ABB najzodpovednejšou firmou roku 2012 na Slovensku

12. apríla 2013 - Nadácia Pontis včera na slávnostnom odovzdávaní cien Via Bona udelila prvú cenu v hlavnej kategórii „Zodpovedná malá alebo stredná firma“ spoločnosti ABB, s.r.o.

ABB sa intenzívne venuje pomoci okolitým komunitám a ochrane životného prostredia nielen v celosvetovom merítku ale dlhoročne aj na Slovensku. Každý rok sa aj vďaka našim zákazníkom a partnerom snažíme podporovať komunity a organizácie, ktoré sú na takúto pomoc odkázané a do dobrovoľníckych aktivít zapájame postupne aj našich zamestnancov. Sme preto hrdí na to, že sme takéto ocenenie mohli získať.

Okrem tradičných prístupov stále hľadáme aj nové riešenia, ako pomôcť verejnej komunite a podporiť zamestnancov. V roku 2012 sme napríklad okrem tradičnej podpory našich dlhodobých partnerov v podobe neziskových organizácií podporili viaceré nové projekty. Zaviedli sme vo firme nový pitný režim, keď sme kúpu plastových fliaš vymenili za filtrovanie čistej vody z vodovodu, zapojili sme našich zamestnancov do darcovstva krvi, zorganizovali sme pre nich Deň zdravia či podporili detské domovy. Dlhoročne podporujeme tiež rôznymi projektmi školstvo; naposledy šlo o darovanie unikátneho laboratória pre výučbu inteligentnej elektroinštalácie Strednej odbornej škole v Starej Turej.

Poslaním ocenenia Via Bona je šíriť myšlienku zodpovedného podnikania a súčasne vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí sú na Slovensku lídrami v rôznych oblastiach tejto témy. Tohtoročné slávnostné vyhlásenie výsledkov ocenenia prebehlo v Refinery Gallery v Bratislave. Hodnotiaca komisia je každý rok zložená z renomovaných odborníkov z firiem, neziskového sektora, štátnej sféry, zo školstva aj z médií v jednotlivých oblastiach, ktoré sú predmetom ocenenia. Tento rok porota posudzovala dokopy 65 nominácií. Nadácia Pontis ocenenia prvýkrát udeľovala v roku 1998.

ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 145 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má zastúpenie v 5 mestách a zamestnáva zhruba 200 ľudí.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube

HľadajKONTAKT