ABB ve 4. čtvrtletí dosáhla růstu

V roce 2016 transformace výrazně pokročila.
Curych, Švýcarsko, 8. února 2017

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA (PUBLIKOVÁNA 8. ÚNORA 2017) NEBYLA UPRAVENA TAK, ABY REFLEKTOVALA DOPADY ÚPRAV FINANČNÍCH INFORMACÍ ABB ZE DNE 10. BŘEZNA 2017.
PRO VÍCE INFORMACÍ SI PROHLÉDNĚTE UPRAVENÉ FINANČNÍ INFORMACE Q4 2016 A VÝROČNÍ ZPRÁVU ABB 2016.


Souhrn výsledků za 4. čtvrtletí

 • Zakázky vzrostly o 3 %1 díky novým velkým kontraktům
 • Ve Spojených státech a Číně vzrostly zakázky o 9 %
 • Tržby se zvýšily o 1 %
 • Divize Energetika zaznamenala výrazný růst zakázek (o 15 %) i tržeb (o 4 %); provozní marže EBITA2 vzrostla na 10,4 %
 • Provozní marži EBITA ve výši 11,7 % ovlivnila platební neschopnost velkého distributora v Turecku a pokles kurzu egyptské měny
 • Čistý zisk činí 489 milionů USD oproti 204 miliony USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015

Souhrn výsledků za rok 2016
 • Provozní zisková marže EBITA vzrostla o 50 základních bodů na 12,4 %
 • Provozní zisk na akcii2 vzrostl o 4 %
 • Zakázky poklesly o 5 % a tržby o 1 %
 • Úspěšné zahájení programu ABB Ability™ – integrace a rozšíření digitální nabídky
 • Peněžní návratnost investovaného kapitálu stoupla o 70 základních bodů
  na 14,1 %; volný peněžní tok vzrostl o 5 %
 • Pokračuje program na snížení nákladu a program týkající se provozního kapitálu
 • Navrženo zvýšení dividendy poosmé v řadě na 0,76 CHF


„Ve čtvrtém čtvrtletí jsme dosáhli růstu, a to díky výborným výsledkům divize Energetika na stále nepříznivém trhu,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Naši zákazníci jsou nadšeni z programu ABB Ability, který slučuje naši nabídku v oblasti digitalizace. Již jsme přijali související zakázky a zaznamenali výrazný zájem. Pokračujeme v podpoře růstu při realizaci třetí fáze strategie Next Level,“ řekl Ulrich Spiesshofer. „V pozadí se nadále zvyšovala naše produktivita, a to silněji než je zřejmé z vykazovaných čísel, pokud uvážíme jednorázové události, které ovlivnily naše čtvrtletní výsledky.“
„V roce 2016 jsme výrazně pokročili v transformaci ABB směrem ke společnosti, která se více zaměřuje na zákazníka, je štíhlejší a zaujímá přední místo v digitálních technologiích,“ pokračoval Ulrich Spiesshofer. „Díky setrvalému zaměření na produktivitu a náklady jsme zvýšili marži. Náš program provozního kapitálu, výrazná tvorba hotovosti a ukázněná alokace kapitálu jsou projevem nové finanční kultury ABB. Plníme náš závazek vytvářet atraktivní výnosy pro akcionáře.“Finanční ukazatele za 4. čtvrtletí 2016 Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 4. čtvrtletí 20164. čtvrtletí 2015USDSrovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek8 2778 2620 %+3 %
Tržby8 9939 242-3 %+1 %
Provozní zisk EBITA11 0571 101-4 %-2 %3
vyjádřeno v % z provozních tržeb11,7 %11,9 %-0,2 bodu
Čistý zisk489204+140 %
Základní zisk na akcii (USD)0,230,09+147 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD)0,330,35-5 %4-3 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností1 5191 994-24 %Finanční ukazatele za celý rok 2016Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak Finanční rok 2016Finanční rok 2015USDSrovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek33 37936 429-8 %-5 %
Tržby33 82835 481-5 %-1 %
Provozní zisk EBITA14 1914 2090 %+2 %3
vyjádřeno v % z provozních tržeb12,4 %11,9 %+0,5 bodu
Čistý zisk1 9631 933+2 %
Základní zisk na akcii (USD)0,910,87+5 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD)1,291,26+3 %4+4 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností3 9343 818+3 %
Volný peněžní tok3 1563 019+5 %
Peněžní návratnost investovaného kapitálu (CROI)14,1 %13,4 %+0,7 bodu

1 Míra růstu zakázek, tržeb a zásoby zakázek jsou uvedeny ve srovnatelném vyjádření (upraveny v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv). Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.
2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental reconciliations and definitions“ v příloze Q4 2016 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.
3 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v portfoliu).
4 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).


Krátkodobý výhled

Makroekonomický a geopolitický vývoj naznačují smíšenou situaci s pokračující nejistotou. Některé makroekonomické indikátory ve Spojených státech zůstávají kladné a očekává se pokračování růstu v Číně. Trh je nadále poznamenán pouze mírným růstem a zvýšenou nejistotou, například v souvislosti s Brexitem v Evropě a geopolitickým napětím v různých částech světa. Výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů. Vzhledem k těmto skutečnostem a pokračující transformaci ABB očekáváme, že rok 2017 bude přechodovým rokem.


Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132 000 zaměstnanců. www.abb.com