ABB ja Savon Voima pilotoimaan älykkäitä ratkaisuja maakaapeliverkkoon

2013-05-02 - ABB ja Savon Voima ovat käynnistäneet tutkimus- ja kehityshankkeen sähkön toimitusvarmuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta parantavien ratkaisujen kehittämiseksi Savon Voima Verkon keskijänniteverkossa. Tavoitteena on kehittää verkkoratkaisut, jotka turvaavat laadukkaan ja luotettavan sähkönjakelun.

ABB ja Savon Voima ovat käynnistäneet tutkimus- ja kehityshankkeen sähkön toimitusvarmuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta parantavien ratkaisujen kehittämiseksi Savon Voima Verkon keskijänniteverkossa. Pilottihanke koskee Lapinlahden alueen 20 kV keskijänniteverkkoa. Se on osa Lapinlahden ja Ahmon sähköasemien välisen verkoston perusparannustyötä ja sisältää maakaapeloinnin, sähköasemien saneerauksen sekä verkoston automaatiotason noston. Tavoitteena on kehittää verkkoratkaisut, jotka turvaavat laadukkaan ja luotettavan sähkönjakelun.

”Maaseutuverkon maakaapeloinnilla on myös ”kolikon kääntöpuoli”, se lisää loistehoa, minkä vuoksi jännitteen pysyminen laadukkaana on haasteellista. Hankkeessa pilotoimme ABB:n tuotteita ja teknologioita hyödyntäen uusia energiatehokkaita ratkaisuja loistehon ja maasulkuvirran kompensoimiseksi. Haemme uusia toimintamalleja verkoston suunnitteluun, suojaukseen ja automaatioon. Tavoite on kehittää vakioituja ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. Hanke on merkittävä haja-asutusalueiden verkkojen tulevaisuudelle”, suunnittelupäällikkö Jussi Antikainen Savon Voima Verkosta sanoo.

Sähkömarkkinalain uudistus asettaa uudet kriteerit sähkön toimitusvarmuudelle. Se sallii asemakaava-alueella enintään kuuden tunnin keskeytysajan, muilla alueilla enimmillään 36 tunnin. Maakaapelointi on yksi ratkaisu toimitusvarmuuden parantamiseksi.

”Loistehon väheneminen laskee sähkönsiirron kustannuksia. Kompensointilaitteet parantavat myös henkilöturvallisuutta, kun kosketusjännitteet alenevat. Pilottihankkeessa Savon Voiman verkkoon asennetaan ABB:n hajautetun kompensoinnin laitteistot, joissa samaan rakenteeseen on integroitu sekä loistehon että maasulkuvirran kompensointikuristimet”, tutkimusjohtaja Esa Virtanen ABB:ltä sanoo.

Sopimuksen mukaisesti ABB kehittää pilottialueen verkostoautomaatiota vyöhykekonseptin mukaisilla ratkaisuilla.

Pilotissa varaudutaan myös älykkyyden lisäämiseen sähköverkkoon.

”Avojohtoverkoissa on verkkokatkaisija-asemia. Maakaapeliverkkoon kehitämme uutta ”älykästä” muuntamoa, joka tuottaa tietoa sähkönlaadusta ja kuormituksesta. Tämän tiedon avulla voidaan päätellä vian sijaintipaikka ja jopa havaita vika ennen kuin se muuttuu pysyväksi”, Antikainen sanoo.

Energiamarkkinaviraston mukaan sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutui Suomessa asiakkaille 417 miljoonan euron haitta vuonna 2011. Vakiokorvauksia sähkön jakeluverkon haltijat maksoivat noin 47 miljoonaa euroa.

Keskijänniteverkon maakaapelointiaste Suomessa oli vuonna 2011 noin 12 prosenttia. Sähkömarkkinalain tavoitteena on, että pitkät sähkökatkot ovat historiaa vuonna 2028. Lakiesitys käsitellään eduskunnassa keväällä, ja lain on määrä tulla voimaan kesällä.

Savon Voima Oyj on energiapalveluja tuottava kotimainen energiayhtiö. Sähköverkkopalveluita tuottava konsernin tytäryhtiö Savon Voima Verkko Oy on verkkopituudella mitaten Suomen 4. suurin jakeluverkonhaltija. Yhtiöllä on verkkoa noin 25 000 kilometriä.

ABB (www.abb.fi) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n palveluksessa on noin 145 000 henkilöä noin 100 maassa, joista Suomessa noin 7000.

ABB:n ja Savon Voiman tutkimus- ja kehityshankkeessa kehitetään ratkaisuja sähkön toimitusvarmuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi keskijänniteverkossa. Kuva ABB:n erikoismuuntajatehtaalta Vaasasta.

HakuYHTEYDENOTTO

  • Lisätiedot:
  • Esa Virtanen
  • ABB Oy
    p. 050 33 41634