Engagemang är nyckeln

Ständiga förbättringar och flexibilitet är en självklarhet. Akzo Nobel Functional Chemicals i Örnsköldsvik har lyckats så bra att de tidvis tvingas säga nej till kunder, trots kraftig expansion.

I Domsjö strax söder om Örnsköldsvik ligger ett kluster av företag inom cellulosaindustrin. Här finns Akzo Nobel Functional Chemicals – en världsledande leverantör av cellulosaderivat som används som tillsatsmedel i vattenbaserade målarfärger och byggprodukter som spackel och kakelfix.

Marknaden är säsongsbetonad och närmare 97 procent går på export till kunder över hela världen. Trots hård internationell konkurrens har fabriken år efter år levererat goda vinstmarginaler. Sedan 1997 har produktionsvolymen nära nog fördubblats till dagens 29 000 ton.

Effektivare produktion
Bakom framgångarna ligger ett ständigt förbättringsarbete som skapat en allt effektivare produktion med ökad automatisering, flexibilitet och kortare genomloppstider för de olika satserna, så kallade batcher, som ingår i processtillverkningen. Korta batchtider, välfyllda reaktorer och snabba kemiska reaktioner har bidragit till att fabriken behållit sin konkurrenskraft.

"Många gånger får vi ut mer kapacitet i utrustningen än vad den ursprungligen var designad för. Samtidigt finns det en del i effektiviseringen som är mindre rolig. Sedan 1999 har vi minskat antalet medarbetare från 200 till 130 personer", säger Christian Ehlin, platschef för fabriken.

För att stärka sin konkurrenskraft arbetar fabriken sedan 2010 med ett lean-koncept för att systematisera förbättringsarbetet. Ordning och reda är grunden i det så kallade 5S-tänket som rymmer punkterna: sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om. Målet är att bli en fabrik i världsklass 2016, enligt lean-principen.

Platschefen Christian Ehlin tillsammans med förbättringsledaren Karin Stridsberg.Akzo Nobel Functional Chemicals i Örnsköldsvik jobbar systematiserat med att optimera sin produktion. Platschefen Christian Ehlin visar den finpulvriga produkten Bermocoll tillsammans med förbättringsledaren Karin Stridsberg.


Mätbara mål
Alla avdelningar har 5S-revisioner varje vecka, förbättringsmöten och förbättringstavlor med mätbara mål. Samtidigt som det finns förbättringsgrupper som jobbar fokuserat mot sitt processteg finns även tvärfunktionella förbättringsgrupper.

"Du får ett engagemang bland personalen när du börjar se att det händer saker. Vi vill ha medarbetare som tar tag i saker och som har ansvar och befogenheter. Det skapar en effektiv, säker och trivsam arbetsplats", säger Karin Stridsberg, förbättringsledare på Akzo Nobel i Örnsköldsvik och mångårig medarbetare i fabriken.

Christian Ehlin råder andra företag som vill systematisera sitt förbättringsarbete att först se till att det finns resurser avsatta – annars riskerar det att bli falska starter och då faller förtroendet för konceptet, oavsett hur bra det än är.
"Man kan alltid bli bättre, annars kommer konkurrenterna att springa förbi oss", konstaterar han.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

Akzo Nobel har ägt fabriken i Örnsköldsvik sedan 1996. Fabriken har anor från 1940-talet då Modo Kemi startade verksamheten. Fabrikens cellulosaderivat går under varumärket Bermocoll och tillverkas efter olika recept för ett hundratal blandningar beroende på slutkundens applikation. Färgkunderna använder 0,5 till 1 procent av Bermocoll i sina produkter och byggkunderna 2 till 4 procent, beroende på produkt.

2004 flyttade Akzo Nobel sin utvecklingsreaktor från Stenungssund till Örnsköldsvik. 2007 köpte fabriken ABB:s automationssystem 800xA med inbyggd batchhantering som stöttar i effektiviseringen av produktionen.

Ständiga förbättringar och flexibilitet är en självklarhet för Akzo Nobel Functional Chemicals i Örnsköldsvik.

Sök