ABB:s särskilda utdelningsförfarande år 2014

2014-03-31
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har skapat ett särskilt utdelningsförfarande som möjliggör för aktieägare i ABB Ltd, som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige och vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden, att få utdelning i svenska kronor (SEK) utan avdrag för schweizisk källskatt.

Aktieägare kan från och med den 31 mars, till och med den 17 april 2014 anmäla att de önskar delta i det särskilda utdelningsförfarandet. Direktregistrerade aktieägare som anmälde sig till ABB:s senaste särskilda utdelningsförfarande 2013 kommer automatiskt att delta i det särskilda utdelningsförfarandet 2014.

Under förutsättning att beslut om den föreslagna utdelningen fattas vid ABB:s bolagsstämma den 30 april kommer utdelningen att genom det särskilda utdelningsförfarandet utbetalas den 12 maj 2014.

Utdelningen utbetalas i svenska kronor via Euroclear Sweden (valutakurs CHF/ SEK fastställs den 2 maj 2014) och motsvarar den utdelning per aktie som ABB Ltd lämnar i Schweiziska franc. Utdelningen beskattas enligt svensk lag.

Mer information är tillgänglig på ABB:s svenska hemsida på www.abb.se/aktieinformation.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Sverige
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com


Håll dig uppdaterad!

Följ oss på TwitterFölj oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube