Tuotantoprosessit hallintaan

2012-12-11 - Teollisuuslaitoksessa on käytössä tyypillisesti useita kymmeniä erilaisia tietojärjestelmiä. Nämä järjestelmät toimivat edelleen erillisinä ”informaatiosaarekkeina”, vaikka integroitujen järjestelmien merkityksestä on puhuttu jo 90-luvun alusta lähtien. Suomen ABB:llä kehitetty ohjelmistoalusta mahdollistaa tietojärjestelmien keskinäisen vuorovaikutuksen.

Järjestelmien toimiessa erillisinä informaatiosaarekkeina päätökset joudutaan tekemään rajallisen kokonaiskuvan varassa, eikä liiketoimintaa nähdä kokonaisuutena. Sen sijaan integroiduissa järjestelmissä oikea tieto on oikean henkilön saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa asiayhteydessä, jolloin kokonaisuuden kannalta parhaiden päätösten teko onnistuu reaaliajassa. Järjestelmien keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollistaa Suomen ABB:llä kehitetty ohjelmistoalusta. Tätä innovaatiota sovelletaan jo useilla eri teollisuudenaloilla, kuten paperi-, sellu-, metalli-, kaivos- ja meriteollisuudessa.Kun tuotantolaitteet vikaantuvat yllättäen, vie perinteinen reaktiivinen huoltoprosessi paljon arvokasta tuotantoaikaa. Tämä voitaisiin välttää keskenään integroitujen hallintajärjestelmien avulla: järjestelmä voisi automaattisesti havaita alkavan vian, analysoida sen, tarkistaa resurssit ja varaosat sekä ilmoittaa toiminnan ja tuotannon suunnittelujärjestelmille. ABB:n System 800xA -automaatiojärjestelmä tarjoaa tällaisen tuotantokustannuksia minimoivan integraatiomahdollisuuden.

Laitteiden ja järjestelmien automaattisen kunnonvalvonnan myötä tuotannon suunnittelemattomat seisokit vähentyvät ja laitteiden ja järjestelmien elinkaari kasvaa. ABB:n palvelut optimoivat suorituskykyä ja kannattavuutta edelleen, ulottuen yksittäisten laitteiden ennakoivasta huollosta kokonaisten tuotantolaitosten luotettavuuden ja tuotantotehokkuuden maksimoivaan Full Service -huoltoratkaisuun.

Järkeä energiankäyttöön
ABB on ensimmäisenä maailmassa ollut kehittämässä ratkaisuja prosessiteollisuuden energianhallinnan optimointiin jo 1990-luvulta lähtien. Energiaa runsaasti kuluttavissa tuotantolaitoksissa ABB:n cpmPlus Energy Managerin avulla on mahdollista suunnitella, seurata ja optimoida energian kulutusta tuotannon kanssa reaaliajassa. Optimaalisten energian hankintahintojen kotiuttamisen lisäksi tuote ilmoittaa, milloin on taloudellisesti järkevää siirtää tuotanto energian hintapiikkien ulkopuolelle. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi hidastamalla tai pysäyttämällä tuotanto hetkellisesti, ja myydä näin käyttämättä jäänyt energia sähköverkkoon.

Integroidut tietojärjestelmät ovat välttämättömiä esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuudessa, jossa uudet raaka-ainelöydöt sijaitsevat alueilla, jonne asiantuntijoiden on hyvin vaikeaa päästä. Tällöin informaatio pitää tuoda asiantuntijoiden käyttöön toimistoympäristöön kauas itse tuotantolaitoksista, jotta oikeat päätökset voidaan tehdä etänä tarkkaan tilannekuvaan perustuen. Vastaavasti kaivosteollisuudessa ABB:n Minemarket ja Ellipse integroidut tuotannonhallintaratkaisut yhdessä System 800xA -automaatioalustan kanssa hallitsevat koko kaivostoimintaa kaivoksen suunnittelusta toimitusketjun seurantaan.

Integroiduissa tietojärjestelmissä jokainen päätös perustuu liiketoiminnalliseen arvoon. Saumaton tiedonsaanti mahdollistaa päätöksenteon, jossa asiakkaan tarpeet, laatu, laitteiden kunto ja kustannukset on otettu yhtäaikaisesti huomioon.
ABB:llä on teknologia, tuotteet ja palvelut integroitujen ohjelmistojärjestelmien toteuttamiseksi.