ABB pārstrukturizē Elektroenerģētikas sistēmu divīziju, lai gūtu lielāku peļņu

2013-01-02
  • Pārorientēties uz ienesīgākiem darījumiem ar zemāku riska faktoru
  • Augstāka operatīvā EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas) mērķa uzstādīšana atspoguļo jaunos ieņēmumu plānus
  • 2012. gada pēdējā ceturksnī plānots uzņemties saistītās izmaksas aptuveni 350 miljonu ASV dolāru apmērā
  • ABB Grupas mērķi, kas sasniedzami līdz 2015. gadam, paliek nemainīgi

ABB paziņo par Elektroenerģētikas sistēmu divīzijas stratēģisku pārplānošanu, kas nodrošinās uzņēmumam augstāku un noturīgāku rentabilitāti.

Pārskats, kurā apkopoti uzņēmuma ABB rezultāti par gada aizvadītajiem trīs ceturkšņiem, parāda, ka uzņēmuma sniegums ir bijis svārstīgs un nav sasniedzis gaidīto rezultātu, neņemot vērā ievērojamās investīcijas pēdējo trīs gadu laikā. Investīcijas ar mērķi uzlabot produkcijas sortimentu veiktas gan produktu attīstības jomā, gan jaudas palielināšanai un programmatūras iegādei.

Sadales pārplānošana paredz pievērst pastiprinātu uzmanību augstāka ienesīguma produktiem, sistēmām un programmatūras darbībām. Tas nozīmē pārtraukt pakalpojuma sniegšanu vairāk nekā desmit valstīs ar zemu pievienotās vērtības rādītāju (inženierijas, iepirkumu un būvniecības jomā), kur projekta ienākumi neattaisno iekļautos riskus. Lai īstenotu jauno stratēģisko plānu, divīzijā veiktas būtiskas vadošā personāla un organizatoriskas izmaiņas. Tā turpinās nodrošināt klientus ar vispusīgu sistēmas piedāvājumu projektos ar augstāku ABB saturu un atbilstošu riska atdeves profilu.

„Nesen esam veikuši nozīmīgas investīcijas, lai paplašinātu elektroenerģētikas sistēmu peļņu nesošo potenciālu”, stāsta ABB izpilddirektors Džo Hogans (Joe Hogan). „Tomēr elektroenerģētikas sistēmas nav nesušas gaidītos ienākumus. Šāda situācija nav pieļaujama, tādēļ mēs nopietni pārskatām izaugsmes, rentabilitātes un skaidras naudas apgrozības rādītājus konkrētajā divīzijā.”

Rezultātā uzņēmums ABB ir paaugstinājis elektroenerģētikas sistēmu divīzijas operatīvā EBITDA perspektīvo mērķa rādītāju laika posmā no 2011. līdz 2015. gadam uz 9–12 procentiem patlaban uzstādītā mērķa 7–11 procentu vietā, sagaidot, ka koridora zemākais gals tiks sasniegts līdz 2013. gada ceturtajam ceturksnim. Vienlaicīgi organisko ieņēmumu Saliktā ikgadējā augšanas tempa (CAGR) mērķis ir pazemināts līdz 7–11 procentiem no esošajiem 10–14 procentiem, kas atspoguļo aktivitāšu ar zemu pievienoto vērtību skaita samazināšanu un projektu atlases kritēriju paaugstināšanu.

Visus pārējos mērķus 2015. gadam ABB apstiprina.

Sagaidāms, ka minētās darbības samazinās elektroenerģētikas sistēmu un ABB peļņu pirms procentu un nodokļu nomaksas gada ceturtajā ceturksnī par apmēram 350 miljoniem ASV dolāru. No šīs summas apmēram 100 miljoni ASV dolāru saistāmi ar pārstrukturēšanu un citiem neparedzētiem izdevumiem un nav iekļauti operatīvajā EBITDA. Aprēķins paredz papildu izdevumus, kas saistīti ar dažu vietējo nodaļu slēgšanu, kā arī turpmāk iespējamu līdzekļu pārtēriņu nelielā skaitā projektu. Paredzams, ka plānoto izmaiņu izdevumi atmaksāsies divarpus gadu laikā.

Meklēt