ABB avdekker økonomisk kriminalitet i sørkoreansk datterselskap

2017-02-22 - ABB har oppdaget kriminelle aktiviteter knyttet til underslag og misbruk av midler i sitt sørkoreanske datterselskap.

Finansanssjefen i det sørkoreanske datterselskapet er mistenkt for å ha forfalsket dokumenter og ha samarbeidet med personer utenfor ABB for å stjele fra selskapet. Den mistenkte har vært savnet siden 7. februar, og ABB har i ettertid oppdaget betydelige økonomiske uregelmessigheter i Sør-Korea.

Selskapet satte umiddelbart i gang full etterforskning i Sør-Korea ved å engasjere uavhengige granskere og juridiske eksperter og samarbeide med politimyndighetene. Under etterforskningen samarbeider ABB med det lokale politiet og Interpol.

Underslaget og misbruket av midler vil påvirke de tidligere rapporterte, ureviderte 2016-resultatene. Foreløpige anslag er et tap før skatt på rundt 100 millioner dollar. ABB har iverksatt betydelige tiltak for å begrense konsekvensene av den økonomiske utroskapen på resultatene, blant annet gjennom tilbakeføring av misbrukte midler, rettslige krav og forsikringer.

Selskapet har kontrollert og dobbeltkontrollert saldoene på sine globale bankkontoer og kan bekrefte at situasjonen bare er begrenset til Sør-Korea. ABB har nulltoleranse for uetisk adferd og har de høyeste standarder når det gjelder integritet og forretningsetikk.

Som en konsekvens av den pågående etterforskningen vil ABB publisere sin årsrapport for 2016 senest 16. mars 2017.

SøkKONTAKT OSS