(425) 638-7777
rrt@we-worldwide.com

Sök