ABB jõudis kõrgepinge-alalisvoolu tehnoloogia järjekordse verstapostini

2013-04-19 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB on jõudnud järjekordse tehnoloogilise verstapostini: kasutusele on võetud neljanda põlvkonna ülekandesüsteem HVDC Light. See uusim kõrgepinge-alalisvoolu pingemuundur talub rekordilised ±320 kilovolti (kV), kusjuures senised võimsaimad, maksimaalselt ±200 kV pinget taluvad seadmed olid välja töötatud samuti ABB-s. Uus süsteem võimaldab suurendada energiaülekandevõimet enam kui 50 protsendi võrra, vähendades samal ajal ülekandel tekkivat energiakadu vähem kui 1 protsendini iga muundurjaama kohta.
Maailma võimsaima kõrgepinge-alalisvoolu ülekandesüsteemi HVDC Light rekordiline pingetase ±320 kV ületab eelmist tipptulemust rohkem kui 50 protsendi võrra.

HVDC Lighti kõrgepinge-alalisvoolu muundurjaam võeti kasutusele Põhja-Saksamaal Dörpen Westi alajaamas ja seda kasutab Hollandi-Saksamaa ülekandesüsteemi operaator TenneT. Jaam saab energiat DolWin1 ülekandeliinilt, mis edastab Põhjamerel toodetud avamere tuuleenergia (800 MW) Euroopa ülekandesüsteemi ning mille käituspinge on rekordilised ±320 kilovolti (kV).

Paremad näitajad saadi tänu muundamistehnoloogia arengule, uue tööpõhimõttega ventiilile, võimsamatele pooljuhtidele ja tipptasemel juhtimissüsteemidele. See annab ka lisatõuke mitme terminaliga süsteemide ja omavahel ühendatud kõrgepinge-alalisvoolu võrgustike arengule. Hiljuti kõrvaldas ABB sellelt teelt suure tehnoloogilise takistuse – kontsern teatas uue kõrgepinge-alalisvoolu hübriidvõimsuslüliti väljatöötamisest.

„Meie uusim saavutus tugevdab ABB juhtpositsiooni kõrgepinge-alalisvoolu ülekande valdkonnas ning pühendumust selle olulise tehnoloogia järjepidevale arendamisele,” sõnas kontserni elektrivõrkude ja -süsteemide divisjoni võrgusüsteemide üksuse juht Hanspeter Fässler. „ABB positsioon selles sektoris on ainulaadne – kontsern suudab toota nii muundureid, kaableid kui pooljuhte, mis on peamised kõrgepinge-alalisvoolu süsteemi komponendid.”

Peaaegu 60 aastat tagasi töötas ABB välja kõrgepinge-alalisvoolu tehnoloogia ning on nüüdseks rajanud üle maailma enam kui 90 kõrgepinge-alalisvoolu paigaldist, mille ülekande koguvõimsus on üle 95 000 MW. HVDC Light on kõrgepinge-ülekandesüsteem, mis aitab lahendada maa- ja veealuse energiaülekandega seotud probleeme. Enam kui 20 kõnealusesse süsteemi kuuluva muundurjaamaga on ABB selles tehnoloogias juhtpositsioonil.

HVDC Light on ka edaspidi parim lahendus maa- ja veealuses kaugülekandes kasutatavate elektriliinide ja ühenduste jaoks. Tehnoloogiat kasutatakse järjest enam mitme eri rakenduse juures, seahulgas maismaa ja avamere tuuleparkidest saadava taastuvenergia ühendamiseks, energia ülekandmiseks mandrilt saartele ning avamerel asuvatele nafta- ja gaasiplatvormidele, samuti ruumikitsikuses olevate kesklinnade energiaga varustamiseks ning piiriüleste ühenduste juures, mis on sageli viidud läbi mere. See tehnoloogia vastab võrgustiku spetsifikatsioonidele ning tagab seega tugevad võrguühendused mis tahes rakenduse puhul.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuulegeneraatorid, sagedusmuundurid, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Täiendav informatsioon käesolevas pressiteates sisalduva tehnilise terminoloogia kohta: www.abb.com/glossary


Otsi