Hvordan unngå at "strømmen går" i hele boligen?

Ved feil på det elektriske anlegget, har mange erfart at sikringer løser ut, så går i tillegg hovedsikringen og installasjonen er uten spenning. Eller som vi ofte sier, «strømmen har gått».
DIN mod prod S753DR

Dette kan føre til at:
- Alarmanlegget slås av
- Innhold i fryseren tiner om det går for lang tid
- Frosne vannrør
- Ventilasjonsanlegget kan stoppe, mm.

Dersom det elektriske anlegget er riktig installert vil ikke dette skje.Da er det bare sikringen til den kursen som har en feil som vil løse ut. På fagspråket kalles dette selektivitet.

Sjekk med din elektriker om du har god selektivitet i anlegget ditt.

S750DR gir full selektivitet
Vår nye serie hovedsikringsautomater gir full selektivitet. De kan leveres med 1, 2, 3 og 4 poler med nominell strøm opp til 63A. Denne kombinasjonen vil gi deg full selektivitet helt opp til 15kA.

DIN mod Selektivitet tabell S750DR DS202C

Eksempel på el.nr.
1634349 HOVEDSIKRINGSAUTOMAT S753DR-E50 SEL

Er du interessert i teknikken, som er helt unik, les mer om ABBs selektive overbelastningsvern S750DR i lenkene til høyre.

Følg og lik oss på Facebook